Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > GeoTest – radost z geometrie!

Ikona informativni

GeoTest – radost z geometrie!

Autor: RNDr. Šárka Gergelitsová Ph.D., Tomáš Holan
Anotace: GeoTest je online systém pro zadávání řešení úloh z konstrukční geometrie a sbírka těchto úloh. Umožňuje učiteli snadno zadávat úlohy a sledovat, jak jeho žáci postupují s řešením, žákům umožňuje řešit zadané úlohy vlastním tempem v libovolném pořadí i čase.
Díky automatickému vyhodnocování správnosti odeslaného řešení žák nemusí čekat na učitele, ale o případné chybě se dozví hned a má možnost ji opravit.
Zkušenosti z roku a půl používání ukazují, že žáci tuto možnost využívají a nakonec dovedou ke správnému řešení většinu úloh (přes 80 %), což je u domácích úkolů odevzdávaných na papíře a vyhodnocovaných učitelem nebývale veliký podíl.
Klíčová slova: geometrie, GeoGebra, domácí úkoly, převrácená třída, cvičení a testy online

GeoTest je sbírka úloh z (konstrukční) geometrie v online aplikaci pro učitele a žáky. Učitelé pro žáky vybírají úlohy, žáci je řeší a systém bezprostředně vyhodnocuje správnost odevzdaných řešení.

Úlohy

Úlohy obsažené v GeoTestu (je jich 350) pokrývají středoškolskou planimetrii a část deskriptivní geometrie.

Některé úlohy mají varianty s mírnějším vyhodnocováním.

Řešení a vyhodnocování

Úlohy se v GeoTestu řeší pomocí vnořeného GeoGebra appletu.

Odpovědí, kterou žák odevzdává, tedy není obrázek, ale konstrukce. A GeoTest vyhodnocuje její správnost. Jakákoliv konstrukce, která ze zadaných vstupních objektů vytvoří správné výstupní objekty, je správná. A naopak, „uhádnutý“, správně umístěný výsledek jako správné řešení neuspěje.

K čemu to je dobré

První způsob použití GeoTestu jsou domácí úkoly.

Místo vymýšlení zadání učitel vybere z připravených úloh ty, které chce žákům zadat, a tím jeho práce končí. Žáci řeší úlohy v GeoTestu (v prostředí GeoGebra appletu) a odevzdávají řešení, která GeoTest obratem vyhodnocuje. Protože odevzdaná řešení jsou vyhodnocována hned, žák má možnost opravit případnou chybu a tak pravděpodobně správně vyřeší více úloh, než je tomu v případě domácích úkolů opravovaných učitelem. Učitel může sledovat úspěšnost žáků v přehledných tabulkách.

Druhý způsob použití GeoTestu je písemka nebo práce v hodině.

Po zadání úloh může každý žák postupovat svým tempem, a protože učitel má přehled o odevzdaných řešeních i o tom, které úlohy již který žák vyřešil, může se více věnovat těm žákům, kteří potřebují jeho pomoc, zatímco i ti rychlejší mají co dělat.

POZOR: GeoTest je online aplikace, takže může nefungovat síť, server... (Za rok a půl jeho provozu se to ještě nestalo, ale je třeba počítat se vším a mít v záloze náhradní program.)

Třetí způsob umožňuje pozměnit způsob výuky.

Protože GeoTest vyhodnocuje odevzdaná řešení sám, učitel by se mohl spokojit s tím, že zadá úlohy a nakonec spočte, kolik úloh vyřešili jednotliví žáci. GeoTest ovšem učiteli dovoluje průběžně sledovat, jak žáci postupují, a i zpětně vidět, jak dlouho který žák zápasil s kterou úlohou a kolik neúspěšných řešení odevzdal, než úlohu vyřešil správně. Může tedy nejdříve (po seznámení s prostředím Geotestu a GeoGebry) zadat úlohy a teprve potom se v hodině věnovat tomu, co bylo pro žáky obtížné, tedy něco na způsob převrácené třídy (třeba http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15039/), s tím rozdílem, že žáci nejen sledují videa, ale aktivně řeší úlohy, a že informace o tom, co dělalo komu problémy, jsou objektivně měřitelné.

Kudy do toho

Na vyzkoušení GeoTestu vám stačí pět minut:

 • Přejděte na stránku http://geotest.geometry.cz/ (ujistěte se, že máte v prohlížeči povolenu Javu).

 • Klikněte na tlačítko Přihlásit se jako host.

 • Vyberte si jednu ze skupin (pokud nevíte kterou, tak tu první) a klikněte na Vybrat.

 • Vyberte si jednu ze zadaných úloh (pokud nevíte kterou, tak tu první) a klikněte na Vybrat.

 • Přečtěte si zadání, v GeoGebra-appletu sestrojte řešení a klikněte na Odeslat zobrazené řešení.

 • …GeoTest vaše řešení vyhodnotí a zobrazí, že je správně (Nebo snad ne? Tak to zkuste jinak!).

V tu chvíli by váš učitel mohl vidět, že jste odeslali řešení a zda bylo úspěšné.

Naše zkušenosti

GeoTest dodnes použilo zhruba 30 učitelů pro asi 1000 žáků. Pozorujeme, že:

 • Mnohé žáky řešení úloh baví. Řeší ve škole, večer, o víkendu, o Vánocích a jsou ochotní řešením geometrických úloh trávit překvapivě hodně času.

 • Systém neodpustí chybu, nejsou velké a malé chyby. Protože není s kým smlouvat, žáci místo výmluv a zamlouvání vlastních chyb přijmou verdikt o chybě a hledají správné řešení.

 • Protože se žáci o nesprávnosti řešení dozvědí hned, zpravidla se chybu hned pokusí opravit a často dovedou úlohu ke správnému řešení; tím se cvičí v překonávání překážek a aktivně se vyrovnávají s nezdarem.

 • Učitelé nemusí zkoumat výkres ani namáhavě hodnotit použitý postup, aby zjistili, zda žák úlohu skutečně správně vyřešil.

 • Učitelům řešení úloh pomocí GeoTestu přináší nové informace, jiné než úkoly rýsované na papír — například tu, že žáky nenapadne využít k vynesení vzdálenosti kružítko.

Proč to aneb závěr

Geometrie je krásná. A nástroje jako GeoGebra, kterou GeoTest využívá, nám dovolují vidět geometrii jako nauku o objektech a jejich vztazích, o cílech a dobrodružství hledání cesty k nim, ne o oslích uších, špatně ořezaných tužkách a ušmudlaných rysech. GeoTestem bychom chtěli přispět tomu, aby ji tak mohli vidět i ostatní.

Anotované odkazy:
GeogebraMatematický program, který umožňuje snadné rýsování na počítači.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 03. 01. 2013
Zobrazeno: 7214krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLAN, Tomáš. GeoTest – radost z geometrie!. Metodický portál: Články [online]. 03. 01. 2013, [cit. 2020-01-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/16899/GEOTEST---RADOST-Z-GEOMETRIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Janek WagnerVloženo: 03. 01. 2013 15:00

Chybí možnost použít GeoGebru v HTML 5, java není všude.

2.Autor: Tomáš HolanVloženo: 04. 01. 2013 12:45

Ad Janek Wagner: To není problém GeoTestu, ale vlastnost GeoGebry; ostatně až bude dostatečně stabilní HTML5-verse GeoGebry, můžeme ji do GeoTestu zapojit (i když pro leckeré školy i domácí počítače bude asi ještě nějaký čas schůdnější Java).

3.Autor: Tomáš HolanVloženo: 02. 01. 2014 12:13

Ad Janek Wagner:

Tak už je HTML5-GeoGebra i HTML5-GeoTest, stále na stejné adrese http://geotest.geometry.cz/.

Jinak úloh už je přes pět set, učitelů a žáků ke třem tisícům a odevzdaných a vyhodnocených řešení přes sto tisíc. Zkuste to taky!

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.