Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

O rovnosti a svobodě

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor Hana Musilová
Lekce je postavena na metodě čtení s předvídáním (Farma zvířat, G. Orwell). Žáci vždy po přečtení úryvku odpovídají na otázky kladené učitelem, které se týkají revoluce, rovnosti, svobody, bohatství... Po přečtení všech úryvků dojdou žáci k poznání, že i když si chtěla být všechna zvířata rovna, některá jsou si rovnější. Na lekci by mělo navazovat téma "Ideologie zdůrazňují rovnost a ideologie zdůrazňující svobodu".

Cíl výuky

  • Žáci posoudí, zda jsou si lidé na obrázcích rovni.
  • Žáci analyzují úryvky textu z Farmy zvířat.
  • Žáci zhodnotí pro a proti "revoluce", ke které došlo ve farmě zvířat.
Časový rozsah: 2x 45 min

1. evokace (10 min): žáci pracují nejdříve samostatně, poté celá třída dohromady. Pracují s obrázky (příloha 1) a hledají odpovědi na následující otázky:

  • Co je to rovnost + jsou si všichni lidé rovní – ano/ne – zdůvodnit
  • Jsou si lidé na obrázku rovni? V čem jsou si rovni? V čem ne? Je možné dosáhnout úplné rovnosti? Jak tuto rovnost zajistíme?

Na závěr evokace napíšeme nejzajímavější postřehy na tabuli.

 

2. uvědomění (60 min): během této fáze probíhá čtení ukázek z knihy Farma zvířat (příloha 2 a 3), a to metodou čtení s předvídáním. Žáci si potichu čtou vždy jen tu část, která je odkryta. Pak následují otázky, po zodpovězení otázek se pokračuje ve čtení další části. Takto čteme až do konce. Během vyučovací jednotky se určitě objeví nové otázky a problémy, které je dobré prodiskutovat.

 

3. reflexe (20 min): na závěr žáci shrnou své nové poznatky a postřehy pomocí metody "diamant" nebo "T-graf" (příloha 4), kde sepíšou své "pro a proti". Diamant či T-graf může být nazván REVOLUCE (nebo marxismus nebo i jinak). Na konec vyzveme žáky, aby své diamanty přečetli, a na tabuli můžeme sepsat nejzajímavější argumenty (pro a proti). Je možné se i znovu vrátit k otázkám v evokaci.

Učitel by měl poté (např. v další hodině) navázat tématem: "Ideologie zdůrazňují rovnost a ideologie zdůrazňující svobodu", zajímavé by bylo postavit rovnost a svobodu proti sobě, vysvětlit jejich vztah.

Reflexe

Hodnocení

práce s textem, odpovědi na otázky k textu, Diamant / T-graf


Tato lekce je převzata z metodického portálu projektu Výchova k občanství realizovaného Centrem občanského vzdělávání. Další lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc684 kBPříloha 1
doc31 kBPříloha 2
doc38 kBPříloha 3
doc29 kBPříloha 4
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek