Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Využití ICT v projektové práci

Využití ICT v projektové práci

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Ivana Rýparová
Využití ICT v projektové práci

Námětem projektu mi byl český film Cesta do hlubin študákovy duše. Jeho název mne inspiroval k prezentaci vlastních zájmů žáka pomocí prostředků výpočetní techniky.

Důvodů, proč jsem k projektu přistoupila, je mnoho:

 • souhrnné opakovaní probraného učiva (žák propojuje SW aplikace, používá pro vstup, ke zpracování a pro výstup dat periferie počítače, protože práci odevzdává v elektronické a papírové podobě - skener, reproduktory, tiskárnu, digitální fotoaparát, zapisovací mechaniku CD/DVD, USB disk, … - upravuje a odevzdává větší objem dat, váže brožuru);
 • motivace žáka ke zvládnutí náročné práce (ukázkou nejzdařilejších prací z minulého školního roku většinu žáků oslovím a oni pak k projektu přistoupí zodpovědně);
 • rozvržení zpracování a odevzdání práce k určenému datu (žák dostává požadavky 3 měsíce před termínem pro odevzdání práce);
 • volbou tématu si žák uvědomuje, jaké má své osobní zájmy, kterými by se mohl prezentovat ve společnosti (uvědomuje si sám sebe);
 • posílení sebevědomí žáka (při odevzdávání práce je vidět úleva a zároveň radost);
 • práce může sloužit jako první krok ke zpracování možné studentské odborné činnosti (proto je naplánována ve 2.ročníku čtyřletého studia);
 • samotná prezentace vlastní práce je přípravou pro maturitní zkoušky (žák vystupuje před více vyučujícími a před spolužáky);
 • podpora tvořivosti (požadavky, které mají splnit pro klasifikaci v předmětu informatika a výpočetní technika v práci s programy, musí napojit na obsah svých zájmů, které prezentují);
 • rozvoj mezipředmětových vztahů (vzniklé prezentace se mohou využít při výuce ostatních předmětů);
 • posílení spolupráce mezi vyučujícími (při prezentacích jsou pozváni třídní učitelé nebo učitelé ostatních předmětů, kteří by mohli ve svých vyučovacích hodinách odevzdanou práci využít);
 • práce se může stát součástí portfolia žáka (na konci školní roku si třídní učitelé výsledky tohoto projektu ukládají v kabinetech);
 • v neposlední řadě pocit žáka, že po sobě něco přínosného ve škole zanechal.
Realizace projektu

Časově je projekt nasměrován do druhého ročníku čtyřletého studia (popřípadě do sexty osmiletého studia).

Základní informace žáci dostanou už první vyučovací hodinu na začátku školního roku, mohou si tak promýšlet téma. Přesné pokyny obdrží před začátkem vánočních prázdnin nebo na vyžádání již dříve. Hotové práce odevzdávají k poslednímu březnu. Ke konci května jsou žáci obeznámeni s hodnocením vypracovaných projektů a v červnu jsou závěrečné vyučovací hodiny, kdy se žáci prezentují, skutečnou odměnou za zvládnutí zprvu náročného úkolu.

Projekt je součástí klasifikace předmětu IVT ve 2. pololetí probíhajícího školního roku.

Pravidla klasifikace:

 • rozsah klasifikace je standardních 5 stupňů;
 • žák dostává dvě známky - jednu za zpracování textového dokumentu a druhou za prezentaci;
 • zpozdí-li se odevzdání práce o započatý každý následující týden, je klasifikace snížena o stupeň;
 • nesplnění zadaného libovolného pokynu se projeví opět snížením stupně klasifikace, a to buď textového dokumentu, nebo prezentace;
 • je-li projekt skutečně svědomitě zpracován, je klasifikace naopak o stupeň vylepšena.

Příklady prezentací, zpracovaných v rámci projektu:

 • Móda a světoví návrháři;
 • Od Laurin & Klement až ke Škoda Auto.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám