Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Online vzdělávání mimořádně nadaných žáků...

Ikona teoreticky

Online vzdělávání mimořádně nadaných žáků - 2. část

Ikona odbornost
Autor: Martina Röhlichová
Anotace: Klíčem k úspěchu je poskytování smysluplných činností. Pomocí heuristických metod, diskuse apod. by měl být žák veden ke kritickému myšlení.
Téma příspěvku:Nadaní žáci

Po přečtení první části tohoto článku jste možná někteří z vás napsali na vyhledávače slovíčko Talnet. Na stránkách, které se vám v nabídce objevily jako první, jste se mohli seznámit s kurzy, které jsou pro nadané žáky připravené pro školní rok 2007/2008. Podívejme se nyní společně, jak pestrá je tato nabídka:

 • Materiály a krystaly (optika) I - Hledáme struktury a měříme vlastnosti
 • Astronomie a modelování I
 • Chemické reakce kolem nás
 • Biologie a geografie I - Život v souvislostech
 • Matematika I - Matematické algoritmy a jejich geometrické reprezentace
 • Materiály a krystaly II - Zkoumáme struktury a měříme vlastnosti
 • Astronomie a modelování II
 • Chemie II - Úprava a čištění vod
 • Biologie a geografie II - Z říše rostlin a dílny geografa
 • Meteorologie a moderní fyzika
 • Chemie III - Anorganika
 • Vybrané kapitoly z teorií relativity

Našli jste něco zajímavého pro své žáky? Těžko se vám rozhoduje, když nevíte, jak se vlastně v takovém kurzu pracuje? Pokusím se to napravit. V minulém školním roce jsem se autorsky podílela na realizaci kurzu Biologie, a tak vás kurzem provedu od přihlášení do Talnetu až po jeho úspěšné absolvování. Představte si prosím, že jste žák, který by rád navštěvoval nějaký z kurzů Talnetu.

Registrace a přihlášení do kurzů Talnet probíhá jednoduše, stačí projevit zájem a ozvat se nám prostřednictvím stránek www.talnet.cz. Doporučení učitele je pouhá formalita. Se mnou coby instruktorkou kurzu se setkáváte až ve výukovém prostředí kurzu. Výukové prostředí, Learning Space, je rozčleněno na moduly:

 • plán
 • učebna
 • knihovna
 • profily

Abych vám nepřipadala tak cizí, protože jsme se pravděpodobně ještě nikdy neviděli, můžete si o mně přečíst krátkou informaci v Profilech. To také bude prvním úkolem pro vás: napsat krátkou informaci o sobě, odkud jste, jakou školu studujete, co vás baví a zajímá. Tak se s vámi mohou seznámit i vaši kolegové z kurzu. V Plánu pak najdete jednotlivé lekce. Budou zadávány postupně, jedna lekce je obvykle určena na jeden týden, vždy je dán termín, do kterého máte příslušné úkoly odevzdat. Základním prostředím pro vaši práci je Učebna, kde se objevují vámi zpracované úkoly. Jsou určené k nahlédnutí pouze instruktorovi, nikoliv vašim kolegům. V Učebně najdete také modul Diskuse. Tady můžete posílat vzkazy jak instruktorovi, tak kolegům či všem účastníkům. Poslední modul v základním členění Learning Space, o které jsem ještě nehovořila, je Knihovna. Tady se objevují texty potřebné ke studiu, fotografie, tabulky apod. Odkazy na ně najdete v příslušné lekci v Učebně.

První kurz biologie, který vyhlédl z obrazovek počítačů, byl součástí kurzu Biologie a geografie I - Život v souvislostech. Nabízím vám, abyste se s jeho průběhem seznámili pomocí "deníčku" žáka, který se do kurzu přihlásil. (Při psaní "deníčku" jsem využila reflexí různých studentů, které jsem v kurzu měla. Samozřejmě, že já jako instruktorka v žádném případě nemohu mít identický náhled jako student, berme však tento způsob představení kurzu pouze jako modelový případ.).

"...Je začátek října a já otevírám prostředí Learning Space kurzu BioGeo Talnet. V diskusi se dozvídám, že mám vyplnit svůj profil a že za něj dostanu body. Trochu se děsím - říkali, že jedna lekce je na jeden týden a teď tu jsou hned dvě. Otevírám první lekci a hned jsem klidnější. Je to jen úvodní slovo, co nás v kurzu čeká a jaké metody práce budeme používat. Vypisuji tedy do profilu, co je třeba, odesílám. Čtu si druhou lekci. Je na téma "rostliny a voda", celý kurz se totiž týká organismů a jejich životního prostředí. Moc nerozumím osmóze, to už se mi trochu "vykouřilo" z hlavy, a tak se dívám do učebnice, co mám doma. Úkolem je udělat jednoduchý pokus, pouštím se do toho. Zpracovávám data, plním další úkol na téma transpirace. Posílám instruktorce úkol ke zkontrolování. Mám možnost poslat ho rovnou k ohodnocení, ale to si zatím netroufám, raději to zkonzultuji. Instruktorka druhý den posílá zpět zkontrolovaný úkol, v mém textu se objevily barevně zapsané poznámky a dotazy k problému. Také čtu dotaz instruktorky, jestli jsem viděl texty v knihovně lekce dvě. Aha, tady je k dispozici nějaká knihovna?! Jdu se tam podívat. Je to jasné, škoda, že jsem si toho textu nevšiml dříve. Upravuji a posílám již úkoly k ohodnocení. Za první dostávám dvacet bodů z dvaceti pěti, druhý úkol je ohodnocen plným počtem bodů. Instruktorka posílá i krátký komentář, proč nemám plný počet bodů za splnění úkolu jedna. Také oceňuje moji fotodokumentaci průběhu pokusu, to jsem rád, dal jsem si záležet. Tahle lekce byla docela prima, stíhal jsem to v pohodě, pokusy a pozorování mě baví. V Diskusi si čtu pozdrav od instruktorky všem. Píše, že se práce hezky rozjela a jen tak dál!

S dalším týdnem přichází třetí lekce. Otevírám ji se zvědavostí, je to lekce o přírodních odpadech, tak jsem zvědav, jaké pozorování nebo pokus dostaneme za úkol. Ovšem! To mě tedy naštvalo, takový úpadek! Jenom nějaké úlohy k přemýšlení! To tedy ne. Píši do diskuse všem, že tohle jsem tedy nečekal, taková mizérie po příjemné druhé lekci. Instruktorka odepisuje, že mezi metody práce patří i řešení problémů a úloh na daná témata. Nechávám to být. S instruktorkou však ještě stále řeším drobný problém z druhé lekce, pomohla mi totiž odhalit chybu v učebnici, a tak spolu diskutujeme nad jednou chemickou sloučeninou. Instruktorka není chemička, ale snaží se zjistit, co se dá, já také, abych nezůstal pozadu. Pak se mě ptá, jestli se vrátím k práci v kurzu. Omlouvám se za projev horké hlavy v diskusi a vracím se ke třetí lekci. Nakonec to tak nezajímavé a nudné není. Píši v komentáři ke zpracování úlohy, že jsme téma sice probírali ve škole, ale jednak už je to dávno, jednak se mi líbí ten úhel pohledu. Nenapadlo by mě ptát se v úkolu zrovna na tohle a tímto způsobem. Tak jsem to zvládl. Plný počet bodů. Jen jsem tomu věnoval asi trochu moc času - i přesto, že úkoly vypadaly jednoduše, dal jsem tomu tenhle týden čtyři hodiny. Příště se nesmím tak rozepisovat!

Čtvrtá lekce. Jen v mé představě. Jsem nemocný. Nevylézám ani z postele, natož abych seděl u počítače. Po týdnu se dostávám k počítači a v diskusi už vidím privátní vzkaz od instruktorky, co prý je se mnou, jestli nejsem nemocný. Omlouvám se v odpovědi, píši, že se pokusím úkoly odevzdat co nejdřív. Ano, dostávám šanci, ale je tu zároveň lekce pátá. Dívám se do lekce předchozí. Nějaká tabulka, energetická spotřeba? Kalorická hodnota jídla? Producenti? Fotosyntéza? Jak to souvisí? No nazdar! Podívám se raději na tu pátou. Ano, to půjde lépe. Určuji podle fotek parazity, instruktorka píše, že je to jednoduchý úkol. Pravda, není to tak hrozné, a mám to samozřejmě určit jen druhově. Áááááááááá, vidím v tabulce chybu. Mají tam napsáno, že komáří samečci sají krev, musím je na to upozornit. Posílám informaci o chybě v rámci úkolu, instruktorka děkuje a omlouvá se za překlep. Prý je ráda, že jsem všímavý. Další úkol mě děsí, protože si ho s instruktorkou vyměňujeme několikrát. Pořád se jí to nějak nezdá. A mě už to snad ani nebaví. Ale ne, musím to dotáhnout dokonce, chci přece vědět, jestli to nakonec dokážu zformulovat, nebo ne. Poslední úkol páté lekce. Skvěle, to se vyřádím. Máme k dispozici fotky a do něčeho máme dokreslovat a doplňovat dle zadání úkolu. Vyhledávám informace a doplňuji fotky, vybírám i svou vlastní. Tak tohle mě bavilo. Ztratil jsem nějaké body, ale je to vcelku dobré, čtyřicet bodů z padesáti za lekci, to jde. Ale co lekce čtyři? No, to fakt nestíhám, nechám to zatím být.

Šestá lekce. Jak zajistit pokračování? To je její název. Otvírám lekci a zjišťuji, že jde o rozmnožování organismů. V knihovně lekce mimo jiné nacházím i odkaz na webovou stránku s živočichem Bonellia viridis. Tak to je dobré, to jsem ještě neviděl. Lekce mi dává zabrat, musím si propojovat různé znalosti, dávám do souvislosti poznatky čerstvé i více zasuté. Nějak to půjde. Posílám k prohlédnutí instruktorce. To jsem si zase naběhl! Do obrázků jsem dal plody javoru a také květenství. Už to řešíme, mám to květenství špatně, no neměl jsem to tam dávat, nikdo se na to neptal… Ale na druhou stranu - fajn, alespoň vím, jak to je. Řeším otázku, proč může být autochorie pro netýkavku nevýhodná. Instruktorka píše, že jsem ji potěšil informacemi o semeni, resp. plodu, rostliny zanonie, které se stalo předlohou kluzáku, prý o tom neměla tušení. Tak ještě úkoly k rozmnožování živočichů. Je to docela náročné, musím uvažovat různé obaly vajíček, trochu se mi do toho motají zárodečné obaly, ještě štěstí, že jsme dostali jednotlivé konkrétní příklady, pro které způsoby rozmnožování řeším, a teprve v závěru máme zobecnit. Dopadlo to vcelku dobře. Ovšem úkoly lekce čtyři! Ty pořád nemám.

Sedmá lekce, poslední z biologie. Vidím, že je to lekce shrnující a zase trochu jednodušší, to je dobře, šestka byla náročná. V úvodu je dobrovolný úkol. Takové malé hmyzí video. Mám si ho prohlédnout a splnit úkoly. To je dobré, zase nějaká změna. Pak mě čeká krátké zamyšlení na poměrně složité téma, uvidím. Hotovo. A co ta lekce čtyři? Nakonec jsem to nějak zvládl. Zdá se, že jsem i pochopil souvislosti mezi spalováním energie, fotosyntézou, produkcí biomasy a tak podobně. Za čtvrtou lekci jsem sice dostal jen třicet pět bodů z padesáti, ale instruktorka se mnou diskutovala, i přesto, že tahle lekce už byla dávno po termínu. Tak aspoň v tom mám trochu více jasno. Je skoro konec listopadu, začíná geografická část. Z biologie jsem sice čekal více pozorování a pokusů, ale tohle taky nebylo špatné. Na jaře bude ještě nějaká exkurze, určitě se přihlásím. A v prosinci si máme vybrat téma seminární práce, uvidím, jestli to bude biologie nebo geografie..."

Tak už víte, jak probíhal kurz biologie? Před Vánoci si pak Talneťáci měli možnost vybrat téma seminární práce, z biologie bylo v nabídce přes patnáct témat. Některé práce byly velmi zdařilé, například práce z fyziologie rostli, která se zabývala světlem a pohyby rostlin, práce o alergiích či adaptacích k životu na poušti byla rovněž velmi dobrá. Nejlepší samozřejmě je, když studenti mohou vést vlastní pozorování, ale zadat takovou práci není vždy jednoduché. V každém případě je jistě pro obě strany přínosné, když spolu práci diskutujeme, stejně tak jako přípravu prezentace práce. V případě uvedených témat byla diskuse se studenty opravdu bohatá. Práce byly prezentovány na zimním soustředění. Na jaře proběhla exkurze. Vybrali jsme etologická pozorování v ZOO, studenti pracovali ve skupinách, snažili jsme se, aby si sami vyzkoušeli, co etologická pozorování obnášejí. Soudě podle on-line reflexí, exkurze se líbila.

Možností, jak se v Talnetu realizovat, je tedy několik: účast v samotném kurzu, zpracování seminární práce, příprava prezentace seminární práce, prezentace samotná, účast na exkurzi, možnosti týmové práce. Samotný kurz, který obvykle trvá šest až sedm týdnů, zabírá žákům spoustu času. Náročná bývají zejména exponovaná období školního roku, čtvrtletní a pololetní hodnocení, kdy mají Talneťáci spoustu práce ve škole. Na několika školách se proto pokusili zajistit, aby nadaní žáci mohli plnit úlohy kurzu Talnet přímo při výuce. Jedna cesta k realizaci této myšlenky vedla ke zřízení samostatného semináře, kde pracovali žáci z různých ročníků v různých kurzech Talnetu. Výuka probíhala v počítačové učebně, vyučující poskytoval pouze rady týkající se obsluhy počítače, případně prostředí, v němž kurz probíhal. Je třeba dát pozor na to, aby "masovost nezabila originalitu"! V jiné škole učitelé umožnili nadaným jednotlivců pracovat v kurzech Talnet v hodinách, ve kterých by se tito žáci "nudili"(při opětovném procvičování dané látky, při opakování některé části učiva apod.) V obou případech jde o ojedinělé případy. Bylo by však dobré se nad využitím on-line studia zamyslet, právě v době, kdy gymnázia začínají tvořit své školní vzdělávací programy.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 04. 10. 2007
Zobrazeno: 5110krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
RÖHLICHOVÁ, . Online vzdělávání mimořádně nadaných žáků - 2. část. Metodický portál: Články [online]. 04. 10. 2007, [cit. 2020-02-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1626/ONLINE-VZDELAVANI-MIMORADNE-NADANYCH-ZAKU---2-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.