Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Metodické doporučení pro výuku mezinárodního...

Ikona teoreticky

Metodické doporučení pro výuku mezinárodního humanitárního práva v oborech středního vzdělávání

Ikona odbornost
Autor: Mgr. Alena Hesová
Spoluautor: Mgr. Iva Dobiášová, Mgr. Lea Bednaříková, RNDr. Marek Jukl Ph.D.
Anotace: Metodické doporučení prezentuje východiska výuky mezinárodního humanitárního práva, popisuje vztah k rámcovým vzdělávacím programům, doporučuje konkrétní metody a formy práce. Pro inspiraci pak přináší konkrétní výukové aktivity a představuje informační zdroje.
Téma příspěvku:Jiné vzdělávací obory obecně
Klíčová slova: výuka, metodické doporučení, Český červený kříž, mezinárodní humanitární právo
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) doporučuje ředitelům a ostatním pedagogům středních škol věnovat pozornost výuce mezinárodního humanitárního práva jako souboru závazků chránících lidské hodnoty a práva, a to především ve výuce společenskovědních předmětů.

Mezinárodní humanitární právo (MHP) se zabývá právní regulací ozbrojených konfliktů s cílem je humanizovat, tj. učinit vše pro zmírnění utrpení těch, kteří nejsou na konfliktu přímo účastni, i těch, kteří již byli z konfliktu vyřazeni (civilisté, ranění, zdravotníci a zajatci). Základním kodexem mezinárodního humanitárního práva jsou Ženevské úmluvy (ŽÚ) o ochraně obětí ozbrojených konfliktů (z r. 1949) a jejich dodatkové protokoly (z r. 1977 a 2005), jejichž účastníkem je i Česká republika. Z toho také vyplývá povinnost šířit znalost o mezinárodním humanitárním právu mezi obyvatelstvem, včetně žáků a studentů.

Metodické doporučení uvedené v příloze aktuálně reaguje na závazky vlády ČR přijaté v rámci 31. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která se konala v listopadu 2011 v Ženevě. Česká republika se zavázala ve spolupráci s Českým červeným křížem dále rozvíjet šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva mj. v rámci státní správy, v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech ČR, ve složkách integrovaného záchranného systému a zejména též ve středních, vyšších odborných a vysokých školách. Klíčový pojem mezinárodní humanitární právo není sice v rámcových vzdělávacích programech pro obory středního vzdělání explicitně zmíněn, přesto znalosti o principech MHP jsou již nyní součástí povinného vzdělávacího obsahu některých vzdělávacích oblastí a průřezových témat RVP. V RVP G se konkrétně jedná o vzdělávací oblast Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základDějepis) a průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, v RVP SOV pak jde o Společenskovědní vzdělávání a o průřezové téma Občan v demokratické společnosti.

Metodické doporučení prezentuje mezinárodní humanitární právo ve čtyřech rovinách: teoretické, didaktické, informační a praktické. Materiál ukazuje východiska výuky mezinárodního humanitárního práva, popisuje vztah k rámcovým vzdělávacím programům, doporučuje konkrétní metody a formy práce. Součástí metodického doporučení jsou také odkazy na materiály a další informační zdroje a 4 výukové aktivity: Amarovo rozhodnutí, Bunal a Sorálie, Musí to tak být?, Jsme opravdu lidmi? Ty mohou být praktickou inspirací pro výuku mezinárodního humanitárního práva na středních školách.

Celé metodické doporučení pro výuku mezinárodného humanitárního práva v oborech středního vzdělávání naleznete v PŘÍLOZE tohoto článku.

Vybrané části přílohy budou také průběžně publikovány jako samostatné články v seriálu Mezinárodní humanitární právo ve výuce.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Mezinárodní humanitární právo ve výuce.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - Český červený kříž. Diseminační manuál. Praha : Český červený kříž, 2001. 255 s.  
[2] - Český červený kříž. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [www.cervenykriz.eu].  
[3] - JUKL, M. Základní principy mezinárodního humanitárního práva. 2008. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [www.cervenykriz.eu/cz/mhp/ZaklP-MHP.pdf].  
[4] - JUKL, M. Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled). 2005. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp/konvence.htm].  
[5] - KNITL, J. et al. Bohouš a Dáša za lidská práva. 2008. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_73.pdf].  
[6] - KOŠŤÁLOVÁ, H. et al. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. 2010. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.csicr.cz/getattachment/e3f10306-d59d-45...].  
[7] - Mezinárodní humanitární právo: odpovědi na vaše otázky. 2009. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/edicehnuti/MHP_odpove...].  
[8] - ŠVEJNOHA, J. Historie Mezinárodního Červeného kříže. 2008. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/edicehnuti/Historie_M...].  
[9] - Základní principy mezinárodního humanitárního práva. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp/Skladanka_MHP_a_C...].  
[10] - Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů. 1992. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_knihovna.aspx].  
[11] - Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století. 2009. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/file/12159].  
[12] - ONDŘEJ, H. et al. Mezinárodní humanitární právo. Praha : C. H. Beck, 536 s.  
[13] - Mezinárodní humanitární právo. Digifolio. 2012. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5511].  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 26. 06. 2012
Zobrazeno: 6312krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HESOVÁ, Alena. Metodické doporučení pro výuku mezinárodního humanitárního práva v oborech středního vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 26. 06. 2012, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/16181/METODICKE-DOPORUCENI-PRO-VYUKU-MEZINARODNIHO-HUMANITARNIHO-PRAVA-V-OBORECH-STREDNIHO-VZDELAVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.