Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Metodické doporučení pro výuku mezinárodního humanitárního práva v oborech středního vzdělávání
Odborný článek

Metodické doporučení pro výuku mezinárodního humanitárního práva v oborech středního vzdělávání

26. 6. 2012 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Alena Hesová
Spoluautoři
Mgr. Iva Dobiášová
Mgr. Lea Bednaříková
RNDr. Marek Jukl Ph.D.

Anotace

Metodické doporučení prezentuje východiska výuky mezinárodního humanitárního práva, popisuje vztah k rámcovým vzdělávacím programům, doporučuje konkrétní metody a formy práce. Pro inspiraci pak přináší konkrétní výukové aktivity a představuje informační zdroje.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) doporučuje ředitelům a ostatním pedagogům středních škol věnovat pozornost výuce mezinárodního humanitárního práva jako souboru závazků chránících lidské hodnoty a práva, a to především ve výuce společenskovědních předmětů.

Mezinárodní humanitární právo (MHP) se zabývá právní regulací ozbrojených konfliktů s cílem je humanizovat, tj. učinit vše pro zmírnění utrpení těch, kteří nejsou na konfliktu přímo účastni, i těch, kteří již byli z konfliktu vyřazeni (civilisté, ranění, zdravotníci a zajatci). Základním kodexem mezinárodního humanitárního práva jsou Ženevské úmluvy (ŽÚ) o ochraně obětí ozbrojených konfliktů (z r. 1949) a jejich dodatkové protokoly (z r. 1977 a 2005), jejichž účastníkem je i Česká republika. Z toho také vyplývá povinnost šířit znalost o mezinárodním humanitárním právu mezi obyvatelstvem, včetně žáků a studentů.

Metodické doporučení uvedené v příloze aktuálně reaguje na závazky vlády ČR přijaté v rámci 31. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která se konala v listopadu 2011 v Ženevě. Česká republika se zavázala ve spolupráci s Českým červeným křížem dále rozvíjet šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva mj. v rámci státní správy, v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech ČR, ve složkách integrovaného záchranného systému a zejména též ve středních, vyšších odborných a vysokých školách. Klíčový pojem mezinárodní humanitární právo není sice v rámcových vzdělávacích programech pro obory středního vzdělání explicitně zmíněn, přesto znalosti o principech MHP jsou již nyní součástí povinného vzdělávacího obsahu některých vzdělávacích oblastí a průřezových témat RVP. V RVP G se konkrétně jedná o vzdělávací oblast Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základDějepis) a průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, v RVP SOV pak jde o Společenskovědní vzdělávání a o průřezové téma Občan v demokratické společnosti.

Metodické doporučení prezentuje mezinárodní humanitární právo ve čtyřech rovinách: teoretické, didaktické, informační a praktické. Materiál ukazuje východiska výuky mezinárodního humanitárního práva, popisuje vztah k rámcovým vzdělávacím programům, doporučuje konkrétní metody a formy práce. Součástí metodického doporučení jsou také odkazy na materiály a další informační zdroje a 4 výukové aktivity: Amarovo rozhodnutí, Bunal a Sorálie, Musí to tak být?, Jsme opravdu lidmi? Ty mohou být praktickou inspirací pro výuku mezinárodního humanitárního práva na středních školách.

Celé metodické doporučení pro výuku mezinárodného humanitárního práva v oborech středního vzdělávání naleznete v PŘÍLOZE tohoto článku.

Vybrané části přílohy budou také průběžně publikovány jako samostatné články v seriálu Mezinárodní humanitární právo ve výuce.

Literatura a použité zdroje

[1] – Český červený kříž. Diseminační manuál. Praha : Český červený kříž, 2001. 255 s.
[2] – Český červený kříž. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [www.cervenykriz.eu].
[3] – JUKL, M. Základní principy mezinárodního humanitárního práva. 2008. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [www.cervenykriz.eu/cz/mhp/ZaklP-MHP.pdf].
[4] – JUKL, M. Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled). 2005. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp/konvence.htm].
[5] – KNITL, J. et al. Bohouš a Dáša za lidská práva. 2008. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_73.pdf].
[6] – KOŠŤÁLOVÁ, H. et al. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. 2010. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.csicr.cz/getattachment/e3f10306-d59d-45fe-af32-667dfed1dbde].
[7] – Mezinárodní humanitární právo: odpovědi na vaše otázky. 2009. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/edicehnuti/MHP_odpovedi_na_vase_otazky.pdf].
[8] – ŠVEJNOHA, J. Historie Mezinárodního Červeného kříže. 2008. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/edicehnuti/Historie_MCK.pdf].
[9] – Základní principy mezinárodního humanitárního práva. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp/Skladanka_MHP_a_Cervenykriz.pdf].
[10] – Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů. 1992. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_knihovna.aspx].
[11] – Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století. 2009. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/file/12159].
[12] – ONDŘEJ, H. et al. Mezinárodní humanitární právo. Praha : C. H. Beck, 536 s.
[13] – Mezinárodní humanitární právo. Digifolio. 2012. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5511].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
528.32 kB
PDF
Metodické doporučení pro výuku mezinárodního humanitárního práva

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alena Hesová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně