Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Pexeso

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Lucie Štefanová
Pexeso je zaměřené na téma chemické nádobí, pomůcky a chemické piktogramy. Pexeso je vhodnou pomůckou učitele při počátečních hodinách laboratorních praktik.

Pexeso je zaměřené na téma chemické nádobí, pomůcky a chemické piktogramy. Pexeso je vhodnou pomůckou učitele při počátečních hodinách laboratorních praktik. Aktivita má žáky motivovat, proto je vhodné zvolit určitý způsob odměny za správné řešení, nastavit pravidla hodnocení před zahájením hry.

Pravidla hry
 1. Hra je určena pro dva hráče (dvě skupiny).
 2. Učitel, popřípadě žáci, rozloží hrací kartičky nápisem Chemické nádobí a pomůcky nebo Chemické piktogramy vzhůru.
 3. První hráč otočí dvě hrací kartičky. Pokud otočil dvě kartičky vyznačující stejné chemické nádobí nebo piktogram, získal obě a zároveň má jeden bod. Hráč má právo vybírat další dvojici kartiček.
 4. Pokud hráč otočil dvě kartičky, které nevyznačují stejné chemické nádobí nebo piktogram, musí je otočit zpět na nápis Chemické nádobí a pomůcky nebo na Chemické piktogramy. Hráč nezískal žádný bod a pokračuje protihráč.
 5. Hra končí v okamžiku, kdy hráči vysbírají všechny hrací kartičky.
 6. Hráči si spočítají získaný počet bodů (počet dvojic). Vyhrává ten hráč, který získal více bodů, neboli který nalezl větší počet shodných dvojic.
 7. Po promíchání kartiček může hra začít znovu.

Hra je k dispozici v aplikaci MS Word (Chemické nádobí a pomůcky a Chemické piktogramy). Po vytisknutí je potřeba daná políčka rozstříhat. U Pexesa Chemické piktogramy jsou na stránce o velikosti A4 umístěna dvě stejná hrací pole (kvůli úspoře místa a papíru). Žáky je třeba upozornit, že v Pexesu Chemické piktogramy se vyskytuje označení "zdraví škodlivý (Xn)" a "dráždivý (Xi)", těm odpovídá stejný piktogram.

Cílová skupina žáků

Aktivita je určena žákům, kteří vstupují do laboratorního praktika. Hra je určena pro žáky nižšího i vyššího gymnázia, popřípadě žáky ZŠ. Podle současných osnov proto doporučujeme použít je například v těchto ročnících:

 • 8. ročník ZŠ
 • 1. ročník šestiletého gymnázia
 • 3. ročník osmiletého gymnázia
 • 1. ročník čtyřletého gymnázia
 • 3. ročník šestiletého gymnázia
 • 5. ročník osmiletého gymnázia

Využité metody:

 • metoda motivační při získávání nebo při upevnění a reprodukci poznatků, hledání souvislostí a vztahů mezi novými a již dříve pochopenými vědomostmi z chemie i běžného života
 • aktualizace vědomostí a pochopení chemických principů, začlenění interdisciplinárních vztahů
Organizace činnosti

Hru lze hrát více způsoby, podle možností učitele a žáků. Hrají:

 • dva žáci proti sobě (práce ve dvojicích)
 • dvě dvojice (trojice) proti sobě (skupinová práce)
 • dvě větší skupiny proti sobě a třetí malá skupina působící jako porota a pomoc učiteli pro zajištění objektivity (zapojení celé třídy do aktivní činnosti)

Realizaci hry má na starosti učitel. Ten si připraví hrací pole, které sám nebo za pomoci žáků rozstříhá na hrací kartičky. Podle počtu žáků ve třídě zvolí uspořádání a případně velikost hracích skupin. Provádí-li se hra v celé třídě, je vhodné zvolit si menší skupinu žáků, kteří pomáhají učiteli s realizací hry.

Vyhodnocení

Žáci by měli znát kritéria a způsoby hodnocení aktivity již před jejím zahájením. Volba způsobu hodnocení záleží na každém jednotlivém učiteli. Důležité je žáky motivovat pro další vzdělávání a vzbudit v nich i soutěživého ducha.

Možnosti způsobu hodnocení:

 • slovní hodnocení
 • klasifikace na základě počtu získaných bodů
 • sebehodnocení žáka - individuální i skupinové hodnocení
Závěr

Pomocí Pexesa se žáci seznámí se základním chemickým nádobím a pomůckami, s chemickými piktogramy. V laboratorním praktiku žáci pracují s různými chemikáliemi. Každá z nich má své nebezpečné vlastnosti, které jsou vyznačeny na obalu. Proto je důležité, aby žáci znali chemické piktogramy označující nebezpečnost dané chemikálie.


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf55 kBChemické nádobí a pomůcky
pdf77 kBChemické piktogramy
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek