Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Matematické soupeření - aktivizující prvek...

Matematické soupeření - aktivizující prvek v hodině matematiky

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Alena Jedličková
Návrh na zpestření hodiny matematiky u mladších žáků (8. třída ZŠ, 3. ročník osmiletého nebo 1. ročník šestiletého gymnázia) při procvičování řešení úloh s využitím lineárních rovnic o jedné neznámé. Článek též obsahuje soubor deseti slovních úloh ve formě kartiček (včetně řešení).

Soutěž vznikla jako jedna z možností, jak zábavnou formou zapojit žáky v hodině matematiky. Vzhledem k atraktivitě této činnosti dochází u žáků nenásilnou formou k rozvoji některých klíčových kompetencí (viz tabulka), k aktivizaci k dalším činnostem a také k důkladnému procvičení dovedností týkajících se daného tématu.

V článku uvádím soubor deseti úloh zaměřených převážně na řešení lineárních rovnic s jednou neznámou. Při řešení úloh žák neužívá jen naučený algoritmus řešení, ale také logické myšlení a úvahu. Součástí článku je soubor s vytvořenými kartičkami se zadáním a řešením. Každý si samozřejmě může vytvořit vlastní soubor úloh týkajících se i jiných témat.

Pro které žáky je soutěž určena?

Soutěž lze použít v opakovacích hodinách při pobírání tématu Slovní úlohy řešené užitím rovnic s jednou neznámou. Jedná se tedy o 8. ročník ZŠ, což odpovídá 1. ročníku šestiletého a 3. ročníku osmiletého gymnázia. Nutno podotknout, že uvedený způsob procvičování je právě pro mladší žáky silně aktivizující, zatímco pro ročníky vyššího gymnázia už ztrácí na atraktivnosti.

Pomůcky

Žáci si připraví:

 • tužku
 • papír nebo sešit, do kterého budou psát řešení úloh

Učitel si připraví:

 • vytištěné kartičky se zadáním a řešením úloh
 • tužku a papír, na který si bude zapisovat počty úspěšných řešitelů
 • pro přehlednost je dobré aktuální skóre zapisovat na tabuli
Pravidla soutěže
 • Soutěží proti sobě děvčata a chlapci. V případě, že ve třídě je velký rozdíl v počtu děvčat a chlapců, lze vytvořit jiné dvě soupeřící skupiny o přibližně stejném počtu členů, např. podle oddělení.
 • Žák, který sedí v první lavici u okna (z pohledu učitele napravo), vylosuje kartičku se zadáním první úlohy.
 • Učitel přečte zadání poprvé, podruhé si žáci stručně zapisují znění úlohy do sešitu nebo na papír.
 • Všichni začínají řešit. Úkolem žáka je úlohu co nejdříve vyřešit a přinést ke katedře ukázat řešení učiteli. Každý z žáků počítá za svůj tým. Podstatné je, že úloha musí být kompletně vyřešená včetně vhodného zápisu a odpovědi, což podporuje důkladné procvičení tématu.
 • Jakmile přinese ke katedře ukázat správné řešení úlohy třetí žák z jednoho družstva, tým získává bod. Učitel napíše na tabuli tomuto týmu čárku (= 1 bod).
 • Další úlohu losuje právě třetí žák, díky kterému tým získal bod.
 • Celý postup se opakuje až do vypršení časového limitu, který si učitel pro tuto činnost předem stanovil.
 • Vítězný tým je ten, který získá největší počet bodů. V další hodině je možné provést odvetu.

Součástí hry může být také více či méně důkladná kontrola výsledků a postupů v rámci celé třídy. Tuto část a její průběh naplánuje učitel podle možností, např. tak, že u každé úlohy (tj. v každém kole) vybere žáka z týmu, který za danou úlohu bod neobdržel. Ten pak vysvětlí řešení ostatním. Dojde tak zároveň k zapojení žáků z méně úspěšného týmu, a tím se eliminuje nepříjemný pocit z prohry v daném kole.

Závěr

Soutěž byla vyzkoušena při pedagogické praxi v roce 2006 v nižším gymnáziu. Uvedená motivační činnost velkou měrou tyto mladší žáky aktivizovala. Výhodou je časová flexibilita, neboť sám učitel určí časovou dotaci, která může být od 15 minut až po celou vyučovací hodinu, případně v následující hodině lze realizovat odvetu. Při tomto způsobu procvičování učiva dochází navíc ke spojení s průřezovým tématem OSV a k rozvoji žáka především v oblasti Spolupráce a soutěž.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf133 kBPříklady s řešením
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek