Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Co pro gymnázia znamená schválení RVP G a...

Ikona teoreticky

Co pro gymnázia znamená schválení RVP G a RVP GSP?

Ikona odbornost
Autor: VÚP Praha
Anotace: Dne 24. 7. 2007 schválilo MŠMT Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP). Tyto programy jsou určeny pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP

Dne 24. 7. 2007 schválilo MŠMT Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP). Tyto programy jsou určeny pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií. Od 1. 9. 2007 nastává dvouleté období, ve kterém budou gymnázia připravovat své školní vzdělávací programy, podle kterých začnou nejpozději od 1. září 2009 vyučovat. Oba schválené rámcové vzdělávací programy byly na konci září rozeslány zdarma školám spolu s metodickou příručkou – Manuál pro tvorbu ŠVP na gymnáziích. Všechny publikace jsou také volně ke stažení na webových stránkách VÚP a Metodického portálu www.rvp.cz. Tisk a rozesílka zmíněných dokumentů jsou hrazeny v rámci projektu ESF – Pilot G/GP – z prostředků Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy.

V souvislosti se schválením RVP G a RVP GSP vstupují v platnost nové obory vzdělání (viz příloha č. 1 nařízení vlády č. 689/2004 Sb.).

U osmiletých gymnázií budou tyto obory (které nahrazují stávající obory vzdělání) pro první ročníky nižšího stupně gymnázia zapsány do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy automaticky s účinností od 1. září 2007. Stávající obory vzdělání osmiletých gymnázií budou zároveň označeny jako dobíhající (tzn. pro ty ročníky, kde se nevyučuje podle ŠVP).

Pro vyšší stupně gymnázií a pro čtyřletá gymnázia platí následující postup, který je detailně popsán v metodickém pokynu MŠMT (zveřejněn na stránkách MŠMT 31. 7. 2007):

  • Gymnázia (čtyřletá nebo víceletá), která chtěla vyučovat v prvním ročníku vyššího stupně podle svého ŠVP již od 1. 9. 2007, musela tuto skutečnost oznámit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 17. srpna 2007 tak, aby nový obor vzdělání mohl být do rejstříku škol a školských zařízení zapsán s účinností od 1. září 2007.
  • Jestliže chce gymnázium vyučovat v prvním ročníku vyššího stupně podle svého ŠVP od 1. 9. 2008, musí tuto skutečnost oznámit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 29. února 2008 tak, aby nový obor vzdělání mohl být do rejstříku škol a školských zařízení zapsán s účinností od 1. září 2008. Součástí tohoto oznámení by měla být také informace o tom, který nový obor vzdělání má být v rejstříku škol a školských zařízení zapsán a které stávající obory vzdělání mají být označeny jako dobíhající.
  • V ostatních případech budou nové obory vzdělání, pro něž byly vydány rámcové vzdělávací programy, zapsány v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2009. Rovněž součástí tohoto oznámení by měla být i informace o tom, který nový obor vzdělání má být v rejstříku škol a školských zařízení zapsán a které stávající obory vzdělání mají být označeny jako dobíhající.

Pro nižší stupně šestiletých gymnázií platí následující postup:

  • Pokud šestileté gymnázium využije celé 2 roky na přípravu svého ŠVP a nebude chtít podle něj vyučovat dříve než 1. 9. 2009, bude odbor správy školského rejstříku MŠMT vydávat rozhodnutí o změně zápisu v rejstříku škol a školských zařízení z úřední povinnosti (automaticky), školy ovšem musí zaslat oznámení o termínu zahájení výuky – termín pro zaslání oznámení není stanoven.
  • Pokud bude chtít šestileté gymnázium začít s realizací ŠVP již od 1. 9. 2008, musí tuto skutečnost oznámit odboru správy školského rejstříku MŠMT do 28. února 2008 a na základě tohoto oznámení bude vydáno rozhodnutí o změně zápisu v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Schválené dokumenty ke stažení

Manuál - Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích (pdf)
RVP G - Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (pdf)
RVP GSP - Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (pdf)

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 02. 08. 2007
Zobrazeno: 45074krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VÚP. Co pro gymnázia znamená schválení RVP G a RVP GSP?. Metodický portál: Články [online]. 02. 08. 2007, [cit. 2020-02-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1541/CO-PRO-GYMNAZIA-ZNAMENA-SCHVALENI-RVP-G-A-RVP-GSP.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.