Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Výtvarný projekt: tvorba užitého umění ve...

Ikona prakticky

Výtvarný projekt: tvorba užitého umění ve výtvarné výchově

Ikona inspirace
Autor: Monika Boušková
Anotace: Autor se snaží pomoci žákům nalézt a vytvořit si vztah k designu. Uvědomit si důležitost designu ve společnosti. Seznámit se s hlavními aspekty designu a jeho činností. Poznat rozdíl mezi funkčností a estetickou stránkou užitých předmětů. Vyznat se v základních metodách užité techniky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Umění a kultura » Výtvarný obor » Znakové systémy výtvarného umění » nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých projektů
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: tužka, guma, čtvrtky, dráty – měděné, ocelové, včelařské, štípací kleště, kleště s kulatými čelistmi, papír, staré vyřazené součástky, PET láhve, víčka, jiné staré materiály
Klíčová slova: užité umění, design, funkčnost, estetičnost
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Stanovená věková hranice: 15 let

Pedagogický záměr: Pomoci žákům nalézt a vytvořit si vztah k designu. Uvědomit si důležitost designu při navrhování užitých předmětů pro každodenní použití. Seznámit se s hlavními aspekty designu a jeho činností.

Časové rozmezí: Nejvhodnější by byl dvouhodinový blok výuky výtvarné výchovy.

1. Dílčí téma: Co je to vlastně design?

Motivace: Vysvětleme si, co je to vlastně design. Povězme žákům, proč je tak důležité spojit estetickou a funkční stránku navrhovaného předmětu užitého umění. Ukažme si, jaký je rozdíl mezi předmětem, který je vyráběn sériově pro potřebu široké veřejnosti, a předmětem, který je navržen jak pro své funkce, tak pro svou vysokou uměleckou hodnotu. Žáci dostanou úkol donést ze své domácnosti předmět, o kterém si myslí, že je vyroben jak pro svou funkci, tak pro svou vysokou uměleckou hodnotu. Každý žák tento předmět představí ostatním a poví, proč zrovna vybral tento, a zdůvodní jeho obě funkce.

Výtvarný problém: Hlavním úkolem je seznámit žáky s funkčností a uplatněním designu při navrhování užitého umění ve společnosti. 

Úkol: Žáci se zamyslí nad přineseným předměty a budou se snažit najít pro ně řešení, kterými by se podle nich mohly vylepšit. Poté svá řešení či nápady přenesou na papír pomocí náčrtu.

Výtvarná technika; materiály, potřeby a pomůcky: Pro tento projekt je potřeba tužka, guma a čtvrtky.

Vazby: tvorba návrhů, design soutěže, samostatnost, rozvíjení fantazie

Hodnocení: Hodnoceni budou žáci hlavně za svou aktivitu v diskuzi a poté za snahu přenést objekt se svým vylepšeným nápadem pomocí náčrtové kresby na čtvrtku.

2. Dílčí téma: Výroba z drátů – drátování

Motivace: Poukázat na to, co všechno se dá vyrobit z drátů. Dráty jako takové se dají použít jak pro pouze dekorativní účely, tak pro funkčně a umělecky využitelné předměty. Právě jimi se budeme se žáky zabývat. Zamyslíme se nad využitelností daného materiálu a popovídáme si o předmětech, které jsou jím vyrobeny.

Výtvarný problém: Úkolem tohoto projektu je vytvořit si svou vlastní představu o funkčnosti předmětu, který si žák musí sám navrhnout a vyrobit. Hlavní podstatou je využitelnost a použitelnost sladěná s určitým výtvarným vcítěním při vytváření předmětu z drátu.

Úkol: Žáci si navrhnou na papír jednoduché náčrty předmětů, které se pak pokusí vyrobit z drátů. Cílem bude vytvoření funkčního předmětu, který bude zároveň promyšlený z hlediska tvaru a velikosti. Po zvážení náčrtů a uchopení úkolu žáci vyrobí dané předměty.

Výtvarná technika; materiály, potřeby a pomůcky: dráty – měděné, ocelové, včelařské, štípací kleště, kleště s kulatými čelistmi, papír, tužka

Vazby: poukázání na lidová řemesla a lidové umění

Hodnocení: Hodnocení bude založeno na aktivitě žáků a snaze navrhnout a vytvořit dané předměty.

3. Dílčí téma: Nové výrobky ze starých

Motivace: Názorně poukázat na využitelnost starých předmětů pro výrobu nových, které mohou být stejně funkčně kvalitní a po výtvarné stránce zpracovány mnohem zajímavěji než předměty předešlé. Ze součástek již vyřazených předmětů (počítačové součástky, součástky z různých starých spotřebičů, či elektroniky, pet lahve, víčka a jiné) zkusit navrhnout a vytvořit předmět (může být vymyšlený), který bude využitelný po stránce funkční a bude mít i určitou uměleckou hodnotu.

Výtvarný problém: Úkol spočívá ve vytvoření nového objektu ze starého. Jde o pochopení využitelnosti již použitých materiálů, které můžeme zpracovat pro nové potřeby. Zamyšlení se nad obnovitelností materiálu a jeho recyklací.

Úkol: Žáci si navrhnou na papír jednoduché náčrty předmětů, které se pak pokusí vyrobit. Cílem bude vytvoření předmětu, který si žáci budou schopni obhájit. Proč ho vymysleli, k čemu slouží a kde by měl být používán. Jde o výrobu vymyšlených předmětů, které žáci budou muset představit ostatním.

Výtvarná technika; materiály, potřeby a pomůcky: dráty – měděné, ocelové, včelařské, štípací kleště, kleště s kulatými čelistmi, staré vyřazené menší součástky, PET lahve, víčka, nůžky, papír, tužka, lepidlo

Hodnocení: Hodnocení bude založeno na aktivitě žáků a snaze navrhnout a vytvořit dané předmět a na jejich následném obhájení.

4. Žáci a návštěvy výstav týkajících se designu

Pro výuku na školách lze také uplatnit navštěvování výstav týkajících se designu. Pro každou věkovou skupinu žáků lze najít výstavu, která by odpovídala jejich potřebám věku. S mladšími žáky můžeme navštívit například výstavy týkající se návrhů hraček a stolních her. Se staršími žáky můžeme jít na výstavy či soutěže pořádané studenty vysokých škol nebo na výstavy interiérů či na různě zaměřené design výstavy. Výstavy můžeme nalézt ve veletržních palácích nebo v různých galeriích. Dříve byly tyto výstavy pořádány převážně v Design centru České republiky, což bohužel po jeho zrušení již není možné.

Citace a použitá literatura:
[1] - BALEKA, J. Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha: Baleka, J.: Výtvarné umění - výkladový slovník. Praha : Akademia, 1997.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 16. 04. 2012
Zobrazeno: 6277krát
TOP příspěvek
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BOUŠKOVÁ, Monika . Výtvarný projekt: tvorba užitého umění ve výtvarné výchově. Metodický portál: Články [online]. 16. 04. 2012, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/14957/VYTVARNY-PROJEKT-TVORBA-UZITEHO-UMENI-VE-VYTVARNE-VYCHOVE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 16. 04. 2012 09:48
Článek otevírá opomíjené téma designu svěžím, inspirativním a neotřelým způsobem. Zasloužil by si pokračování, které by už vedlo do oblasti skutečně uměleckého špičkového designu.
1.Autor: Markéta SlachováVloženo: 17. 04. 2012 20:40

Rozhodně zajímavý projekt, hodnotím velmi kladně, nejvíc se mi líbí téma: nové výrobky ze starých, které souvisí i s průřezovým tématem environmentální výchovy.

Jediné čeho bych se bála, by bylo jak zaujmout co nejvíce žáků, aby se projektu aktivně účastnily. Domnívám se, že jako vhodná motivace by mohla napomoci prezentace či video obsahující zajímavé ukázky současného designu v konfrontaci s užitým uměním ze staršího období, samozřejmě s výkladem a otevřenou diskuzí.

2.Autor: Hana FrohlichováVloženo: 19. 06. 2012 21:37

Velmi vítám jakýkoliv počin snažící se žákům přibížit tuto oblast. Je nedílnou součástí dnešního života a tím se stává nezbytnou součástí výuky.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.