Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Chemikův horoskop

Praktický příspěvek
inspirace
modul
Autor Milan Bárta
Klasický referát už v době internetu prakticky nemá smysl zadávat, žáci většinou informace jen kopírují a nijak s nimi nepracují. Příspěvek vybízí k sestavení fiktivního chemikova horoskopu. Žák je nucen zjišťovat charakteristiky prvků a porovnávat je s charakteristikami vlastními. Tím, že musí psát poněkud jiným stylem, nemůže jen bezhlavě používat klávesové zkratky. Příspěvek nabízí i možnou podobu zpracování tématu na příkladu autora.
Úvod pro učitele

Možná si vzpomenete na témata některých svých referátů, které jste si připravovali na základní, střední či vysoké škole. Já si třeba pamatuji, jaké informace jsem zjistil o strachu, výrobě Coca-Coly či soukromém životě T. G. Masaryka. Jenže - jaký smysl má zadávání referátu v současnosti, když je internet zaplaven stovkami a tisíci referátů na prakticky jakékoli téma. A když není referát hotový, dá se vytvořit několika prostřídáními klávesových zkratek Ctrl C a Ctrl V. Rozhodl jsem se žáky "napálit" následujícím projektem.

Úvod pro žáky

Horoskopy dnes můžeme vidět takřka v každých novinách. Zpravidla jsou sestavovány podle znamení zvěrokruhu. Tak třeba já jsem se narodil ve znamení panny a očekává se ode mne, že budu mimořádně zvídavý a hloubavý. Výčet dalších vlastností mne předurčil pro dráhu učitele, návrháře, novináře, spisovatele...

Jsou ale i horoskopy jiné. Keltové rozlišovali dvacet dvě znamení a charakterizovali je druhy stromů. Podle Keltů jsem tedy lípa, což je silný, krásný strom, typický pro českou krajinu. Člověk narozený v jeho znamení je plný šarmu a vzácného kouzla. V jeho nitru se však odehrává věčný boj - je to rozpor mezi drsnou realitou a romantickou iluzí. Touží po pohodlném životě, ale nedokáže se psychicky vyrovnat se strastiplnou cestou ke štěstí. Lípa je velmi silná a dokáže se neuvěřitelně dobře přizpůsobit obtížným podmínkám. Je vzácným přítelem, který ovládá umění naslouchat druhým. V lásce bývá ovšem nešťastná, neboť je dosti žárlivá a panovačná. Jen málokomu se podaří objevit její ušlechtilou povahu a změnit Lípu ve vyrovnanou bytost.

Čínský horoskop přisuzuje lidem povahové vlastnosti zvířat (jsem pes), egyptský spřízněnost s bohy (je mi přisuzován Egyptský bůh s ptačí hlavou Toth, který je patronem všech písařů, léčitelů a kouzelníků, vynikal důmyslem, vynalézavostí a tvořivostí). Najít souvislost mezi lidskými vlastnostmi a prvky se pokoušeli jak alchymisté, tak později i chemici. Moc známo o jejich bádání není a já vás nebudu raději příliš mystifikovat. Sestavil jsem si chemický horoskop sám. Nestačily mi však síly na to, abych ke všem prvkům přiřadil správné vlastnosti. Zpracoval jsem opět jen sám sebe. Na vás je objevit své znamení, svůj chemický prvek a ztotožnit se s ním.

Přiřazení jednotlivých prvků k datům narození
Datum narozeníPrvky
1. - 7. 1. Cesium
8. - 14.1. Lithium
15. - 21.1. Sodík
22. - 28.1. Draslík
29.1. - 4.2. Hořčík
5.2. - 11.2. Vápník
12. 2. - 18.2. Baryum
19.2. - 25.2. Titan
26.2. - 4.3. Vanad
5.3. - 11.3. Chrom
12.3. - 18.3. Mangan
19.3. - 25.3. Železo
26.3. - 1.4. Nikl
2.4. - 8.4. Měď
9.4. - 15.4. Zinek
16.4. - 22.4. Bor
23.4. - 29.4. Uhlík
30.4. - 6.5. Dusík
7.5. - 13.5. Kyslík
14.5. - 20.5. Fluor
21.5. - 27.5. Helium
28.5. - 3.6. Hliník
4.6. - 10.6. Neon
11.6. - 17.6. Křemíkv
18.6. - 24.6. Fosfor
25.6. - 1.7. Síra
2.7. - 8.7. Chlor
9.7. - 15.7. Argon
16.7. - 22.7. Brom
23.7. - 29.7. Krypton
30.7. - 5.8. Arsen
6.8. - 12.8. Xenon
13.8. - 19.8. Jod
20.8. - 26.8. Antimon
27.8. - 2.9. Cín
3.9 - 9.9. Stříbro
10.9. - 16.9. Molybdenv
17.9. - 23.9. Wolfram
24.9. - 30.9. Uran
1.10. - 7.10. Platina
8.10. - 14.10. Zlato
15.10. - 21.10. Rtuť
22.10. - 28.10. Olovo
29.10. - 4.11. Bismut
5.11. - 11.11. Radon
12.11. - 18.11. Plutonium
19.11. - 25.11. Rhodium
26.11. - 2.12. Stroncium
3.12. - 9.12. Polonium
10.12. - 16.12. Kobalt
17.12. - 23.12. Kadmium
24.12. - 31.12. Vodík
Co říká horoskop o mně aneb Jsem molybden?

Lidé narození ve znamení molybdenu o sobě mohou tvrdit, že mají typicky kovový charakter. Nejsou sice tak ryzí jako "zlaťáci" či jiní ušlechtilí "kováci", na druhou stranu nepodléhají rychlým změnám jako lidé narození se symboly sodíku či draslíku. Molybden má velmi vysokou teplotu tání a ani "molybdeňáci" nepodléhají tak snadno pokušení a neroztají před každým či každou. Molybden je vůbec co do reakcí vybíravý - odolává působení vzduchu i vody, nereaguje s vodíkem a netvoří s ním proto hydridy.

Lidé narození ve znamení molybdenu jsou typičtí svým nimráním se v jídle. Často zpravidla nenávidí rajčata či jinou, ostatními lidmi oblíbenou zeleninu. Na druhou stranu si dokáží pochutnat na specialitách - syrečky počínaje a mořskými plody konče. Proto nepřekvapí, jak ochotně se molybden rozpouští v kyselině chlorovodíkové či v královské lučavce. Molybden je poměrně vzácný, například ve vesmíru připadá jen jeden jeho atom na deset miliard atomů vodíku. S "molybdeňáky" to tak hrozné není.

Září bývá poměrně častý měsíc narození. Je však nutné mezi lidmi hledat, nejsou takoví exhibicionisté a moc na sebe neupozorňují. Molybden se musí z rud dostávat složitým, ale u kovů poměrně běžným způsobem - redukcí vodíkem anebo aluminotermicky z oxidu molybdenového. Využívá se především k zušlechťování oceli. Tento kov výrazně zvyšuje už v malých množstvích tvrdost. Slouží i jako katalyzátor v petrochemii - pomocí něho se odstraňují sirné sloučeniny z ropy. Lidé narození v tomto kovu mohou při troše snahy rovněž zušlechťovat lidskou společnost. Dobře se uplatňují jako filozofové, publicisté, politici liberálních stran, ale i učitelé či podnikatelé ve službách. Ze schopnosti tohoto kovu tvořit sloučeniny lze odvodit i předpoklady "molybdeňáků" vytvářet partnerské vztahy.

Molybden se vyskytuje v pěti různých oxidačních stavech, ale i přes svou poměrně slušnou "oxidační flexibilitu" netvoří moc významných sloučenin. V praxi má využití například sulfid molybdeničitý, používaný jako lubrikant v prostředích s vysokou teplotou. "Molybdeňák" je sice schopný se přizpůsobit, přesto je lepší, když si vybere klidnější povahu typu "stráče", než velmi elektronegativního "kyslíkáče". Pro molybden je bohužel typická i tvorba heteropolykyselin či polymerních sloučenin bez přesného stechiometrického vzorce. Lze z toho odvodit, že lidé narození ve znamení molybdenu sice vytvářejí poměrně pevné svazky, nicméně se netají svou ochotou sexuálně experimentovat.

Činnosti ve volném čase "molybdeňáků" lze vysledovat z biologických aktivit molybdenu. Vyskytuje se sice v organismu ve stopovém množství, má však nesmírný význam při enzymech zodpovědných za metabolismus železa. Zvyšuje tvrdost zubní skloviny a jeho nedostatek může způsobovat anémii, deprese či impotenci. "Molybdeňáci" si proto rádi už odmala hrají s kovovými hračkami, něco montují, přestože se v dospělosti netouží stát soustružníky či montéry. O depresích a impotenci sice často a rádi diskutují, ve skutečnosti se s těmito neduhy nikdy nesetkali. Přes minimální problémy s chrupem se přímo panicky bojí zubařů.

Zadání úkolu

Najděte se v chemickém horoskopu podle svého data narození. S pomocí odborné literatury a internetu vytvořte svůj vlastní horoskop.

Organizace práce

Jedna vyučovací hodina by se měla věnovat motivaci, vysvětlení představy učitele o podobě příspěvků. Žákům by měla být jasná představa, po jakých informacích pátrat. Obvykle se po žácích vyžaduje struktura, vlastnosti, výskyt, příprava, výroba, použití a sloučeniny. Je však potřeba upozornit na skutečnost, že některé prvky jsou velmi významné, ostatní mají význam na první pohled menší, přesto mohou hrát v našem životě velmi významnou úlohu. Není proto nutné se zavedené struktury bezhlavě držet.
Nedoporučuji obětovat další hodiny čtení, které by se po několika minutách (přes veškerou snahu žáků) stalo nudným. Je lepší práce vybrat, v klidu je ohodnotit a pak jimi průběžně zpestřovat hodiny.

Výstupy

Výstupem je samotná prezentace v hodině. Možností je postupné sestavení celého horoskopu a jeho prezentace v podobě tiskoviny, či dnes asi jednodušeji na internetu, například na e-learningových stránkách, v blogu apod.

Hodnocení

Hodnocení je samozřejmě subjektivní, jako vždy. Tentokrát ještě subjektivnější než při standardních činnostech. Osobně postupuji jako při krasobruslení. Hodnotím zvlášť umělecký dojem - tedy snahu o originalitu a kreativnost - a zvlášť odbornou správnost a úplnost. Vyžaduji, aby se žáci, pokud je to možné, drželi zavedeného schématu:

  • výskyt
  • vlastnosti
  • příprava
  • výroba
  • použití
  • sloučeniny

Vzhledem k charakteru činnosti jsem mírný a oceňuji snahu zhostit se úkolu i žáky, kteří nejsou literárně nadaní. Naopak netoleruji ty, kteří nedodrží termín.

Použití blogu umožňuje komentovat výsledky práce i jinými žáky (případně náhodnými návštěvníky). Diskuse, skládající se z kritiky a obhajoby práce, tak může být dalším vodítkem pro klasifikaci.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek