Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pru...

Ikona prakticky

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Ikona inspirace
Autor: Jaroslav Reichl
Spoluautor: Jaroslav Skala
Anotace: Tlumené kmitavé pohyby nás provázejí jak v praktickém životě, tak při studiu fyziky a dalších předmětů. Proto je nutné, aby žáci zejména technicky zaměřených škol pochopili základní principy tlumeného kmitání a byli schopni vysvětlit, na čem útlum závisí. S využitím dataloggeru firmy Vernier lze experiment zaměřený na tlumené mechanické kmitání provést, proměřit a analyzovat.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Fyzikální veličiny a jejich měření » měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Pohyb těles a jejich vzájemné působení » využívá (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Matematika a její aplikace
  2. Gymnaziální vzdělávání -> Informatika a informační a komunikační technologie
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pružina, těleso, které na ní bude dobře kmitat, datalogger LabQuest a čidlo polohy firmy Vernier, program LoggerPro
Klíčová slova: odporová síla, tlumené kmitání

Kmitavý pohyb patří mezi relativně důležité jevy spadající nejen do fyziky, protože pomocí tohoto typu pohybu je možné modelovat řadu dalších fyzikálních jevů. V praxi ovšem žádný oscilátor (ať už mechanický nebo elektromagnetický) nekmitá stále (není-li buzen vnější silou). Po určitém čase se oscilátor zastaví, protože na něj v běžných podmínkách působí odporové síly, které jeho pohyb tlumí. Proto by se žáci (resp. studenti) měli seznámit také s tlumeným kmitavým pohybem, neboť s ním se v běžném životě i v technických aplikacích setkají velmi často.

Průběh tlumeného kmitání lze poměrně dobře sledovat s využitím dataloggerů, kterých je na trhu poměrně dost. Jedním z nich je i datalogger LabQuest firmy Vernier, který spolu s čidlem polohy dokáže zobrazit průběh tlumeného kmitání. Naměřená data je poté možné v programu LoggerPro analyzovat a matematicky popsat.

Popis experimentu je uveden v příloze tohoto článku v souboru ve formátu PDF. Ve formě textu pro internetový prohlížeč je poměrně komplikované zadávat matematické vztahy, číslovat je,… Proto jsem zvolil formát souboru PDF, který lze otevřít na většině počítačů a u něhož je zaručeno, že všechny jeho prvky zůstanou v původní podobě.

Citace a použitá literatura:
[1] - Firma Vernier v České republice. [cit. 2012-01-23]. Dostupný z WWW: [http://www.vernier.cz/].  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 01. 2012
Zobrazeno: 5892krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
REICHL, Jaroslav. Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině. Metodický portál: Články [online]. 23. 01. 2012, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/13363/TLUMENE-KMITANI-TELESA-ZAVESENEHO-NA-PRUZINE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 23. 01. 2012 11:02
Autor opět nabízí velmi efektivní a potřebné využití digitálních technologií při realizaci fyzikálního experimentu.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.