Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pru...

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Praktický příspěvek
inspirace

Kmitavý pohyb patří mezi relativně důležité jevy spadající nejen do fyziky, protože pomocí tohoto typu pohybu je možné modelovat řadu dalších fyzikálních jevů. V praxi ovšem žádný oscilátor (ať už mechanický nebo elektromagnetický) nekmitá stále (není-li buzen vnější silou). Po určitém čase se oscilátor zastaví, protože na něj v běžných podmínkách působí odporové síly, které jeho pohyb tlumí. Proto by se žáci (resp. studenti) měli seznámit také s tlumeným kmitavým pohybem, neboť s ním se v běžném životě i v technických aplikacích setkají velmi často.

Průběh tlumeného kmitání lze poměrně dobře sledovat s využitím dataloggerů, kterých je na trhu poměrně dost. Jedním z nich je i datalogger LabQuest firmy Vernier, který spolu s čidlem polohy dokáže zobrazit průběh tlumeného kmitání. Naměřená data je poté možné v programu LoggerPro analyzovat a matematicky popsat.

Popis experimentu je uveden v příloze tohoto článku v souboru ve formátu PDF. Ve formě textu pro internetový prohlížeč je poměrně komplikované zadávat matematické vztahy, číslovat je,… Proto jsem zvolil formát souboru PDF, který lze otevřít na většině počítačů a u něhož je zaručeno, že všechny jeho prvky zůstanou v původní podobě.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám