Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na p...

Ikona prakticky

Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Ikona inspirace
Autor: Jaroslav Reichl
Anotace: Kmitavý pohyb je důležitou součástí fyziky, a proto by žáci měli chápat jeho fyzikální i matematický popis. Zaznamenáme-li časový průběh okamžité výchylky tělesa kmitajícího na pružině pomocí dataloggeru firmy Vernier, je možné zaznamenaná data velmi jednoduše analyzovat. Tato analýza přitom pomůže žákům ujasnit základní popis kmitavého pohybu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Fyzikální veličiny a jejich měření » měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Pohyb těles a jejich vzájemné působení » využívá (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Matematika a její aplikace
  2. Gymnaziální vzdělávání -> Informatika a informační a komunikační technologie
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pružina, těleso vhodné hmotnosti, datalogger a čidlo polohy firmy Vernier, program LoggerPro (resp. LoggerLite)
Klíčová slova: fyzika, kmitavý pohyb, těleso zavěšené na pružině, tuhost pružiny, vlastní frekvence kmitání

S kmitavým pohybem se žáci mohou setkat nejen v hodinách fyziky a dalších, většinou odborných předmětů (elektrotechnika, zvuková technika, …), ale také v praxi (tlumiče automobilů a jízdních kol, různé dekorativní kmitající předměty či hračky, …). Proto je nutné, aby dobře pochopili základní fyzikální veličiny, které tento pohyb popisují, a jejich vzájemné souvislosti.

Jednoduchý experiment lze provést s pružinou a tělesem, které na ni zavěsíme a rozkmitáme. Okamžitou výchylku kmitajícího tělesa lze proměřit pomocí dataloggeru a čidla polohy firmy Vernier, které jsou na českém trhu dostupné a s nimiž se velmi jednoduše pracuje.

Vlastní popis experimentu a jeho vyhodnocení je uvedeno v připojeném souboru ve formátu PDF. Při psaní článku byly totiž využity matematické vztahy a jejich číslování a tyto prvky textu by ve formátu webové stránky nezůstaly v takové podobě, v jaké byly napsány.

Citace a použitá literatura:
[1] - Firma Vernier v České republice. [cit. 2012-01-20]. Dostupný z WWW: [http://www.vernier.cz/].  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 01. 2012
Zobrazeno: 6724krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
REICHL, Jaroslav. Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině. Metodický portál: Články [online]. 20. 01. 2012, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/13351/NETLUMENE-KMITANI-TELESA-ZAVESENEHO-NA-PRUZINE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 20. 01. 2012 13:30
Velmi efektivní spojení fyzikálního experimentu s digitálními technologiemi.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.