Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Interaktivní výuka cizích jazyků

Interaktivní výuka cizích jazyků

Teoretický příspěvek
aplikační příspěvek
Autor Gabriela Feilová
Možnosti využití interaktivní tabule při výuce cizího jazyka.

Od října školního roku 2005/2006 mám možnost používat při výuce bílou interaktivní tabuli (SMART Board). Tento systém umožňuje zkvalitnit a zpestřit hodinu jak učiteli, tak žákům. Tabule usnadňuje výklad i doplňující cvičení. Interaktivní povaha těchto materiálů umožňuje přirozené a jednoduché zapojení obrazu, zvuku a aktuálních internetových odkazů do procesu výuky s cílem zvýšit motivaci žáků k ústnímu a písemnému projevu v cizím jazyce, k přesné interpretaci základních i složitějších faktů a k vyjádření vlastních postojů a odpovídající argumentaci. Práce s interaktivní tabulí nabízí možnost rozvíjet jednotlivé klíčové kompetence.

 • Kompetence k učení
  Žák získává poznatky z nejrůznějších zdrojů (internet), rozvíjí jednotlivé dovednosti v německém jazyce (poslech, četba s porozuměním).
 • Kompetence k řešení problémů
  Žák využívá při samostatném řešení problému své znalosti práce s ICT.
 • Kompetence komunikativní
  Žák může pomocí počítače chatovat v rámci jedné skupiny (efektivně a tvořivě využívá dostupných prostředků komunikace), nacvičuje různé mluvené projevy.
 • Kompetence sociální a personální
  Při týmové práci žák organizuje společnou činnost, přijímá odpovědnost za práci svou i celé skupiny.

Speciální "roletka" umožňuje odkrýt jen tu část tabule, kterou vyučující chce žákům ukázat. Tuto funkci lze využívat především při procvičování nových slovíček, frází nebo gramatických jevů. Žáci mají okamžitou zpětnou vazbu a učitel může snadno kontrolovat jejich práci a pozornost. Příslušná lekce se může uložit a při dalším opakování jen spustit. Odpadá tedy zdlouhavé kopírování, které je často náročné na čas i peníze.

Obr.1.
1. Obr.1.
 

Samotný software poskytuje mnoho možností zpestření výuky. Speciální galerie nabízí celou řadu obrázků, které jsou přehledně seřazeny podle kategorií, hledání proto není nijak obtížné. Systém zároveň poskytuje nepřeberné množství různých pozadí. Když vyučující chce především žákům na nižším stupni gymnázia nebo žákům základních škol ulehčit psaní na tabuli, může na pozadí přenést linky. Žák pak píše na tabuli popisovačem, který svým tvarem připomíná fix, nebo také pouhým prstem. Archiv obrázků skutečně poskytuje skoro vše, na co si vzpomenete. Dalším velmi praktickým nástrojem je lupa, která umožňuje vybranou část zvětšit tak, aby byla dobře viditelná i ze vzdálenějších míst třídy.

Obr.2.
2. Obr.2.
 

Pomocí hypertextových odkazů lze vytvářet různé prezentace, hry a aktivity, několik jich je připraveno výrobcem. Sami žáci také vymýšlejí křížovky, testy, otázky, což lze využít jako formu zkoušení, při které odpadá zbytečný stres a strach z neúspěchu.

Tabuli lze využít i jako velkou obrazovku. Pomocí počítače a nainstalovaného projektoru na ní lze pouštět výukové programy německého jazyka nebo DVD. Vše je samozřejmě doplněno zvukem. Do výuky lze zařadit i přehrávání zvukových záznamů na počítači a zároveň odkrývat přehrávaný text pomocí tabule.

Výuku lze obohatit i volně šiřitelnými programy celosvětové sítě internet - lze najít velké množství adres s kvízy, křížovkami a testy v němčině.

Několik adres:
www.passwort-deutsch.de
www.hotpotatoes.de
www.deutsch-als-fremdsprache.de
www.goethe.de
www.testdaf.de
www.deutschland.de

Obr.3.
3. Obr.3
 
Obr.4.
4. Obr.4
 
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek