Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Riskuj - Aminokyseliny, peptidy a bílkov...

Riskuj - Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Alena Jedličková
Aktivizující hra, která velkou měrou motivuje žáky k dalšímu získávání poznatků v oblasti Člověk a příroda.

Přinášíme další sadu otázek ke hře, která je popsána v příspěvku Zpestření hodin chemie hrou Riskuj. Uvedená forma hry byla vytvořena jako jedna z možností, jak aktivizovat poměrně nenáročnou formou všechny žáky ve třídě při hodinách chemie. Výhodou je, že si učitel podle možností sám určí čas, který bude této hře věnován. Navíc má hned několik možností, jak celou hru realizovat (viz níže).

Tato sada otázek vznikla pro potřeby opakování a prohloubení tematického celku, který bývá často zařazován do oblasti chemie organické (přírodní látky). Někteří učitelé tuto látku zařazují až do celku biochemie, čímž v povědomí žáků vytvoří určitý základ, na který přímo navážou kapitolou "metabolismus bílkovin".

Hra je určena pro žáky, kteří se seznámili s učivem organické chemie, přesněji s přírodními látkami - aminokyselinami, peptidy a bílkovinami. Vhodná je pro žáky současných 3. ročníků čtyřletého gymnázia, což odpovídá 5. ročníku šestiletého gymnázia a 7. ročníku osmiletého gymnázia. Ještě vhodnější je hru použít v posledním ročníku gymnázií v rámci volitelných seminářů, kde se žáci připravují k maturitě z chemie.

Tato hra se dá použít k opakování probraného učiva, v tomto případě konkrétně pro opakování tématu "Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny". Každý vyučující si samozřejmě může vytvořit i další sady otázek pro jiná témata ze vzdělávacího obsahu.

Pro otázky z této sady jsou charakteristické následující prvky:

 • Část otázek je pokládána tak, aby si žák nejen procvičil a zopakoval učivo, ale aby se také něco nového dozvěděl.
 • Sada obsahuje i otázky, které jsou zaměřeny pouze na pamětní vybavení (viz téma Znáte dobře aminokyseliny?).
 • Vyskytují se zde také otázky, které se na první pohled zdají žákům složité, protože obsahují názvy látek, o kterých se zřejmě při probírání tématu učitel nezmínil. Po jejich přečtení ale žáci zjistí, že otázka je směrována k základním poznatkům týkajícím se tématu (viz téma ASPARTAM).
 • Část otázek je těsně spjata se vzdělávacím oborem Biologie - převážně s oblastí biologie člověka (je probírána ve 3. ročníku čtyřletého gymnázia). Žáci jsou nenásilnou formou nasměrováni k propojení svých poznatků z těchto dvou oborů (viz téma Peptidy v přírodě).
 • Sada také obsahuje otázky spojující chemii se vzdělávacím oborem Český jazyk a literatura. Žáci si tak v hodině chemie zdokonalují "jazykovou pohotovost" (viz téma Slovní hrátky).

Jakých metod se při hře využívá?

 • Metoda řešení problémů - otázky jsou zaměřené na přemýšlení, žák si tak procvičí, jak jednotlivé zadané problémy řešit.
 • Metoda inscenační - žáci si při hře připadají přímo jako soutěžící ve stejnojmenném televizním pořadu.
 • Aktualizace poznatků - ze zadání otázky se žák dozví některé nové informace.
 • Metoda samostatné práce žáků - hru lze hrát i individuálně (každý žák sám za sebe).
 • Metoda spolupráce - v případě skupinové soutěže žák pracuje v týmu.
 • Rozvoj práce s počítačem - žáci mohou tuto hru hrát přímo u počítače, a to buďto samostatně, nebo ve dvojicích.
 • Metoda motivační - tato hra velmi dobře motivuje k dalším činnostem v hodinách.
 • Metoda expoziční - žáci rozšíří a prohloubí své vědomosti.
 • Metoda upevňovací - žáci si své znalosti dobře upevní (zafixují).
Závěr

Hlavní přínos této hry do vzdělávacího procesu nalezneme v tom, že působí na žáky velmi motivačně. Vyskytují se v ní prvky ze života a z dalších vzdělávacích oborů - biologie a českého jazyka. Zadání některých otázek bylo vytvořeno tak, aby bylo pro žáky zajímavé. Při řešení těchto otázek pak musí použít nejen získané poznatky, ale také své zkušenosti z běžného života.

Žáci si rozvíjejí svoje schopnosti uvažovat o problémech, upevňují a rozšiřují si své znalosti. Naučí se nenásilnou formou ověřit si své vědomosti a zároveň mají možnost vžít se do role účastníka stejnojmenné soutěže. Opatrnější žáci postupně získávají odvahu zdravě riskovat.


Přílohy:

Herní plán, otázky a odpovědi
Schéma hry


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf86 kBHerní plán, otázky a odpovědi
ppt151 kBSchéma hry
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek