Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Bouřka ve zkumavce

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Lucie Štefanová
Anotace: Pokus "bouřka ve zkumavce" slouží jako pomůcka učiteli při probírání tématu oxidace, popřípadě při probírání tématu síra a její sloučeniny (kyselina sírová) nebo při tématu mangan a jeho sloučeniny (manganistany).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Chemie » Anorganická chemie » předvídá průběh typických reakcí anorganických sloučenin
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: manganistan,kyselina sírová,ethanol,pokus
Klíčová slova: pokus, manganistan, kyselina sírová, ethanol
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Pokus "bouřka ve zkumavce" je určen pro žáky SŠ a slouží jako pomůcka učiteli při probírání tématu oxidace, popřípadě při probírání tématu síra a její sloučeniny (kyselina sírová) a mangan a jeho sloučeniny (manganistany).

Pokus "bouřka ve zkumavce" je velmi efektní. Žáci se mohou sami přesvědčit o fyzikálních i chemických vlastnostech jednotlivých chemikálií. Žáci si při sledování pokusu ověří, že manganistan je pevná, tmavěfialová látka, kyselina sírová a ethanol jsou bezbarvé kapaliny.

Pokus není náročný na čas, proto je vhodnou pomůckou učitele. Pokud učitel nemá vhodné podmínky k realizaci pokusu, může žákům pokus ukázat v aplikaci MS PowerPoint v rámci prezentace. V prezentaci jsou zdokumentovány pomůcky i chemikálie. Průběh pokusu je nafocen a proložen komentářem. Na závěr prezentace je uvedena chemická rovnice vystihující chemický děj probíhající ve zkumavce a vysvětlení principu chemického děje.

Postup

 1. Několik ml koncentrované kyseliny sírové nalijeme do kádinky (100 ml).
 2. Pomocí byrety přemístíme kyselinu do zkumavky.
 3. Kyselinu převrstvíme několika ml ethanolu, převrstvujeme opatrně, aby se kapaliny nepromíchaly. Stěny zkumavky musí být suché.
 4. Ve zkumavce je vidět rozhraní mezi kyselinou sírovou a ethanolem.
 5. Ve spodní části zkumavky je umístěna kyselina, v horní části ethanol.
 6. Zkumavku je vhodné chladit ponořením do kádinky (250 ml) s vodou, popřípadě ledem.
 7. Do zkumavky vhodíme pár zrnek manganistanu draselného.
 8. Po chvilce se na rozhraní obou kapalin tvoří jiskry.

Vysvětlení pokusu

Reakcí kyseliny sírové a manganistanu draselného vzniká oxid manganistý, který prudce oxiduje ethanol. Oxid manganistý se při styku s ethanolem rozkládá za vzniku tepla, které způsobí jiskření. Jiskry tedy vznikají na rozhraní kyseliny a ethanolu.

Upozornění pro učitele
 • Pokud provádí pouze učitel.
 • Pokus se provádí s koncentrovanou kyselinou sírovou (H2 SO4).
 • Blesky se ve zkumavce vyskytují až po krátké chvíli.
 • Reakce probíhá bouřlivě. Pro bezpečnost práce je nutné použít obličejový štít nebo pracovat v digestoři.
Závěr

Žáci budou zábavnou formou motivováni k získávání dalších vědomostí týkajících se oxidace, prvku síry nebo prvku manganu. Díky pokusu si přiblíží danou chemickou reakci, seznámí se s fyzikálními i chemickými vlastnostmi použitých chemikálií.

Příloha: PowerPointová prezentace

Citace a použitá literatura:
[1] - STRAKA, M. Kouzelnické pokusy z chemie.  
[2] - ŠULCOVÁ, R.; ŠTEFANOVÁ, L. et al. Chemikova kuchyně. (Elektronická pomůcka pro výuku chemie - CD ROM). Praha : UK v Praze, PřF, 2006.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitppt581 kBPowerPointová prezentace
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 30. 03. 2007
Zobrazeno: 9283krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠTEFANOVÁ, . Bouřka ve zkumavce. Metodický portál: Články [online]. 30. 03. 2007, [cit. 2020-03-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1252/BOURKA-VE-ZKUMAVCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.