Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Blikání žárovek

Ikona inspirace
Autor: Naděžda Vogalová
Anotace: V tomto experimentu bude ukázáno, jaký vliv na osvětlení má střídavý proud. Jestli žárovky napájené střídavým proudem blikají, či neblikají.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Fyzikální veličiny a jejich měření » měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Elektromagnetické a světelné děje » rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Vernier LabQuet, čidlo intenzity světla LS-BTA, lampička, obyčejná žárovka, úsporná žárovka, počítač, dataprojektor
Klíčová slova: osvětlení, střídavý proud

V tomto experimentu bude ukázáno, jaký vliv na osvětlení má střídavý proud. Jestli žárovky napájené střídavým proudem blikají, či neblikají.

Čas na přípravu a provedení experimentu

Příprava pomůcek trvá pár minut.
Čas na provedení této úlohy je maximálně 10 minut. Bez následné diskuze se žáky.

Potřebné pomůcky

potřebné pomůcky
1. Potřebné pomůcky
Autorka © Naděžda Vogalová
 • lampička s úspornou žárovkou a s obyčejnou žárovkou
 • Vernier LabQuest
 • čidlo intenzity světla (LS-BTA)
 • počítač

Příprava experimentu

Připojit Vernier LabQuest k počítači, na kterém je nainstalovaný program Logger Lite (zdarma ke stažení na stránkách www.vernier.cz). K Vernier LabQuestu připojit čidlo intenzity světla LS-BTA a toto čidlo namířit na zdroj světla (viz obr. 1). Pro zviditelnění prováděného experimentu je dobré promítat obrazovku počítače za pomoci dataprojektoru.

Provedení experimentu

 • Před experimentem

Nejprve je dobré zopakovat, že nám do domácností přichází střídavý proud o frekvenci 50 Hz (pokud je nutné, zopakujte, co to střídavý proud je).
Dále je dobré položit otázku, jak je tedy možné, že nevidíme žárovku (či kompaktní zářivku) blikat. Bliká vůbec?

 • Experiment

V počítači spustíme program Logger Lite. Dle obr. 2 nastavíme potřebné údaje (doba měření 2 s a frekvence 1000 Hz).

změna údajů
2. Změna údajů

Po nastavení těchto údajů můžeme začít měřit, a to stisknutím zeleného tlačítka play (viz obr. 3). Dosteneme podobný graf jako na obrázku 4.

Play
3. Play
Naměřený graf
4. Naměřený graf

Z grafu na obrázku 4 je patrné, že žárovka bliká, frekvenci, s jakou bliká, ale nezjistíme. Proto ze získaného grafu vyřízneme pouze menší část, a to obtažením vybrané části grafu myší a kliknutím na záložku Analýza `->` Přiblížit graf viz obr. 5.

Přiblížení grafu
5. Přiblížení grafu

Na přiblíženém grafu můžeme odečítat časy, ve kterých bylo dosaženo maximálních intenzit světla, a to kliknutím na ikonu Odečet na horní liště (viz obr. 6).

Odečet
6. Odečet

Po kliknutí na tuto ikonu se na grafu zobrazí svislá černá čára a okénko s údaji čas a osvětlení. Pohybem černé čáry přes graf (pohybem myší) můžeme zjistit, v jakých intervalech bylo dosahováno maximálního osvětlení (viz obr. 7).

Odečet grafu
7. Odečet grafu
 • Výsledek a rozebrání experimentu

Z grafu je patrné, že maxim bylo dosaženo po 0,010 s. Čili frekvence blikání žárovky je 100 Hz.
S žáky je nutné rozebrat následující otázky:

 1. 1 Proč je frekvence 100 Hz a nikoli 50 Hz jako v síti?
 2. 2 Proč nevidíme, že žárovka bliká?
 1. Frekvence je 100 Hz, protože osvětlení je maximální jak při kladné, tak při záporné půlperiodě střídavého proudu; nejnižší je, když je hodnota proudu blízká nule.
 2. Blikání nevidíme kvůli setrvačnosti zrakového vjemu. Zvýšením frekvence impulzů nad 13 za sekundu se dosáhne konstantní intenzity vjemu a oko vnímá střední hodnotu jasu, viz http://panwiki.panska.cz/.

Na co si dát při provádění experimentu pozor

 • Je nutné dát si pozor na rozsah čidla intenzity světla. Je dobré nastavit rozsah 0–6000 luxů.
 • Také je nutné nastavit dostatečně vysokou frekvenci měření (okolo 1000 Hz).
 • Tato úloha není vhodná pro první seznámení žáků se střídavým proudem, nikdy totiž nenaměříme přesný sinusový průběh osvětlení.

Co by si žáci měli z tohoto experimentu odnést

 • Jaký vliv má střídavý proud na intenzitu osvětlení.
 • Seznámit se s pojmem setrvačnost zrakového vjemu.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 05. 2011
Zobrazeno: 10947krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VOGALOVÁ, Naděžda. Blikání žárovek. Metodický portál: Články [online]. 04. 05. 2011, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/11025/BLIKANI-ZAROVEK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 04. 05. 2011 14:34
Článek považuji za velmi užitečný pro učitele, protože navrhuje využití uvedeného experimentálního systému v konkrétním školním pokusu. A to je pro vyučující z praktického hlediska nejdůležitější.
1.Autor: Jakub JermářVloženo: 05. 05. 2011 07:20
Experiment jsem již několikrát realizoval i s jednoduchou světelnou sondou (TILT-BTA; http://www.vernier.cz/pro...d/TILT-BTA ). Provedení bylo prakticky totožné, je však potřeba dát pozor na omezenější rozsah čidla, aby nedošlo k přesycení. V případě proměřování 60W žárovky či světelně ekvivalentní zářivky je třeba dát čidlo do vzdálenosti zhruba 1 metr (a pro silnější světelné zdroje pak samozřejmě dále).
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.