Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Vytváříme školní vzdělávací programy – fyzika...

Ikona teoreticky

Vytváříme školní vzdělávací programy – fyzika (fyzikální vzdělávání)

Ikona odbornost
Autor: Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
Anotace: Článek předkládá tři varianty učebních osnov fyziky pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií. Vypracované osnovy nalezne čtenář v příloze.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: ŠVP, školní vzdělávací program, učební osnovy, fyzika

V publikaci „Příručka pro učitele fyziky na střední škole“ od autorů Oldřicha Lepila a Emanuela Svobody (vydána nakladatelstvím Prometheus, Praha 2007) jsou uvedeny tři možné varianty tvorby vzdělávacího obsahu fyziky na gymnáziu. Návrhy se týkají čtyřletého vzdělávacího programu (čtyřletá gymnázia, vyšší stupeň víceletých gymnázií).

Návrhy učebních osnov fyziky vycházejí z doporučené hodinové dotace pro každý ročník, a to jednak na základě učebního plánu pro vzdělávací oblast Člověk a příroda, jednak z možnosti využít hodinové dotace v rámci disponibilních hodin. Předpokládá se 33 týdnů výuky v prvních třech ročnících.

Varianta O (optimální) je navržena pro časovou dotaci (2 + 2 + 3 + 2) týdenních hodin, a to pro přírodovědně zaměřený vzdělávací program. Ve třetím ročníku je vhodné z tříhodinové dotace vyčlenit trvale jednu hodinu pro laboratorní práce a teoretická cvičení. Na variantu O by mohl navazovat dvouhodinový volitelný předmět Fyzikální seminář.

Varianta P (přiměřená) je navržena pro časovou dotaci (2 + 2 + 2 + 2) týdenních hodin v učebním plánu gymnázia se všeobecně zaměřeným vzdělávacím programem. Podobně jako u varianty O by bylo vhodné, aby i na tuto variantu navazoval dvouhodinový volitelný předmět Fyzikální seminář, popř. Seminář přírodovědných předmětů rovněž v rozsahu 2 h týdně.

Varianta S (skromná) v časové dotaci (2 + 2 + 2 + 0) týdenních hodin patří mezi varianty použité pro jednoznačně zaměřené profilace gymnázia na společenskovědní předměty.

Navržené osnovy fyziky mají v každé variantě tři části: Očekávané školní výstupy vyjádřené aktivními slovesy a aktivními slovesnými vazbami, Učivo a Přesahy a vazby včetně poznámek. Ve sloupci Učivo jsou použity názvy tematických okruhů, které odpovídají názvům v současné řadě učebnic fyziky pro čtyřletá gymnázia. Není tedy použito názvů uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. Ve sloupci učivo jsou především navržena témata laboratorních prací z fyziky, návaznosti na učivo fyziky základní školy (resp. nižšího gymnázia) nebo návaznosti na učivo chemie (případně biologie) a v neposlední řadě jsou uvedeny příklady průřezových témat vhodných k začlenění do výuky fyziky v jednotlivých tematických celcích. V plánovaném počtu hodin pro jednotlivá témata je také počítáno s potřebnými hodinami pro opakování a systematizaci poznatků.

Citace a použitá literatura:
[1] - LEPIL, Oldřich; SVOBODA, Emanuel. Příručka pro učitele fyziky na střední škole. Praha : Prometheus, 2007.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 14. 01. 2011
Zobrazeno: 6987krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.. Vytváříme školní vzdělávací programy – fyzika (fyzikální vzdělávání). Metodický portál: Články [online]. 14. 01. 2011, [cit. 2019-12-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/10497/VYTVARIME-SKOLNI-VZDELAVACI-PROGRAMY---FYZIKA-FYZIKALNI-VZDELAVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.