Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Barevný svět pocitů a nálad

Ikona teoreticky

Barevný svět pocitů a nálad

Ikona aplikace
Autor: Oxana Antošová
Anotace: Cílem článku je přiblížit učitelům výtvarné výchovy možnost využití prvků artefiletiky jako součást vzdělávání a osobního rozvoje žáka; nabídnout mu návrat k přirozenému lidskému hledání, kdy se zatajeným dechem objevuje vesmírné prostory v nás, své nálady a emoce.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova » vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
 2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova » užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Balicí papír A2, temperové barvy, štětce, kelímky, paleta.
Klíčová slova: výtvarná výchova, artefiletika, rozvoj osobnosti, arteterapie, výchova uměním
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl:

 • Žák rozvíjí různé úhly pohledu na jevy v oblasti sociálních vztahů.
 • Žák rozvíjí dovednost dešifrovat zobrazení, jakou roli hrálo v soudobé kultuře a jaké paralely vnímá dnes.

Popis metody

Učitel seznamuje žáky s těmito díly známých malířů:

 • Henri Matiss: Žena s kloboukem
 • Marc Chagall: Houslista
 • Pablo Picasso: Dora Maar
 • Edvard Munch: Výkřik

K těmto obrazům učitel klade otázky.

Například k obrazu Henriho Matisse z názvem: Žena s kloboukem:

 • Jaká je to žena?
 • Co je na ní zvláštní, přitažlivé nebo provokativní?
 • Jakou, podle Vás, má tato žena náladu?
 • Jak na Vás působí?
 • Co se o ní dá povědět ve srovnání podobami jiných žen dnešní doby?
 • Komu z Vás můžete přiřadit tuto podobu a proč?

Žáci si povídají si o pocitech a náladách, které v nich obrazy vyvolávají. Každý žák namaluje dle vlastního výběru postavu s barevným vyjádřením jejího charakteru nebo nálady. V reflektivním dialogu žáci prezentují vlastní tvorbu, pokoušejí se najít shody a rozdíly ve svých pracích, popsat své pocity, které v nich vyvolávají.

Popis reflektivního dialogu

Reflektivní dialog by měl být založený na vzájemné komunikaci mezi učitelem a žáky, mezi žáky navzájem. 

Například:

 1. Co nebo koho jsi zobrazil/a na svém obrázku?
 2. Jaké symboly jsi použil/a?
 3. Jak na tebe působí práce ostatních účastníků?
 4. Líbila se ti tato hra?

Uskutečnění metody ve vztahu k cíli

Využití této výukové metody vede žáka k porozumění pocitům, které v něm vyvolává tvorba, k uvědomění si rozmanitosti lidských pocitů a nálad a zamyšlení se nad nimi v souvislostech jejich symbolického výtvarného zobrazení.

Zhodnocení zkušenosti

Tato hra žáky velmi zaujala, snažili se velmi aktivně vytvářet postavu podle vlastního výběru. Všichni žáci byli aktivní. Myslím si, že cit pro barvy se pak velmi dobře odrazil v jejich práci. Podařilo se nám vytvořit atmosféru plnou překvapení a radosti.


Citace a použitá literatura:
[1] - SLAVÍK, Jan. Umění zážitku, zážitek umění. Teorie a praxe artefiletiky. Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2002. 282 s. ISBN 80-7290-066-8 . 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc921 kBPříloha – Ukázka práce
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 08. 2010
Zobrazeno: 7903krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.33335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ANTOŠOVÁ, Oxana. Barevný svět pocitů a nálad. Metodický portál: Články [online]. 12. 08. 2010, [cit. 2020-08-12]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8693/BAREVNY-SVET-POCITU-A-NALAD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 12. 08. 2010 13:11
Oceňuji práci s uměleckým dílem a hledání způsobu, jak o tématu obrazu přemýšlet a jak se k obrazům vztahovat na základě osobní zkušenosti. Obsah lekce (vyučovací hodiny) je vhodně propojen s Osobnostní a sociální výchovou. Zvolené téma "Barevný svět pocitů a nálad" je natolik inspirativní, že je možné se mu následně věnovat do větší hloubky, promýšlet jej i ve vztahu k současnému umění i každodennímu životu. Lze shrnout, že text příspěvku je určitým "motivačním vstupem" k další tvůrčí práci. Jisté otázky vyvstávají ohledně obrazové dokumentace, která spíše odpovídá výstupům žáků 1. stupně. I z tohoto důvodu je vhodné téma nadále rozvíjet.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 12. 08. 2010 13:11
Příspěvek jasný, srozumitelný a může být inspirací i pro osvícené neaprobované kolegy a kolegyně. Citlivě vedené rozhovory s žáky se mohou stát i pro vyučujícího cenným zdrojem informací a nenahraditelnou zpětnou vazbou, která může být východiskem k dalšímu pedagogickému hledání. Přeji autorce mnoho úspěchů a šťastnou ruku při výběru dalších témat.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.