Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Moduly pro CLIL výuku na 1. stupni ZŠ

Moduly pro CLIL výuku na 1. stupni ZŠ

Teoretický příspěvek
aplikační příspěvek
V rámci evropského projektu Obsahově a jazykově integrovaná výuka pro žáky 1. stupně ZŠ vznikají obsahové moduly pro cizojazyčnou výuku na 1. stupni základních škol. Moduly připravené v německém a francouzském jazyce lze využít v rámci integrované výuky nebo v projektovém vyučování. Moduly jsou k dispozici všem učitelům, kteří je mohou využít ve svých hodinách.

V rámci projektu Obsahově a jazykově integrovaná výuka pro žáky 1. stupně ZŠ (Inhaltsorientiertes frühes Fremdsprachenlernen, Content-Based Teaching for Young Learners) iniciovaném Evropským centrem pro moderní jazyky (ECML) v rakouském Grazu vznikají obsahové moduly pro cizojazyčnou výuku na 1. stupni základních škol. Moduly, které lze využít v rámci integrované výuky nebo v projektovém vyučování, naleznete pod odkazem: http://eplc.ecml.at/.

V příloze tohoto příspěvku je ukázka modulu „Užitková zvířata a jejich produkty” v německém (viz přílohy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) a ve francouzském jazyce (viz přílohy 9, 10, 11, 12, 13, 14).

Po registraci na uvedených webových stránkách se můžete tamtéž přihlásit a dostanete se přímo ke všem pracovním listům modulů, které jsou k dispozici v německém a francouzském jazyce.

Materiály si můžete stáhnout a začít je používat. Pokud materiály skutečně uplatníte ve Vašich hodinách, vyplňte a odešlete dotazník, který je ve francouzské a německé verzi rovněž přílohou tohoto příspěvku (viz přílohy 15, 16). Dotazník hodnotí použití materiálů projektu ve Vašich hodinách. Za vyplnění dotazníku předem děkujeme! Dotazník zašlete na adresu:

Renate Krüger
Universität Erfurt, Philosophische Fakultät
Nordhäuser Str. 63
D-99089 Erfurt

Nabízené moduly jsou určeny pro cizojazyčnou výuku, která se opírá o obsah nejazykových vyučovacích předmětů. Přidanou hodnotou modulů je rozvoj interkulturní kompetence, kdy se žáci učí poznávat rozdíly a podobnosti své a cizí kultury. Moduly, které se dále dělí na jednotlivé sekvence, jsou členěny podle jednotlivých témat. Jedná se o všeobecně známá témata, která se týkají každého z nás. Jazyk je zde vnímán jako prostředek, na jehož základě se dostáváme k novým informacím a poznatkům.

Témata modulů jsou uzpůsobena věku žáků na 1. stupni ZŠ:

 • ovoce a zelenina
 • zvířata u nás, u Vás a ještě někde jinde
 • neobyčejná zvířata
 • stěhovaví ptáci
 • hlemýžď, malé, ale zajímavé zvíře
 • vlk se vrací domů
 • užitková zvířata a jejich produkty
 • bydlení
 • řeka
 • proměny v přírodě
 • já a ostatní
 • květiny
 • svátky

Formy modulu byly vybrány zcela úmyslně, protože zahrnují pracovní listy a materiály pro dané téma a sledují vývoj tohoto tématu napříč několika vyučovacími předměty. Všechny moduly zahrnují obsahy z  vyučovacích předmětů jako je vlastivěda, přírodověda, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova a matematika.

Co všechno moduly ve výuce umožňují?

 • rozvíjejí většinu průřezových témat
 • utvářejí interkulturní kompetenci
 • podporují schopnost přesného pozorování, porovnávání, samostatné práce žáka atd.,
 • žák je při práci s moduly ústřední postavou
 • umožňují realizaci vnitřní diferenciace ve třídě
 • téma modulu propojuje učební osnovy vyučovacích předmětů a cizího jazyka
 • motivují učitele cizího jazyka spolupracovat s učiteli ostatních vyučovacích předmětů
 • téma modulu je pro žáka většinou nové anebo již známé, ale žák si tak prohlubuje předchozí znalost

V roce 2010 byla zahájena diseminace projektu. Všechny moduly by měly být ve školách v několika evropských zemích odzkoušeny a vyhodnoceny dotazníky. Souběžně budou dotvářeny některé z modulů a některé nové dokonce vzniknou. Na základě výsledků hodnocení budou moduly upraveny či přepracovány.

Očekává se, že jednotlivé moduly budou především doplněny o aspekty kultury dané země. Čeští učitelé mohou přispět připomínkami – např. k typicky českým stravovacím návykům jak dětí, tak i dospělých, běžným svátkům, a to včetně fotografií, vlastních materiálů, textů, rozhovorů s dětmi, rodiči nebo učiteli ze základních škol.

Pro více informací průběžně sledujte výše uvedené webové stránky.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek