Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Přírodní učebna – ovoce a zelenina

Ikona prakticky

Přírodní učebna – ovoce a zelenina

Ikona prikladIkona blok
Autor: Eva Krafková
Spoluautor: Mgr Marie Krejčí
Anotace: Učitel pomocí myšlenkové mapy zjišťuje, jaké druhy ovoce a zeleniny žáci znají, a pak dále rozvíjí jejich znalosti.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  3. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
  2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: obrázky ovoce a zeleniny - kartičky Media Dida, skládací abeceda, pastelky, volné listy papíru
Klíčová slova: ovoce, zelenina

Cíl výuky:

V prostředí přírodní učebny (hodinu je možné realizovat i ve třídě) se žáci učí pojmenovat druhy ovoce a zeleniny.

Motivace

Žáci říkají vše, co je napadne ke slovům ovoce a zelenina (myšlenková mapa).

Dáváme si a vymýšlíme  hádanky.
Když krájím ..., tečou mi slzy.
Eva má na uších ... jako náušnice.
Ze ... se vaří povidla.
Topinku potíráme ....
Jsem zelenina, mám oranžovou barvu ...

Pracovní postup

Seznámíme žáky s tím, co všechno budeme dělat. Třídu rozdělíme do 4 skupinek. Na každý úkol žákům vymezíme určitý čas, podle potřeby.

Po každém úkolu bude následovat společná kontrola, zhodnocení doplnění a diskuze. Za správně vypracovaný úkol dostane skupina razítko.

První úkol:
Napište na volný list papíru ovoce a zeleninu, kterou znáte.

Druhý úkol:
Roztřiďte a správně pojmenujte kartičky s obrázky ovoce a zeleniny.

Třetí úkol:
Nakreslete ovoce a zeleninu, kterou máte nejraději. Řekni proč. Vymyslete jídla z ovoce a zeleniny.

Čtvrtý úkol:
Slož ze skládací abecedy názvy ovoce a zeleniny. Na tento úkol máš deset minut.

Pátý úkol:
Skupinové hledání – běhací diktát.
Obrázky ovoce a zeleniny se nám zatoulaly po zahradě. Najdi je a zapiš na volný list papíru.

Evaluace

Zhodnocení práce jednotlivých skupin. Vystavení obrázků ve třídě.

Reflexe:

Aktivita je vhodná pro žáky 1. a 2. ročníku. Rozsah: 2 vyučovací hodiny. Využívá různých aktivit při poznávání druhů ovoce a zeleniny a nářadí. Vytváří se vztah k místu přírodní učebny.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 10. 12. 2009
Zobrazeno: 14571krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRAFKOVÁ, Eva. Přírodní učebna – ovoce a zelenina. Metodický portál: Články [online]. 10. 12. 2009, [cit. 2020-01-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6239/PRIRODNI-UCEBNA---OVOCE-A-ZELENINA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.