Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Pohybové činnosti v mateřské škole

Ikona teoreticky

Pohybové činnosti v mateřské škole

Ikona odbornost
Autor: Martina Kupcová
Anotace: Při realizaci tělesné výchovy lze narazit na mnohé problémy, z nichž některé jsou zde v obecné rovině načrtnuty.
Téma příspěvku:Mediální výchova
Klíčová slova: pohybové činnosti, podmínky

Devadesátá léta v mateřských školách nahradila předmětový model modelem osobnostním, který vede dítě k samostatnosti, rozvoji komunikativnosti a tvůrčích schopností. Prakticky to znamenalo uvolnění podmínek a důslednější respektování individuality dítěte na základě jeho potřeb.

Jednotlivé programy mateřských škol, byť ovlivněny i různými alternativními programy, zůstávají v oblasti pohybových aktivit nadále víceméně jednotné, protože časem ověřený systém a postavení pohybových činnosti v režimu dne nevyžadoval radikální změny. Snad jen respektování potřeb dětí mohlo ovlivnit časové zařazení každodenních činností. V režimu dne dětí mateřské školy tak stále nalézáme rozcvičky před dopolední svačinou a jednou týdně "zaměstnání" z tělesné výchovy. Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány podle zájmu a potřeb dětí.

Většina mateřských škol se hlásí k ideám Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávaní, jehož hodnoty se tak zrcadlí i ve školních a třídních programech. Při jejich vytváření a následné realizaci se musíme vypořádat s mnoha problémy, z nichž dále načrtneme jen některé.

Vyváženost

Pod vlivem uvolnění, které přinesla devadesátá léta, se po vládě všudypřítomné organizovanosti kladl velký důraz na spontánní aktivitu dětí. Postupně se ovšem ukazovalo, že samotné děti občas organizované pohybové činnosti přímo vyžadují. Ve vzdělávacích programech je tedy nutno na tuto potřebu reflektovat a dbát na to, aby byl poměr spontánních a řízených aktivit vyvážený.

Pravidelnost

Řízené pohybové činnosti by měly být na programu každý den. Ve většině mateřských škol se proto konají např. pravidelné rozcvičky. Nemělo by se stávat, že tato aktivita bude vynechána jen proto, že děti tak "hezky a dlouho" malovaly. Pružného režimu by se tedy mělo využívat ne k jejich vynechání, ale pouze k jejich přesunu či posunu v rámci daného dne. Je třeba si uvědomit pozitivní vliv řízeného pohybu na rozvoj a vývoj dítěte ze zdravotního hlediska.

Citlivý přístup

Pokud se při klidových činnostech začíná zvyšovat pohybová aktivita dětí, měly by učitelky reagovat zařazením pohybových her, které by odpovídaly probíranému tématu. Tím se eliminuje riziko přehlcení dětí a jejich nesoustředěnosti.

Dostupnost pomůcek

Využívání různých nářadí či náčiní (se svolením učitelky) při volných hrách je žádoucí. Dětem je třeba především připomenout pravidla používání těchto pomůcek. To samozřejmě neplatí pouze ve třídách, ale i na zahradách, které jsou vybaveny různými prvky vhodnými pro pohybové aktivity (skluzavky, houpačky, prolézačky apod.). Je samozřejmě nutné dbát na bezpečnost dětí. Tou se však nesmí zaštiťovat nečinnost!

Jak jsem již v úvodu konstatovala, byly načrtnuty jen některé problémové body související s pohybovými činnostmi. Je velmi pravděpodobné, že každá učitelka by ze své praxe dokázala tento seznam značně rozšířit. Přesto zamyšlení nad výše popsanými připomínkami považuji za prospěšné. Vždyť při plánování a realizaci veškerých pohybových aktivit se snažíme vycházet z potřeb dětí a respektovat jejich rozvoj a vývoj v oblasti psychické, fyzické a sociální.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 06. 2004
Zobrazeno: 19908krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUPCOVÁ, Martina. Pohybové činnosti v mateřské škole. Metodický portál: Články [online]. 25. 06. 2004, [cit. 2020-10-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/12/POHYBOVE-CINNOSTI-V-MATERSKE-SKOLE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.