Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Metodika výuky cizích jazyků v raném věk...

Metodika výuky cizích jazyků v raném věku

Informativní příspěvek

Současná doba přináší pro rodiče řadu výchovných dilemat, se kterými se musí vypořádat. Kdy začít s cizími jazyky u dětí je jedno z nich. Na jedné straně jsou zde předsudky související se socio-kulturním prostředím – většina dnešních rodičů, dětských lékařů a pedagogů vyrostla v jazykově homogenním prostředí daným historicko-politickou situací u nás. Proto je často rodičům okolím vštěpována nutnost začít se učit cizí jazyk až poté, co si dítě osvojí mateřský jazyk. Dalšími obvyklými obavami jsou např. negativní vliv dvojjazyčné výchovy na úroveň řečových dovedností v obou jazycích, možnost vzniku poruch učení a v neposlední řadě ztížené hledání vlastní identity. Bez ohledu na nedůvěru části rodičů je faktem, že v České republice vznikla celá řada převážně soukromých předškolních zařízení, zaměřených na dvojjazyčnou výchovu a vzdělávání. Stále více dětí navštěvuje školky, kde je program částečně nebo zcela organizován v cizím jazyce. Díky této realitě se hrany předsudků proti dvojjazyčnému vzdělávání postupně obrušují, což je jev veskrze pozitivní. Je však nutné nahlížet na dvojjazyčné vzdělávání a výchovu v celém kontextu života jedince. Inspirací nám v tom mohou být další země, kde má dvojjazyčné vzdělávání delší historii, jako např. Belgie, Holandsko, USA a další.

Z pohledu Evropské unie je žádoucí, aby její obyvatelé byli nejen bilingvní, ale dokonce multilingvní. Cílem je, aby každý občan kromě svého mateřského jazyka ovládal ještě dva další jazyky. Tento záměr je motivován snahou podporovat snazší komunikaci mezi Evropany, ale také šířit větší míru tolerance a respektu k odlišnostem. Evropská unie proto rozvíjí programy, které mají podpořit jazykové vzdělávání v předškolním a školním věku.

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 společně s partnerskými organizacemi připravila projekt Vytvoření metodiky pro výuku cizích jazyků v raném věku. Šlo nám především o to, poskytnout rodičům i učitelům oporu v jazykovém vzdělávání dětí. Mezinárodní projekt podpořila Evropská komise v rámci Programu celoživotního učení (Průřezový program, Klíčová aktivita II – Jazyky). Cílem dvouletého projektu, schváleného pro roky 2008 – 2009, bylo vytvořit materiály pro všechny účastníky procesu osvojování řečových dovedností v raném věku – tj. děti, rodiče, učitele i instituce.Konkrétní cílovou skupinu projektu tvořily děti ve věku 2 – 3 roky. Metodiky je však rovněž využitelná v předškolním věku. Projekt koordinovala Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, partnerskými zeměmi byly Německo, Slovensko a Itálie.

V rámci projektu vznikly celkem čtyři materiály určené účastníkům procesu osvojování cizího jazyka v raném věku: Kniha pro učitele, Rodičovský průvodce, Pracovní sešit a video „Příběhy žabáka Froggyho“.

Kniha pro učitele je určena kvalifikovaným pedagogům, kteří mají zájem pracovat s dětmi v raném věku, ale nejsou si jisti, jak si s touto specifickou cílovou skupinou počínat. Dalším potenciálním uživatelem Knihy pro učitele jsou instituce, které takovéto jazykové kurzy nabízejí nebo je plánují. Teoretická část knihy obsahuje charakteristiku dané věkové skupiny z pohledu vývojové psychologie a nabízí východiska pro práci s touto věkovou skupinou. Druhá část knihy je zaměřena prakticky, obsahuje celkem 80 metodických listů – příprav pro učitele na jednotlivá setkání. 60 metodických listů je určeno pro výuku anglického jazyka, 20 jich je zaměřeno na výuku francouzštiny. Těchto 20 metodických listů demonstruje, jakým způsobem lze metodiku využít pro jiné cílové jazyky.

Průvodce pro rodiče nabízí konkrétní tipy rodičům, kteří chtějí rozvíjet řečové dovednosti v cizím jazyce svého dítěte doma, ale nejsou si jisti, jakým způsobem by měli k „výuce“ přistupovat. Nabízené aktivity vychází z přirozených každodenních činností rodiče s dítětem v domácím prostředí.

Pracovní sešit je kniha plná písniček a říkadel využitelných v kurzu i doma, která obsahuje zároveň slovníček využitých klíčových slov. Nedílnou součástí jsou veselé obrázky, tematicky související s písněmi a říkadly, určené k vybarvování.

Video „Příběhy žabáka Froggyho“ je pětidílný animovaný seriál, během kterého děti zažívají dobrodružství svého vrstevníka, dvouletého žabáčka Froggyho. Díky propojení s obrazem, jednoduchým zápletkám a velké míře názornosti jsou jednotlivé díly pro děti srozumitelné a přitažlivé.

Všechny výše zmíněné produkty byly pilotovány v Klubech pro batolata – Máma, táta a já ve všech partnerských zemích projektu. Tyto kluby, určené pro 2 – 3 leté děti a jejich rodiče, byly založeny v letech 2004 – 2006 v rámci mezinárodního projektu Máma, táta a já – klub pro batolata. Projekt podpořila Evropská komise v rámci programu Socrates, Lingua I. Na základě zkušenosti v klubech byly materiály upraveny tak, aby byly dobře použitelné v každodenní praxi. Teprve tato odpilotovaná verze materiálů byla publikována. Materiály jsou ke stažení na webové stránce www.zsangel.cz/vell, popř. je možné si o ně napsat na mail koordinátorky projektu Mgr. Marie Horčičkové – horcickova@zsangel.cz.

Projekt Vytvoření metodiky pro výuku cizích jazyků v raném věku čelí prostřednictvím připravených materiálů obavám a předsudkům vůči výuce cizích jazyků v raném věku. Snadno uchopitelná řada materiálů nabízející atraktivní didaktickou oporu v osvojování cizího jazyka přirozenou formou pomocí her, písniček, říkadel, pohádek atd., přispěje ke zvýšení zájmu o danou tematiku. Více zapojených rodin a institucí pracujících v této oblasti přinese další zkušenosti, díky nimž lze očekávat mj. prohloubení zájmu o jazykové vzdělávání v raném věku v řadách odborné veřejnosti. Podpora ze strany pedagogů je nezbytná vzhledem k potřebě dalšího výzkumu na tomto poli u nás. Současně je předpokladem k zajištění počátečního vzdělávání učitelů jazyků pro předškolní věk.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám