Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Den matek

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Příprava

Předem stanovíme den, kdy se budeme zabývat tématem svátku matek (v týdnu před 2. květnovou nedělí). Žákům oznámíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti
Evokace (10 minut)

Každý dostane svoji křídu - a učitel zadá úkol: „Napište, jak svojí mamince říkáte, jak ji oslovujete." Po společném přečtení se učitel zeptá: „Jak asi říkají svým maminkám děti v Anglii, Americe nebo Austrálii?" Slova se připíší na tabuli, jen jinou barvou.

Diskuse na téma Den matek - proč se vlastně slaví? A kdy? (Nemá pevné datum, vždy 2. neděle v květnu).

Aktivita - nácvik písničky pro maminku (20 minut)

Učitel nacvičí s žáky písničku pro maminku - anglicky např. I love you, you love me (melodie i text na www.niehs.nih.gov/kids/lyrics/uloveme.htm.

Aktivita - výroba přáníčka (45 minut)

Žáci sedí ve skupinách po 3 - 5, ukáží svým spolužákům fotografii své maminky a představí jim ji. Učitel napíše, co by o ní měly říct - např. jméno, zaměstnání, co má ráda atd.

Učitel rozdá šablonu srdce. To děti obkreslí na papír formátu A6 libovolné barvy (o papír mohou požádat anglicky). Srdce opatrně prostříhají, tak aby uprostřed barevného papíru byl otvor na fotografii maminky.

Žáci přeloží čtvrtku formátu A4 a na přední stranu přilepí fotografii a papírové srdíčko. Přední strana přání je hotová. Ostatní strany vyzdobí podle vlastní fantazie.

Žáci doplní přání pro maminku - viz Pracovní list pro žáka a nalepí je dovnitř.
Například:

foto

Poznámka: těžší varianta - práce se slovníkem, snazší varianta - nastříhané lístečky se slovy na doplnění.

Žáci pod vedením učitele napíší adresu na obálku, oznámkují ji a připraví k odeslání.

Diskuse - kde je u školy nejbližší poštovní schránka? Jak dlouho jde přání poštou?

Poznámka: úkol pro „rychlíky" - ozdobit obálku

Reflexe (15 minut)
Sebehodnocení žáka:

  • Jaký mám z hotového přání pocit?
  • Povedlo se mi, jak jsem si ho připravil/a?

Nová slova si žáci připíší na flip se slovní zásobou k tématu projektu.

(Poznámka - místo angličtiny lze použít jakýkoliv jiný cizí jazyk.)

Příloha

Pracovní list pro žáka

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám