Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Skupinové řešení problémů – metody třídění...

Ikona teoreticky

Skupinové řešení problémů – metody třídění a zužování nápadů

Ikona odbornost
Autor: Jaroslav Jindra
Spoluautor: Bc. Martina Šmídová Dis.
Anotace: Nabízíme Vám další z řady textů zabývajících se skupinovým řešením problémů. Tématem tohoto dílu jsou „Metody třídění a zužování nápadů“.
Obor příspěvku:Člověk a jeho svět
Klíčová slova: řešení problémů, řešitelské techniky, řešitelské metody řízení, skupinové řešení problémů
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Text dalšího dílu z řady textů zabývajících se skupinovým řešením problémů nabízí přehledně a jednoduše popsané metody pomáhající roztřídit a zvýraznit dobré nápady. Mezi těmito technikami nalezneme i metody s tajemným názvem jako „Occamova břitva nebo Ishikawův diagram". Dále pak jsou zde popsány metody jako Laso, N/3, Metoda SERVQUAL, Párové srovnávání, Analýza příležitostí nebo Ďáblův advokát. Tyto metody se mohou stát inspirací pro učitele v práci s žáky. Některé z těchto metod jsou pro pedagogy již známé. Jiné mohou být zajímavým zpestřením vyučovacích jednotek.

Použitá literatura a zdroje:

BARKER A.: Umíte přesvědčit, Computer Press, Praha, 2000
BEDNAŘÍK, A.: Facilitace. Aisis, Kladno, 2008
EHRENBORG J., MATTOCK J.: Přesvědčivé vystupování, Management Press, Praha, 1995
GEOFFREY P.: Moderní vyučování, Portál, Praha, 1996
HARVEY Ch.: Jak vystupovat na veřejnosti a získávat důvěru posluchačů, Management Press, Praha, 1994
HLAVÁČOVÁ S.: Marketing NNO, AISIS, Kladno, 2005
JINDRA J.: Kurz osobního projevu, vzdělávací manuál AISIS, Kladno, 2000
JINDRA J.: Lektorské dovednosti, vzdělávací manuál AISIS, Kladno, 2002
KASÍKOVÁ H.: Kooperativní učení, kooperativní škola, Portál, Praha 1997
KOHOUT J.: Rétorika - umění mluvit a jednat s lidmi, Management Press, Praha, 1998
LANGER A.: Úspěch veřejné promluvy, Fortuna, Praha, 1993
MUŽÍK J:: lektorské dovednosti, AISIS, Kladno, 2005
NÁGEL K.: Úspěch! Strategie a metody, Grada, a.s., Praha, 1992
PIKE G., SELBY D.: Cvičení a hry pro globální výchovu, Portál, Praha, 2000
PLAMÍNEK J.: Synergický management, Argo, Praha, 2000
ROBSON M.: Skupinové řešení problémů, Victoria Publishing, Praha, 1993
SILBERMAN M.: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování, Portál, Praha, 1997
SLÁMA J., BEŇOVÁ Z.: Kurz lektor, vzdělávací manuál AISIS, Kladno, 2002
ŠULEŘ O.: Jak řídit a vést porady, Computer Press, Praha, 2001
VALENTA J.: Metody a techniky dramatické výchovy, Agentura Strom, Praha, 1977
WARD, M.: 50 základních manažerských technik, Management Press. Praha 1998
www.mestskymarketing.cz/delf.php

Skupinové řešení problémů (odkazy na související články):

Skupinové řešení problémů - úvod a slovníček
Řešitelské setkání
Facilitace
Systém řešitelských porad
Metody sběru nápadů
Metody vedoucí k rozhodnutí
Komplexní metody

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 12. 2008
Zobrazeno: 9028krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JINDRA, Jaroslav. Skupinové řešení problémů – metody třídění a zužování nápadů. Metodický portál: Články [online]. 15. 12. 2008, [cit. 2020-05-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2804/SKUPINOVE-RESENI-PROBLEMU---METODY-TRIDENI-A-ZUZOVANI-NAPADU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.