Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Historie ICT s aplikací HSTRY

Ikona prakticky

Historie ICT s aplikací HSTRY

Ikona zkusenost
Autor: Jaroslav Mašek
Anotace: Článek popisuje, jak se na první pohled nezáživné téma historie ICT dá pojmout zábavnou a kolaborativní formou za pomocí aplikace na tvorbu časových os HSTRY.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: počítač či tablet s připojením k Internetu
Klíčová slova: časová osa, timeline, historie ICT, HSTRY

Cíl výuky:

Žáci se zábavnou formou pomocí časové osy seznámí s historií vybrané technologie či osobnosti ICT a naučí se pracovat kooperativně v prostředí zajímavé cloudové služby.

V tematickém plánu stálo: Historie výpočetní techniky (počet hodin: 1). Znělo mi to trochu jako oxymoron, protože ve výuce ICT se spíše dívám dopředu, než abych se vracel do minulosti. Jak na toto téma jít?

Místo slidů timelines

Ano, mohl jsem si připravit slidy a čtyřicet pět minut přednášet, třeba i zábavnou formou, ale to by byla historie na druhou. Vyprávěl bych o historii historickou formou, navíc za použití slidů, které nepoužívám.

Nebo bych mohl nechat takové slidy vytvářet žáky (aspoň bychom se na té SAMR ose trochu pohnuli).

Ale já si řekl ne. Slidů si užijí při jiných příležitostech, až se jim budou zajídat. A tak jsem začal hledat jiné možnosti a formy a po chvíli narazil na službu HSTRY, která mě doslova pohltila.

screenshot-2016-10-10-11-19-19

HSRY se na první pohled jevila jako další z řady aplikací na tvorbu časových os (timelines), při bližším zkoumání jsem však zjistil, že nejde o obyčejné časové osy.

Ale nebudu vás tady zdržovat popisem jednotlivých částí, od registrace až po sdílení. Pojďme se rovnou podívat, jak jsem aplikaci HSTRY použil ve výuce ICT.

Moje příprava před výukou

  1. Registrace pomocí Google účtu (ideální, máte-li G Suite (Google Apps)).
  2. Tvorba vlastní HSTRY Timeline, abych zjistil, co všechno to umí.
  3. Vytvoření HSTRY tříd korespondujících s třídami, kde jsem měl téma zařadit (důvody jsou nasnadě).
  4. Registrace pod testovacím, studentským účtem do vybrané třídy pro simulace registrace z pohledu žáků.

screenshot-2016-10-10-11-42-21

Ve výuce

Vynechám teď představení tématu, služby HSTRY žákům včetně motivační složky z úvodu hodiny. Přejdu rovnou k akci samotné.

Žáci se registrovali svým Google účtem, případně jiným e-mailem s vyplněním dalších údajů (pro registraci lze využít i účet Edmodo). Poté se připojili do příslušné třídy a byli připraveni k samotné tvorbě časových os.

Na to nejdůležitější jsem však zapomněl. Vlastně za zásadní považuji dvě věci.

Týmová práce a osobní vztah k tématu

Tou první je forma. Žáci měli na časové ose pracovat ve dvojicích. Jakmile se tedy rozhodli, s kým budou tvořit, sedli si vedle sebe (každý u svého počítače) a dohodli se, kdo z dvojice vytvoří novou HSTRY Timeline. Tu poté daný žák či žákyně nasdílel svému parťákovi/parťačce a oba pracovali v jednom okamžiku na stejné timeline.

Druhým aspektem bylo samotné téma. To si žáci vybírali sami podle toho, jaká technologie, služba či osobnost z oblasti ICT je zajímá. Dané téma pak zpracovávali po svém tak, abychom z minulosti postupně došli do přítomnosti, případně dokonce do budoucnosti.

Kdyby práce postrádaly osobní vztah žáků k tématu, bylo by to na nich poznat (na žácích stejně jako na výsledných pracích). Skoro mi připadá tenhle odstavec nadbytečný, protože si nedovedu představit, že byste to dělali jinak, resp. bez prvku osobní zainteresovanosti žáků.

Pravidla pro práci s obsahem platí i u časových os

Při tvorbě časových os možná žáci snáze zapomenou na citování zdrojů a používání obrázků a dalšího obsahu pod Public Domain licencí. Tak jsme si to znovu připomněli a dohodli se na jednotném postupu.

V HSTRY timeline nejde jen o pasivní čtení

V případě HSTRY timeline nejde jen o text a audio- či videoobsah, ale o další prvky, které časové osy oživí a pomohou aktivizovat jejich čtenáře (viz následující obrázek). Požádal jsem proto žáky, aby ve svých osách použili i tyto prvky.

screenshot-2016-10-10-12-51-36

Publikované práce

A jak to nakonec dopadlo? Zde je několik ukázek.

Výhody, nevýhody

  • Výhody: přehledné, jednoduché, intuitivní, podporující spolupráci, mnohaúčelné využití
  • Nevýhody: omezení počtu dostupných timelines (200) a spolupráce na jedné timeline (2) ve free verzi

A co vy? Vyzkoušíte HSTRY ve vaší výuce?

Téma Historie výpočetní techniky se díky službě HSTRY stalo zábavné a nakonec jsme u něj zůstali dvě a půl hodiny namísto původní jedné. Třeba se bude hodit i do vaší výuky a vyzkoušíte ji také.

Reflexe:

Zvolená personalizovaná, kolaborativní (práce ve dvojicích) výuka se jevila jako účinná pro dosažení cíle a přispěla k aktivnímu pojetí a zapojení všech žáků.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 04. 2017
Zobrazeno: 4071krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MAŠEK, Jaroslav. Historie ICT s aplikací HSTRY. Metodický portál: Články [online]. 20. 04. 2017, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21129/HISTORIE-ICT-S-APLIKACI-HSTRY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 20. 04. 2017 07:38
Autor popisuje využití, pro mnohé z nás zřejmě málo známé webové aplikace, k prezentaci dat. Popisovaná aplikace umožňuje uživatelům předkládat data nejen v chronologické časové linii, ale i v přehledném zobrazení jakýchkoliv dat bez použití klasických snímků PowerPointu. Domnívám se, že webová aplikace HSTRY rozhodně stojí za vyzkoušení.
1.Autor: Jaroslav MašekVloženo: 21. 04. 2017 00:29

Článek vznikl v době, kdy se služba jmenovala HSTRY. Nyní je pod názvem SUTORI dostupná na adrese https://www.sutori.com. 

2.Autor: E KocourekVloženo: 22. 04. 2017 14:45

Takže "téma (...) si žáci vybírali sami podle toho, jaká technologie, služba či osobnost z oblasti ICT je zajímá." A zajímá některého žáka Moore-ův zákon nebo samotný Gordon Moore?

3.Autor: Jan BrichVloženo: 09. 11. 2020 20:58

Kooperace žáků na jedné časové ose je možná také v původním českém systému Timixi (bez omezení počtu sdílení). Online aplikace se dá výhodně použít i pro distanční výuku.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.