Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Prázdninová školka s předškolními dětmi –...

Ikona prakticky

Prázdninová školka s předškolními dětmi – Z pohádky do pohádky

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dětmi v mateřské škole. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, venkovní činnost. Vše propojuje téma kreslených pohádek. Na děti čeká Medvídek Pú, Doktorka Plyšáková, Šmoulové, Ledové království, i Matýsek a Jája. Zažijí různá dobrodružství nejen ve třídě, ale i na školkové zahradě či vycházce. Veškeré výrobky si mohou ihned odnášet domů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: prázdninová školka, předškolní děti 3–7 let, pohádka,

Příspěvek nabízí aktivity pro učitele v mateřských školách. Cílová skupina dětí je 3–7 let. O letních prázdninách můžeme docházku dětí do školky zpříjemnit celotýdenním jednotným tématem.

V příspěvku vycházím z vlastní zkušenosti – vedení prázdninové školky v soukromé MŠ v Berouně. Osvědčilo se mi děti pravidelně vítat ve školce nabídkou tvořivé činnosti. S kolegyní tvořivou činnost dětem nabízíme, avšak do ní nenutíme.

Denní režim:

 • 7:30–8:50 – příchod dětí, nabízená tvořivá činnost, volná hra (Tvoření je dobrovolné, děti si výrobek odnáší domů.)
 • 8:50–9:00 – úklid hraček
 • 9:00–9:30 – společná záměrná didaktická činnost 
 • 9:30–10:00 – hygiena, svačina
 • 10:00-12:00 – oblékání, následný pobyt na zahradě, vycházka, přesun na veřejné hřiště: volná hra, nabídka krátké organizované činnosti
 • 12.00–12:45 – příchod, převlékání, hygiena, oběd
 • 12.45–14:30 – odpočinek, svévolné buzení dětí
 • 14:30 – svačina
 • 15:00–16.30 – volná hra dětí, pobyt na zahradě, odchody domů

Pondělí

První den je motivován pohádkou Medvídek Pú. Vedoucí skupiny/paní učitelky děti přebírají od rodičů v jednoduchých pohádkových kostýmech. Dětem nabízí tvořivou činnost nebo volnou hru.

Ranní tvořivá činnost – postavičky

Učitel připraví omalovánky postaviček z pohádky – Medvídek Pú, Íjáček, sova, Kryštůfek Robin, klokanice, klokánek, zajíček, sova apod. Omalovánky nechá vytisknout na tvrdší papír. Děti si libovolnou postavičku vystřihnou, vybarví temperou.

Didaktická část – Stokorcový les

Učitel připraví v učebně molitanové podsedáky/kostky, které představují pařezy. Makety stromů (má-li možnost). Děti si posedají na pařízky, posílají si plyšovou hračku (některou z postaviček) představení, uvítací hry.

Učitel dětem prozradí pohádku pro dnešní den. Děti sdělují, co si z pohádky pamatují. Učitel závěrem stručně prozradí hlavní pointu pohádky. 

Stokorcový les – molitany (pařezy) mohou fungovat jako překážková dráha.

Učitel připraví obrázky, např. různé druhy sov sedící na větvi níže či výše, Tygřík schovaný za stromem blízko či daleko.

Venkovní organizovaná chvilka – obydlí Íjáčkovi

Děti staví z přírodnin obydlí Íjáčkovi na zahradě, nebo při vycházce. Dobře se hodí větve, listy, zpevníme provázkem.

Úterý

Druhý den je motivován pohádkou Doktorka Plyšáková. 

Ranní tvořivá činnost – kufřík první pomoci

Děti utvářejí kufřík první pomoci skládáním a lepením tvrdšího papíru. Z papíru rovněž utvoří ouško, domalují červený zdravotnický kříž.

Didaktická část – hra na lékaře

Učitel dětem prozradí pohádku pro dnešní den. Děti sdělují, co si z pohádky pamatují. Učitel závěrem stručně prozradí hlavní pointu pohádky. 

Hra na lékaře – role lékařů, hraček (plyšáci panenky, vojáčci).

Venkovní organizovaná chvilka – třídění hraček

Učitel připraví zalaminované obrázky hraček (nebo použije reálné kusy), které rozmístí po zahradě. Děti třídí podle materiálů: hračky dřevěné, gumové, látkové, plyšové...

Obměna: Děti třídí hračky podle počtu slabik, podle  začátečního písmene.

Středa

Druhý den je motivován pohádkou Šmoulové. 

Ranní tvořivá činnost – Mlsounovy dortíky

Učitel připraví různé druhy šablon dortíků. Děti obkreslují, vystřihávají, zdobí – proužky barevného papíru, samolepicí korálky, kytičkové motivy vytvořené děrovačkou.

Didaktická část – šmoulí molekuly

Učitel dětem prozradí pohádku pro dnešní den. Děti sdělují, co si z pohádky pamatují. Učitel závěrem stručně prozradí hlavní pointu pohádky. 

Učitel připraví rekvizity (obrázky rekvizit) – kuchařská čepice, brýle, zrcátko, červený čepec, činka. Každé dítě dostane jednu rekvizitu, hra začíná: hledají se děti se stejným předmětem. Poté sdělují jméno šmouly, kterého představují: Mlsoun, Koumák, Fešák, Taťka šmoula, Silák. 

Pokračujeme hrou na molekuly – hraje jemně hudba, při vypnutí se děti shlukují ve skupinku takového množství, jaké sdělí učitel. Nastavíme pravidlo: pokud zbyde některé dítě, připojí se ke skupině, kterou si vybere.

Venkovní organizovaná chvilka – Kdo kde stojí?

Rekvizity použijeme i na zahradě, děti vytvoří zástupy: první se postaví Koumáci, poslední Taťkové šmoulové, prostřední Fešáci. Dále učitel pracuje s pojmy předposlední, hned před, hned za, mezi. Následně první zatleskají, prostřední udělají dřep, předposlední povyskočí...

Čtvrtek

Druhý den je motivován pohádkou Ledové království. 

Ranní tvořivá činnost – sněhové vločky

Děti vyrábějí sněhové vločky přehnutím rohu papíru formátu A4, odstřižením zbylé části. Hlavní část se skládá do menšího formátu, okraj je možný zakulatit nůžkami nebo ponechat. Do středu a přehlých částí vystřihujeme drobné motivy. Po rozložení máme vločku.

Didaktická část – pokusy s ledem

Učitel dětem prozradí pohádku pro dnešní den. Děti sdělují, co si z pohádky pamatují. Učitel závěrem stručně prozradí hlavní pointu pohádky. 

Učitel s dětmi provádí pokus sledováním tání ledu (různé ledové tvary) v teplé vodě. Porovnáme i s táním venku, kde je v létě ještě větší teplo než uvnitř.

Venkovní organizovaná chvilka – vločkovaná

Učitel připraví zalaminované vločky – děti čeká chůze po vločkách.

Pátek

Druhý den je motivován pohádkou Matýsek a Jája. 

Ranní tvořivá činnost – zvířátka z kruhů

Učitel připraví dětem pracovní grafomotorické listy – zvířátka z kruhů. Děti si vybírají dle své libosti, obtahováním kruhů vzniká obrázek.

Didaktická část – hry s obručemi

Učitel dětem prozradí pohádku pro dnešní den. Děti sdělují, co si z pohádky pamatují. Učitel závěrem stručně prozradí hlavní pointu pohádky. 

Z obručí učitel připraví panáka pro skákání. 

Ze svítivých náramků (kruhů) děti ve dvojici sestavují nejrůznější obrazce. 

Venkovní organizovaná chvilka – rozloučení s bublifukem

Učitel pro rozloučení připraví na zahradě hry s velkou bublifukovou sadou. Bublifuková tekutina se vlije do většího tácku, děti mají pro namáčení do bublifuku k dispozici různé plastové nástavce. Vznikají tak nejrůznější obrazce a tvary. Nejčastěji však kruh. Použít můžeme i klasické malé bublifuky.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 05. 2019
Zobrazeno: 3769krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Prázdninová školka s předškolními dětmi – Z pohádky do pohádky. Metodický portál: Články [online]. 23. 05. 2019, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/21934/PRAZDNINOVA-SKOLKA-S-PREDSKOLNIMI-DETMI---Z-POHADKY-DO-POHADKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 23. 05. 2019 09:29
Metodický celek s motivací pohádek je zajímavý. Osobně preferuji věnovat se jedné pohádce delší časový úsek - například rozpracovat jednu pohádku do celého týdne, ale o letních prázdninách patrně nejdeme příliš do obsahové hloubky pohádek, takže i takto se dají tvořivé činnosti vycházející z jednotlivých pohádek realizovat.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.