Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Prázdninová školka s dvouleťáky se skřítkem...

Ikona prakticky

Prázdninová školka s dvouleťáky se skřítkem Racochejlem

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Vše propojuje téma skřítka Racochejla. Na děti čekají hrátky s vodou, třídění hříbků, divadelní role rusalek a strašidýlek i hra na obchod.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji ap
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Klíčová slova: dětská skupina, dvouleté děti v MŠ, prázdninová školka

Příspěvek nabízí aktivity pro učitele a chůvy dvouletých dětí v dětské skupině, mateřské škole. O letních prázdninách můžeme docházku dětí do školky zpříjemnit celotýdenním jednotným tématem.

Osvědčilo se mi malé děti pravidelně vítat ve školce nabídkou tvořivé činnosti. Daří se tak lépe překonat tzv. překročení přes práh, odpoutání od rodičů. S kolegyní tvořivou činnost dětem nabízíme, avšak do ní nenutíme.

Denní režim:

 • 7:20–9:00 – příchod dětí, nabízená tvořivá činnost, volná hra 
 • 9:00–9:10 – úklid hraček
 • 9:10–9:30 – společná záměrná didaktická činnost dle zaujetí a koncentrace dětí
 • 9:30 – společná hygiena
 • 9:40–10:00 – svačinka
 • 10:00 – oblékání, následný pobyt na zahradě, vycházka, přesun na veřejné hřiště: volná hra, případně nabídka krátké organizované činnosti
 • 12.00 – příchod, převlékání, hygiena
 • 12.20 – oběd
 • 12.45–15:00 – odpočinek: čtená pohádka – příběhy Křemílka a Vochomůrky, následně poslechová pohádka z CD na jiné téma, svévolné buzení dětí a svačinka
 • do 16.30 – svačinka, volná hra dětí, odchody domů

Pondělí

Ranní tvořivá činnost – záložka do pohádkové knížky

Učitel připraví pásky ze čtvrtky. Děti z pásků vyrábí záložky – voskovky, pastelky, samolepky skřítků.

Didaktická část – Zlatá pohádková brána

Uvítání a doseznámení dětí. Děti si připraví jednu hračku, kterou donesly z domova. V představovacím kolečku představí svoje jméno i jméno kamaráda (hračky). Učitel děti krátce namotivuje na téma pohádek.

Pokračujeme hrou Zlatá pohádková brána. Učitelky tvoří bránu, děti za zpěvu písně probíhají. Na koho brána spadne, řekne nějakou pohádku a realizuje bránu. Pokud se dětem brána nedaří vytvořit, bránu stále tvoří učitelé. Děti pouze řeknou pohádku a běží dál.

Zlatá brána – píseň – zdroj internet

„Zlatá brána, otevřená,

zlatým klíčem odemčená.

Kdo do ní vejde,

tomu hlava sejde,

ať je to ten nebo ten,

praštíme ho koštětem.“

Úterý

Celý den je inspirován příběhem „Jak Racochejl zaplácl hřiba“.

Ranní tvořivá činnost – hřib

Učitel připraví šablony hříbků, z kusů různě hnědých látek vystříhá hříbkům kloboučky. Děti přilepí klouboučky lepidlem Herkules, dokreslí nožku.

Didaktická část – třídění hříbků

Učitel připraví makety hříbků z kartonu, do kloboučků zakreslí obrázky: srdíčko, čtyřlístek, domeček, kočička. Děti hledají vždy jeden obrázek – např. hříbek se srdíčkem. Postupně vytřídí všechny hříbky.

Obměna: Náročnost zvýšíme obrázky z jednoho tématu – sedmikráska, tulipán, zvoneček, čtyřlístek.

Obměna: Aktivitu můžeme ještě ztížit zakreslením puntíků na hříbky – max. do 3, ze začátku spíše jeden a dva puntíky.

Venkovní organizovaná chvilka – ježek

Učitel nakreslí na kusy polystyrenu malé ježky. Rozmístí po zahradě. Děti ježky hledají, poté dotváří z přírodnin oči, pusu, bodliny. Na bodliny se dobře hodí jehličí, ale i nalámané špejle, párátka.

Středa

Celý den je inspirován příběhem „Jak Racochejl udělal rusalce radost“.

Ranní tvořivá činnost – žabka

Učitel s dětmi vyrábí žabku. Tělo tvoří rolička od toaletního papíru natřená zelenou temperou. Nožky vytvoří a nalepí na roličku zespoda ze zeleného barevného papíru. Nalepovací oči, fixem oči a nos, červená otevřená pusa.

Didaktická část – žabí hýbánky

Děti se hýbou na říkanku jako žabky (můžou i s vyrobenou žabkou v ruce).

Žába – zdroj internet

„Skáče, skáče žabička, okolo malého rybníčka,

 (skáčeme jako žabičky okolo kolečka, které můžeme vytvořit  z lana, obruče – rybník)


rozhlíží se kolem sebe, kde je asi modré nebe? 

(koukáme se kolem sebe a pak ukážeme vzhůru k nebi)


Nebe není pro žabičky, ty radši skočí do vodičky!

 (a skočíme všichni do vodičky – rybníka).“

Venkovní organizovaná chvilka – hra na rusalky a strašidýlka

Učitel připraví látky, různé druhy šátků, tylových pruhů. Děti se pomocí látek vyparádí do postaviček rusalek – holčičky, strašidýlek – chlapečci. Potom se společně pohybují – rusalky tančí po špičkách, strašidýlka podupávají.

Čtvrtek

Celý den je inspirován příběhem „O skřítku Racochejlovi: Jak ždímal dešťový mrak.“

Ranní tvořivá činnost – dešťový mrak

Učitel připraví šablony mraku. Starší děti mohou samy vystřihovat. Děti šablonu vybarví širokými pláty voskovek, nalepí na čtvrtku formátu A4. Dokreslují kapky vody nebo utváří pomocí samolepicích korálků ve tvaru kapiček.

Didaktická část – cvičeníčko

Pohybová chvilka – učitel dětem rozdá šátky. Ve stoje lehce pokrčí kolínka (odemknou), hlavu i ruce skloní směrem ke špičkám. Napodobují ždímání mraku – ždímáním šátku.

Venkovní organizovaná chvilka – ždímání mraku

Na venkovní zahradě děti pracují s vodou – mají k dispozici různé druhy savých materiálů: houbičky, hadříky, kusy perlanu. Namáčí do lavoru s vodou a ždímají.

Pátek

Celý den je inspirován příběhem „O skřítku Racochejlovi: Jak dal Famfulemu dárek.“

Ranní tvořivá činnost – skřítek Racochejl

Učitel připraví šablony částí skřítčího těla: hlava, tělo, nohy, ruce, oblečení... Děti skládají na čtvrtku jako puzzle, lepí lepidlem.

Didaktická část – Rozveselování strašidla Famfule

Učitel je ve středu kruhu – představuje strašidlo Famfule, děti vně kruhu představují Rachojly a Racochejlinky. Racochejlíci pomalu pobíhají v kruhu za zpěvu říkanek – rozveselují strašidlo. S koncem říkanky si sedají na bobeček, stejně tak i Famfule. Na koho Famfule mrkne, stává se strašidýlkem. Hra pokračuje ve stejném duchu.

Venkovní organizovaná chvilka – Hra na obchod

Hra na obchod – role prodavačů, role nakupujících (Racochejl, rusalka, ježek, žabka, Famfule...). Prodavači prodávají skutečné ovoce. Z nakoupeného ovoce učitel připraví na zahradě skutečnou ovocnou svačinku.

Doporučená a použitá literatura:

 • ŠALOUN, E., SMETANA, Z.: Skřítek Racochejl. 1998 ISBN: 80-238-3121-6.
 • GRŮZOVÁ, L., SYSLOVÁ, Z.: Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání. Masarykova univerzita, Brno 2015. ISBN 978-80-210-8114-7. 
 • HAŠKOVÁ, H., SAXONBERG, S., MUDRÁK, J.: Péče o nejmenší: boření mýtů. Sociologické nakladatelství, Praha 2012, ISBN 978-80-7419-114-5.
 • KICKOVÁ,P.: Jaké je dnešní dítě? Aktuální sonda do dětské duše. In Sborník z konference Dítě předškolního věku dříve a dnes. PF UK, Praha, 2008. S. 63–66, ISBN 978-80-7290-377-1.
 • PRŮCHA, J. a KOL.: Předškolní dítě a svět vzdělávání. Wolters Kluwer, Praha 2016, ISBN 978-80-7552-323-5.
 • SPLAVCOVÁ, H., KROPÁČKOVÁ, J.: Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ. Portál, Praha 2016, ISBN 978-80-262-1042-9.
 • SYSLOVÁ, Z., BORKOVCOVÁ, I., PRŮCHA, J.: Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Wolters Kluwer, Praha 2014, ISNB 978-80-7478-354-8.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 05. 2019
Zobrazeno: 2387krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Prázdninová školka s dvouleťáky se skřítkem Racochejlem. Metodický portál: Články [online]. 09. 05. 2019, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/21930/PRAZDNINOVA-SKOLKA-S-DVOULETAKY-SE-SKRITKEM-RACOCHEJLEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 09. 05. 2019 09:40
Zajímavý vzdělávací celek pro dvouleté děti s pěknou motivací.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.