Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Prázdninová školka s dvouleťáky – O pejskovi...

Ikona prakticky

Prázdninová školka s dvouleťáky – O pejskovi a kočičce

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Vše propojuje téma pejska a kočičky. Děti si vyrobí panenku, ozdobí malé dortíky, stopovanou se dostanou ke sladkému ovocnému překvapení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji ap
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Klíčová slova: dětská skupina, dvouleté děti v MŠ, prázdninová školka

Příspěvek nabízí aktivity pro učitele a chůvy dvouletých dětí v dětské skupině, mateřské škole. O letních prázdninách můžeme docházku dětí do školky zpříjemnit celotýdenním jednotným tématem.

Osvědčilo se mi malé děti pravidelně vítat ve školce nabídkou tvořivé činnosti. Daří se tak lépe překonat tzv. překročení přes práh, odpoutání od rodičů. S kolegyní tvořivou činnost dětem nabízíme, avšak do ní nenutíme.

Denní režim:

 • 7:20–9:00 – příchod dětí, nabízená tvořivá činnost, volná hra 
 • 9:00–9:10 – úklid hraček
 • 9:10–9:30 – společná záměrná didaktická činnost dle zaujetí a koncentrace dětí
 • 9:30 – společná hygiena
 • 9:40–10:00 – svačinka
 • 10:00 – oblékání, následný pobyt na zahradě, vycházka, přesun na veřejné hřiště: volná hra, případně nabídka krátké organizované činnosti
 • 12.00 – příchod, převlékání, hygiena
 • 12.20 – oběd
 • 12.45–15:00 – odpočinek: čtená pohádka – příběhy Křemílka a Vochomůrky, následně poslechová pohádka z CD na jiné téma, svévolné buzení dětí a svačinka
 • do 16.30 – svačinka, volná hra dětí, odchody domů

Pondělí

Ranní tvořivá činnost – pejsek nebo kočička?

Učitel připraví šablony hlaviček pejska a kočičky. Čtverce bílého a hnědého krepáku, lepidlo Herkules. Děti si vybírají motiv pejska nebo kočičky, menší archy krepáků trhají na malé kousky. Zmuchlané krepáky přilepí jako chloupky.

Didaktická část – říkanka s pohybem

Učitel se s dětmi přivítá. Seznámí je s tématem pro tento týden. Představí si první příběh. Další příběhy učitel představí v rámci odpočívání – čtené pohádky před spaním.

Učitel připraví puzzle s pejskem a kočičkou. Potřebuje arch papíru formátu A4, zakreslí motiv, vybarví, zalaminuje a rozstříhá na jednotlivé části. U menších dětí je důležité rozdělit motiv jednodušším způsobem: např.: tělo, hlava, ocas, uši... 

Úterý

Ranní tvořivá činnost – psaní dopisu

Učitel naváže na příběh: „O pejskovi a kočičce, jak psali psaní děvčatům do Nymburka.“ Připraví dětem dopisní papír – list formátu A5 mírně popsaný dětským písmem. Děti doplňují do dopisu kaňky – prstovými barvami.

Didaktická část – píseň

Učitel s dětmi nacvičuje píseň: Kočka leze dírou, pes oknem. 

Kočka leze dírou (Zdroj: internet)

„Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem,
Nebude-li pršet, nezmoknem.

A když bude pršet, zmokneme, zmokneme,

na sluníčku zase uschneme.“

Venkovní organizovaná chvilka – stopovaná

Učitel připraví papírové psí stopy různých barev. Na školkové zahradě vyznačí ze stop trasy. Děti chodí ve dvojicích či skupinkách. Každá skupinka se drží své barvy. Cesta je kraťounká, děti stále vidí na učitele. Na konci trasy objeví všechny skupiny sýr (zalaminovaný obrázek). Vydávají se za vůní sýra až k zahradnímu stolu (označený opět obrázkem sýra), kde na děti čeká mísa s nakrájeným ovocem. Pejsek našel sýr a děti sladkou ovocnou dobrůtku.

Středa

Ranní tvořivá činnost – pečení dortu

Učitel naváže na příběh: „Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort“. Připraví šablony dortu, výstřižky potravin z letáků potravinových řetězců. Děti podle své volby vybírají obrázky potravin, lepí do svého dortu.

Didaktická část – píseň

Děti doprovází píseň hrou na Orffovy nástroje. Doporučuji vybrat jednodušší pro manipulaci: chrastítka, rolničky, ozvučná dřívka, tamburínu, bubínek... 

Čtvrtek

Ranní tvořivá činnost – zdobení dortu

Učitel s dětmi a kuchařkami připraví chutnou svačinu. Děti zdobí malé dortíky/muffiny dortovým zdobením. 

Didaktická část – píseň

Učitel děti rozdělí do skupin, budou píseň dramatizovat. Skupiny budou představovat jednotlivé významové prvky písně. Učitel připraví makety/kartony s obrázky: kočky, psa, slunce a deště. 

„Kočka leze dírou, (skupina kočičky zvedá obrázek kočky)

pes oknem, pes oknem, (skupina pejsci zvedá obrázek pejska)

nebude-li pršet, nezmoknem. (všechny děti lehounce tančí)

A když bude pršet, zmokneme, zmokneme, (skupina déšť zvedá maketu)

na sluníčku zase uschneme.“ (skupina slunce zvedá maketu) 

Venkovní organizovaná chvilka – uklízení podlahy

Učitel naváže na příběh „O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu“. Pejsek se proběhl po umyté ještě mokré podlaze. Kočička teď hledá všechny pejskovi ťápoty, aby zase měli pěkně uklizeno. Děti hledají jako kočička psí ťápoty/stopy. Třídí je do předem připravených papírových sáčků odpovídající barvy. 

Pátek

Ranní tvořivá činnost – výroba panenky

Učitel naváže na příběh „Jak našli panenku, která tence plakala“. Připraví polystyrenové kužele a menší koule, temperové barvy, vlnu, fixy. Učitel dopředu slepí panenku pomocí tavné pistole: koule tvoří hlavu, velký kužel tělo a dva menší kužele ruce. Děti pomocí lepidla Herkules nalepí panence vlasy. Fixem namalují obličejové části. Tělo a ruce nabarví temperovými barvami. Po zaschnutí mohou ještě dozdobit. 

Didaktická část – rozloučení

Rozloučení s tématem připomenutím přečtených příběhů, písně. 

Doporučená a použitá literatura:

 • ČAPEK, J.: Povídání o pejskovi a kočičce. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1968.
 • GRŮZOVÁ, L., SYSLOVÁ, Z.: Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání. Masarykova univerzita, Brno 2015. ISBN 978-80-210-8114-7. 
 • HAŠKOVÁ, H., SAXONBERG, S., MUDRÁK, J.: Péče o nejmenší: boření mýtů. Sociologické nakladatelství, Praha 2012, ISBN 978-80-7419-114-5.
 • KICKOVÁ,P.: Jaké je dnešní dítě? Aktuální sonda do dětské duše. In Sborník z konference Dítě předškolního věku dříve a dnes. PF UK, Praha, 2008. S. 63–66, ISBN 978-80-7290-377-1.
 • PRŮCHA, J. a KOL.: Předškolní dítě a svět vzdělávání. Wolters Kluwer, Praha 2016, ISBN 978-80-7552-323-5.
 • SPLAVCOVÁ, H., KROPÁČKOVÁ, J.: Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ. Portál, Praha 2016, ISBN 978-80-262-1042-9.
 • SYSLOVÁ, Z., BORKOVCOVÁ, I., PRŮCHA, J.: Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Wolters Kluwer, Praha 2014, ISNB 978-80-7478-354-8.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 05. 2019
Zobrazeno: 2397krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Prázdninová školka s dvouleťáky – O pejskovi a kočičce. Metodický portál: Články [online]. 07. 05. 2019, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/21916/PRAZDNINOVA-SKOLKA-S-DVOULETAKY---O-PEJSKOVI-A-KOCICCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 07. 05. 2019 09:32
Velmi zajímavě zpracované téma pro dvouleté děti v MŠ.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.