Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Prázdninová školka s dvouleťáky – Dášeňk...

Ikona prakticky

Prázdninová školka s dvouleťáky – Dášeňka

Ikona zkusenostIkona strednedobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Po celý týden budou děti provázet příběhy štěněte Dášeňky. Seznámí se se štěněcí říkankou, roztřídí tlapky, poskládají puzzle. Každý den si odnesou malý výrobek.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji ap
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Klíčová slova: prázdninová školka, dětská skupina, Dášeňka, dvouleté děti v MŠ

Cíl výuky:

Cílem příspěvku je nabídnout učitelkám a chůvám aktivity pro práci s dvouletými dětmi tak, aby pro děti byly poutavé a přitom přiměřené. Zásadní pak je jemný přístup k dítěti s pochopením jeho individuálních potřeb než výkon dítěte.

Příspěvek nabízí aktivity pro učitele a chůvy dvouletých dětí v dětské skupině, mateřské škole. O letních prázdninách můžeme docházku dětí do školky zpříjemnit celotýdenním jednotným tématem.

Osvědčilo se mi malé děti pravidelně vítat ve školce nabídkou tvořivé činnosti. Daří se tak lépe překonat tzv. překročení přes práh, odpoutání od rodičů. S kolegyní tvořivou činnost dětem nabízíme, avšak do ní nenutíme.

Denní režim:

 • 7:20–9:00 – příchod dětí, nabízená tvořivá činnost, volná hra 
 • 9:00–9:10 – úklid hraček
 • 9:10–9:30 – společná didaktická činnost dle zaujetí a koncentrace dětí
 • 9:30 – společná hygiena
 • 9:40–10:00 – svačinka
 • 10:00 – oblékání, následný pobyt na zahradě, vycházka, přesun na veřejné hřiště: volná hra, případně nabídka krátké organizované činnosti
 • 12.00 – příchod, převlékání, hygiena
 • 12.20 – oběd
 • 12.45–15:00 – odpočinek: čtená pohádka (každý den kapitolka z knihy k danému tématu), následně poslechová pohádka z CD, svévolné buzení dětí a svačinka
 • do 16.30 – svačinka, volná hra dětí, odchody domů

Pondělí

Ranní tvořivá činnost – omalovánka Dášeňky s maminkou

Učitel připraví omalovánky = jednoduché kresby štěněte Dášeňky s maminkou (může se inspirovat kresbami v publikaci). Děti omalovánky vybarvují pastelkami, voskovkami, mohou dozdobit samolepkami.

Didaktická část – uvítání, seznámení s tématem

Učitel se s dětmi přivítá. Seznámí je s tématem pro tento týden – s hlavními hrdiny příběhu: štěňátko Dášeňka, její maminka.

Učitel připraví zalaminované karty s většími obrázky zvířecích maminek a jejich mláďat. Rozmístí je v kruhu. Společně s dětmi třídí dvojice, které následně pojmenují (fena–štěně, kočka–kotě, kobyla–hříbě, kráva–tele, kachna–kachně, husa–house, koza–kůzle).

Venkovní organizovaná chvilka – máma–mládě

Učitel zalaminované karty z předchozí aktivity rozmístí na školkové zahradě / travnaté ploše veřejného hřiště. Děti již samostatně hledají správné dvojice.

Úterý

Ranní tvořivá činnost – štěně Dášeňka 

Učitel připraví šablonu hlavy štěněte, předvyznačí fixem uši, oči, tlamičku, čumák, fousky. Předstřihá do misek krátké pruhy hnědého či černého krepového papíru, lepidlo Herkules. Děti pruhy krepového papíru trhají a mačkají na kuličku. Kuličky pomocí lepidla Herkules nalepí na šablonu.

Didaktická část – Dášeňka se učí sedět

Děti napodobují činnosti, které se Dášeňka učí: sedět („posadí se na zem“), běhat („pobíhají“), stát („stojí“), odpočívat („lehnou si na kobereček“), pít („naznačují rukou pití“), kousat („zuby naznačují kousání“). Učitel pustí hudbu, při jejím vypnutí vysloví např. „Dášeňka se učí kousat." Děti představují kousání. „Dášeňka se učí běhat." Děti pobíhají.

Venkovní organizovaná chvilka – třídění tlapek

Učitel připraví kartičky s obrázky tlapek Dášeňky tří velikostí. Děti kartičky třídí podle velikosti. Kartičky mohou nejdříve hledat.

Středa

Ranní tvořivá činnost – omalovánka Dášeňky

Učitel připraví omalovánku Dášeňky, na které bude štěňátko již o něco větší než v pondělní omalovánce. Děti omalovánku vymalují. Následně rozstříhají na části a vlepují na barevnou čtvrtku/papír.

Didaktická část – říkanka s pohybem

Učitel se s dětmi naučí pohybovou říkanku.

Štěně (zdroj internet)

Běží štěně potřeštěně, (Dětí pobíhají dokola.)

kotrmelce metá, (Zkouší válet sudy.)

kůzle si z něj zatroleně udělalo smeták. (Naznačují pohyb jako při zametání.)

Halali, halali, (Zpívají: halali, halali.)

po dvoře ho kutálí, (Naznačují pomocí rukou kutálení.)

každý kout s ním vymetá, (Naznačují rychlý pohyb jako při zametání.)

je to starý popleta. (Ruku si položí na čelo a zakroutí hlavou.)

Venkovní organizovaná chvilka – tlapková cesta

Učitel pomocí karet s obrázky tlapek z předchozího dne vytyčí krátkou trasu, na jejímž konci děti najdou obrázky Dášeňky. Obrázky si mezi sebe rozdělí. Cestou zpět sesbírají karty s obrázky tlapek.

Čtvrtek

Ranní tvořivá činnost – Dášeňka – otisky temperou

Učitel připraví šablonu štěněte, fixem předvyznačí uši, oči, čumák, tlamičku. Děti pomocí korku a hnědé tempery otiskují zvířeti chloupky.

Didaktická část – říkanka s pohybem

Učitel s dětmi zopakuje pohybovou říkanku. Případně dovysvětlí méně známá slova.

Venkovní organizovaná chvilka – třídění podle barev / odstínů barev

Učitel připraví různé barvy krepového papíru (nejčastější barvy pejsků): např. černá, hnědá, bílá, šedá... Na trávníku vytvoří z každé barvy kruh. Menší kousky krepáku rozmístí po zahradě. Děti sbírají jednotlivé kousky, které následně třídí do správných kruhů.

Obměna: Pracujeme i s odstíny krepového papíru – např. světle hnědá, tmavě hnědá...

Pátek

Ranní tvořivá činnost – Dášeňka puzzle

Učitel připraví černobílý obrázek Dášeňky, rozdělí ho na části (hlava, tělo, ocas, nohy). Děti obrázek skládají, lepí na čtvrtku, dobarvují.

Didaktická část – strava štěněte

Děti si zopakují říkanku. Následně si povídají o vhodné stravě po štěně poté, co se již neživí pouze mlíčkem. Inspirací může být publikace: Schlegl-Kofler, K.: Štěně – Jak na to? ISBN: 978–80–7541–129–7.

Venkovní organizovaná chvilka – mláďata  a jejich strava

Učitel připraví karty s obrázky mláďat a stravy (vhodné i nevhodné). Děti hledají kartičky stravy a následně je přiřazují ke správnému zvířeti. Taktéž vytřídí stravu nevhodnou.

Nabídka karet: štěně, kotě, hříbě. Granule pro štěňata, granule či kapsičky pro koťata, seno, voda, mléko, čokoláda, psí pamlsek, kočičí pamlsek, párky, sušenky, bonbóny, mrkev, suchý chleba, obiloviny.

Použitá literatura:

 • ČAPEK, K.: Dášeňka čili život štěněte. Levné knihy KMa, Praha 2000. ISBN 80-86425-13-4.

Reflexe:

Zkušenost z mých letních školek s dvouletými dětmi v dětské skupině ukazuje na potřebu snížit nároky na děti. Lidský a přívětivý přístup je víc než tvoření nebo jiná činnost. Některé děti ve školce pouze čekají na návrat své maminky, nejsou schopny se do aktivit zapojit. Nevadí, není třeba na takto malé děti tlačit, stačí nabízet. Úkolem učitelky je vytvořit pro děti bezpečné a vlídné prostředí, kde se budou cítit jistě a příjemně.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 06. 2020
Zobrazeno: 1285krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Prázdninová školka s dvouleťáky – Dášeňka. Metodický portál: Články [online]. 04. 06. 2020, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/22286/PRAZDNINOVA-SKOLKA-S-DVOULETAKY---DASENKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 04. 06. 2020 09:49
Velmi inspirativní tematický celek pro dvouleté děti. Zajímavé činnosti, které odpovídají věku.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.