Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Christmas

Ikona inspirace
Autor: Lucie Zormanová
Anotace: V článku popisuji náměty pro výuku tématu Vánoce, a to ve třídě žáků na 1. stupni základní školy. Pro výuku anglického jazyka mladších školáků se mi nejvíce z výukových metod osvědčily didaktické a scénické hry.
Pomocí těchto výukových metod si žáci fixují slovní zásobu, fráze a gramatická pravidla hravou formou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » 2. období » rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: masky a kulisy
Klíčová slova: christmas, scénické a didaktické hry

Christmas is the public holiday in Britain. It is a Christian festival to remember the birth of Jesus. The main day of Christmas is December 25, called Christmas day. In the evening people open their presents. Young children believe that Santa Claus brings them presents. This day they have Christmas dinner. They eat turkey with potatoes and vegetables, Christmas pudding and Christmas cakes.

Pohádky

Narození Ježíše

Postup:

 • Učitel vysvětlí žákům tuto pohádku.
 • Na scéně jsou Marie a Josef, kteří putují.
 • Učitel se s ostatními žáky domluví, které role budou představovat.
 • Žáci si připraví kulisy a své převleky (pokud je vyrobili během předchozích hodin – jiná témata didaktických her).

Doporučení: Postupujte po menších krocích.

Žáci se naučí a procvičí si:

 • Vazbu have a baby
 • After a few hours
 • Was born

Birth of Jesus Christ

 • Na scéně jsou Marie a Josef, kteří míří k chlévu.

Storyteller: Josef and Marie go to the Betlem because of an inventory of the people.

Josef: We must sleep at a barn.

Storyteller: After a few hours.

 • Marie drží na rukou dítě.

Marie and Josef: We have a baby.

Angel (letí zvěstovat pastevcům): Jesus was born in Betlem.

Koledy

 • We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

And a Happy New Year

 • Oh Christmas tree

Oh Christmas tree

Oh Christmas tree,

How lovely are your branches

Lovely and green

They always grow

Throw summer sun to winter snow

Oh Christmas tree

Oh Christmas tree,

How lovely are your branches

Didaktické hry

Vánoční pohlednice

Žáci se naučí a procvičí si:

 • Fráze: I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Postup: Žáci mají za úkol napsat vánoční pohlednici.

Malování stromečku

Žáci se naučí a procvičí si:

 • At the top, under the tree
 • Slovíčka s vánoční tematikou: decorations, presents, Christmas tree, ...

Postup: Žáci mají za úkol namalovat vánoční stromeček, pak jej popsat ostatním nebo učitel žákům diktuje popis stromku a žáci podle něj malují.
Příklad popisu: At the top is a yellow star. On the Christmas tree are four blue decorations, six red decorations, ... Under the tree are four presents.

Skládání vět

Žáci se naučí a procvičí si:

 • Psanou podobu slovní zásoby

Postup: K procvičování vět z vánoční tematikou je dobré udělat z vět tzv. puzzle. Učitel napíše věty, které chce, aby si žáci procvičili, a po jednotlivých slovech je podtrhá a žáci skládají věty.

Příklady vět: Jesus was born in Betlem.

On the Christmas tree are silver and blue Christmas decorations.

Under the Christmas tree we have a lot of presents.

Doplňovačka

Žáci se naučí a procvičí si:

 • I want
 • I have for...

Postup: Žáci doplňují následující věty, které vypovídají o vánočních dárcích, které mají pro své rodiče a které by chtěli dostat pod stromeček: „I have for my mum...“ a „I want...“

Dávání si dárků

Žáci se naučí a procvičí si:

 • I give you

Postup: Každý žák nakreslí svému kamarádovi nějaký dárek, který by mu dal, a řekne: I give you a... (název dárku, např. dog).

Obrázek

Postup: Žáci dostanou obrázek  s vánoční tematikou a mají za úkol říct anglicky co nejvíce slov z obrázku (věcí, barev, čísle apod.).

Tichá pošta

Postup: Učitel řekne prvnímu členu skupiny větu s vánoční tematikou, a pokud poslední člen skupinu větu správně zopakuje, skupina má bod.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 06. 2011
Zobrazeno: 5627krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZORMANOVÁ, Lucie. Christmas. Metodický portál: Články [online]. 30. 06. 2011, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/12765/CHRISTMAS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 30. 06. 2011 11:59
V příspěvku je spousta nápadů, jak rozvíjet komunikaci v cizím jazyce. Tyto formy práce jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Myslím si, že řada učitelů zde najde inspiraci.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.