Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Džungle

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Dominika Bečáková
Anotace: Hodina pohybové výchovy zaměřená na pohybovou orientaci a zdolávání překážek.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: 5x medicimbal, 4x švihadlo, 3x tenisový míček, 2x židle, 2x obruč, 2x lavička, 2x švédské bedna, obrázky zvířat
Klíčová slova: tělesná výchova, pohybová aktivita, pohybové činnosti, pohybová hra, pohybová výchova, zvířata, překážková dráha, překážky, honička, džungle, tělocvična

Úvod

Přivítání se a seznámení tématem. 
 • Děti víte co je to džungle? 
 • A víte jaké zvířátka v ní žijí? 
 • Chcete si na tato zvířátka hrát?

Rozehřívací hra

Džungle

Děti jsou rozděleny na čtyři druhy zvířátek (i paní učitelka má přiděleno zvířátko, pokud hraje s dětmi). Děti jsou v kruhu, učitelka stojí uprostřed kruhu. Jmenuje nahlas jedno zvíře a všechna zvířátka toho druhu si musí rychle vyměnit místo. V tu chvíli se snaží najít místo i paní učitelka, která stála dosud uprostřed (značku neměla). Nyní nezbude značka zase na někoho jiného - ten stojí opět uprostřed kruhu a volí další zvíře. Hra pokračuje, dokud děti dodržují pravidla nebo dokud učitelka hru neukončí.

Kromě pojmenování jednotlivých zvířátek může říct osoba uprostřed kruhu také: "Džungle!" – to si potom musí vyměnit místo všechna zvířátka.

Průpravná část

Rozcvička se švihadlem

Při rozcvičce si hrajeme na zvířáka z džungle:
 • Opička. Stoj spojný - vzpažit, švihadlo složené nad hlavou. Hluboký předklon a záklon s hmitem.
 • Papoušek. Stoj rozkročný, švihadlo složené nad hlavou. Otáčet trupem vlevo a vpravo.
 • Had: Stoj spojný - švihadlo složené nad hlavou. Výpon - zapažit co nejvíce. Představíme si, že po nás ten had leze. Sed spojný - švihadlo složené v předpažení. Skrčit přednožmo, švihadlo provléct pod stehna a zpět.
 • Tygr. Leh na břicho - švihadlo složené nad hlavou. Záklon s vytočením trupu vlevo, vpravo. Každý 5 přeskoků přes švihadlo libovolným způsobem.

Hlavní část 

- příprava nářadí na stanovené místo, děti podle svých možností pomíhají

Překážková dráha 

Dvě švédské bedny blízko u sebe - děti mosí projít bokem mezi bednami (úzký most přes řeku), medicimbaly (pařezy):
 • oběhnout, prokličkovat, lavičky (pralesní cestičky);
 • přejít, hod míčem na koš (pokusit se shodit hada ze stromu);
 • hodit míčem na koš (každý jeden pokus), chůze po švihadle (po hadovi tak, abychom to nevzbudili);
 • přejít slepičí chůzí, přemístění míčků po čtyřech (přenášení vzácných plodů džungle);
 • děti si dají na tělo míček a po čtyřech ho přemístí, podlezení provazu;
 • děti podlezou provaz, skoky snožmo do obručí.
Překonání dráhy 
 • projít dráhu podle pravidel 1x;
 • projít dráhu z druhého konce 1x;
 • projít dráhu na čas po družstvech; každé družstvo může začít ze kterého konce chce, ale musí ji projít v obou směrech  1x tam, 1x zpět.
Následuje vyhodnocení nejlepšího času družstva, společný úklid nářadí – každý pomáhá uklidit to, co přinesl.

Závěrečná část 

Hra pro uklidnění - Opička

Hráči sedí kruhu těsně vedle sebe s pokrčenýma nohama. Jeden sedí uprostřed.

Sedící hráči si pod nohama předávají malý předmět (balónek…) - opičku. Jakmile se hráč uprostřed, který sleduje pohyby sedících, domnívá, že ví, kdo má opičku, ukáže na něho. Dotyčný si musí ihned lehnout na záda a zvednout ruce. Pokud označený hráč opičku má, vymění se s prostředním. Pokud ne, hra pokračuje (4x).

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 11. 2014
Zobrazeno: 11225krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BEČÁKOVÁ, Dominika. Džungle. Metodický portál: Články [online]. 05. 11. 2014, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/19135/DZUNGLE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 05. 11. 2014 10:06
Pěkný článek, který motivuje děti k pohybu a pohybovým aktivitám.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.