Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového...

Ikona prakticky

Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu IV

Ikona inspirace
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí aktivity na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu. Ústředním tématem jsou přirovnání, protiklady a citoslovce. Aktivity jsou řešeny propojením samostatné práce a práce ve skupině, která vede k ujasnění si své role v daném týmu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: přirovnání, rozvoj slovní zásoby, rozvoj jazykového citu, protiklady, citoslovce
Vazby článku:
Předchozí díl: Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu III
Následující díl: Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu V
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Článek představuje 4. díl pětidílného seriálu na procvičování slovní zásoby a jazykového citu. Představuje témata přirovnání, protiklady a citoslovce.

Materiál je vhodný pro všechny žáky 2. až 3. ročníku ZŠ, pro žáky s logopedickými obtížemi, žáky-cizince či žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí i ve vyšších ročnících. Naopak po drobných úpravách mohou s materiálem pracovat i prvňáčci.

Úkoly lze zařadit do jednoho dne, ale i např. do celého týdne. Je možné měnit pořadí aktivit. 

1. Přirovnání – hra piškvorky

Žáci pracují ve skupinách. Členové skupiny se domluví, kdo bude „mluvčí“, ostatní budou v roli „rádců“. Učitel připraví na tabuli čtverečkovou síť. Učitel pokládá přirovnání k doplnění první skupině (např. Moudrá jako...). Skupina se radí, mluvčí odpovídá. Je-li odpověď správná, učitel maluje do čtverečkové sítě barevnou křídou kolečko nebo křížek podle zadání mluvčího. Kolečko tvoří budoucí řadu pěti prvků, křížek brání jiné skupině utvořit řadu. Cílem je vytvořit řadu o pěti prvcích. Každá skupina má svou barvu. Učitel pokračuje otázkou na druhou skupinu apod. Hra končí vytvořením první řady.

Doporučení: Skupiny mají na stole, u kterého pracují, kartu v barvě skupiny pro snazší rozlišení týmů.

Obměna: Pokud hra plyne rychle, zejména při menším počtu žáků, hra končí ve chvíli, kdy utvoří řadu pěti prvků poslední skupina. Skupiny, které už mají řadu hotovou, body ze svých správných odpovědí věnují jiné skupině. Tím se podaří hru rychleji dohrát bez vítězů a poražených. Úspěšní jsou všichni.

Obměna: Pro usnadnění odpovědí dá učitel žákům nápovědu. Na tabuli magnetem přichytí obrázky zvířat (která pasují do přirovnání). Místo obrázků může učitel názvy zvířat pouze napsat křídou na tabuli. Ve chvíli, kdy skupina správně rozpozná přirovnání, obrázek/název zvířete odstraní/smaže z tabule.

Možná přirovnání:

„Moudrá jako …….sova…. Mazaný jako …….liška……
Drzá jako ………..opice… Pilná jako………...včelka…
Zdravý jako……….ryba…. Silný jako…………lev……
Bystrý jako……….rys…. Mlsný jako………...kočka…
Hladový jako ……vlk…… Tichá jako …………myška…
Líný jako………….veš…… Ospalý jako………..medvěd...
Věrný jako………..pes…… Nemotorný jako……slon…….“

2. Protiklady – skupinová práce

Žáci pracují ve skupinách. Pracovní list ke cvičení 2 z přílohy rozstříhají na karty a rozmíchají. Hledají k sobě karty s opačným významem = protiklady (např. horký – studený). Kontrola probíhá hromadně, vždy jeden zástupce skupiny (zástupci i skupiny se střídají) představí jednu dvojici slov.

Ukázka:

 

 ČISTÝ

 

PŘICHÁZET

 

ŠPINAVÝ

 

ODCHÁZET

 

 

MLADÝ

 

PRACOVAT

 

STARÝ

 

ODPOČÍVAT

 

 

VZLÉTAT

 

LÉTO

 

PŘISTÁVAT

 

ZIMA

 

 

UTRÁCET

 

DÁT

 

ŠETŘIT

 

DOSTAT

 

Obměna:

Učitel využije k této aktivitě obrázků z publikací:

STARÁ, E., STARÝ, M.: Žvanda a Melivo – cvičení na rozvoj slovní zásoby. Euromedia Group, Praha 2013. ISBN 978-80-242-3888-3,

BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Computer press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-1829-0 nebo jiných zdrojů.

Obměna:

S kartami nebo obrázky skupiny hrají pexeso.

3. Jaký je? – malý, menší, nejmenší

Učitel pracuje s žáky v kruhu. Každý v ruce drží libovolný předmět. Učitel vyzve jednoho z žáků a ptá se: „Jaký je tvůj předmět?“ Žák např. drží v ruce pomeranč. Odpovídá: „Pomeranč je voňavý, kulatý, sladký.“ Učitel vybere jedno z řečených přídavných jmen a společně s žáky je vystupňují: „Kulatý – kulatější – nejkulatější.“ Pokračuje další žák. Aktivita končí u posledního žáka v kruhu. 

4. Citoslovce – zvuky

Učitel pracuje s žáky v kruhu. Předvádí různé zvuky a žáci určují, co znamenají. Např. Učitel: „Túúúúú, mňam, lala, gloglo, hop, ...“ Žáci: „Auto, jídlo, zpívání, potápění, skákání, ...“ Po ukázce žáci vymýšlí další citoslovce, která znají.

V druhé části žáci pracují ve skupinách. Určí si zástupce (zástupci se střídají), který předvede a vysloví zvuk před ostatními žáky. Zbývající skupiny popisují, co zvuky znamenají. Skupina, která uhádne, pokračuje. Hra končí, když skupiny vyčerpají veškerý zásobník zvuků (počet citoslovcí v zásobníku se může mezi skupinami lišit). 

Doporučená literatura:

 • BOROVÁ, B., SVOBODOVÁ, J.: Šimonovy pracovní listy 4  Rozvoj myšlení a řeči. Portál, Praha 1997. ISBN 80-7178-658-6.
 • HAVLÍČKOVÁ, J., EICHLEROVÁ, I.: Kouká Mína do komína – Logopedické říkanky. Portál, Praha 2013. ISBN 978-80-262-0471-8
 • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V., BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 6 a 7  Logopedická cvičení I a II. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-261-4, 80-7178-716-7.
 • PÁVKOVÁ, B.: Zlomíš si jazýček. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7.
 • POKORNÁ, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha, Portál 2011. ISBN 978-80-7367-931-6.
 • STARÁ, E., STARÝ, M.: Žvanda a Melivo  cvičení na rozvoj slovní zásoby. Euromedia Group, Praha 2013. ISBN 978-80-242-3888-3.
 • SYNEK, F.: Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2004. ISBN 80-86638-04-9.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc28 kBPracovní list ke cvičení 2
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
Opozita - hrací kartyMgr. Renata Nogolová
Karetní hra „PexesoPhDr. Věra Holotová
Slova opačného významu s obrázky I.Mgr. Renata Nogolová
Slova opačného významu s obrázky II.Mgr. Renata Nogolová
Opačné významyKlára Soldánová
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 11. 11. 2015
Zobrazeno: 6014krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu IV. Metodický portál: Články [online]. 11. 11. 2015, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20195/CVICENI-NA-ROZVOJ-SLOVNI-ZASOBY-A-JAZYKOVEHO-CITU-IV.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 11. 11. 2015 10:57
Článek nabízí zajímavé aktivity k procvičení jazykového citu a slovní zásoby. Aktivity mají přesah i do dalších výukových oblastí a témat, tím umožňují rozvíjet širší škálu dovedností a kompetencí.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.