Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Jak rozvíjet motoriku v přípravné třídě?...

Ikona prakticky

Jak rozvíjet motoriku v přípravné třídě? – 4. díl

Ikona inspiraceIkona dlouhodobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Článek nabízí poutavé činnosti pro rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky. Žáci procvičí nožky chůzí po balančních podložkách, vlakové kolejnici, zaskáčou si panáka nebo natrénují oblékání pomocí obruče.

Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkmai, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a mteriály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: předškolní vzdělávání, přípravná třída, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, rozvoj hrubé motoriky

Příspěvek doplňuje informace z předchozích dílů Jak rozvíjet motoriku v přípravné třídě 1.–3. díl o praktické zkušenosti. Nabízí pro děti poutavé náměty pro rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky.

Nápady využijí nejen učitelé přípravných tříd, ale i učitelé mateřských škol, 1. a 2. tříd ZŠ, učitelé žáků s dysgrafií, rodiče.

Aktivity pro rozvoj hrubé motoriky, celkové obratnosti

Vláčková dráha

Učitel s žáky sestaví vláčkovou dráhu = kolejnici pro vlak. Žáci po kolejnici chodí jako po provaze ve směru vpřed, vzad. Posouvají po kolejnici vagonky, nohy se střídají. Aby docházelo k větší stimulaci plosky nohy, doporučuji aktivitu provádět na boso, případně v ponožce.

Obměna: Kolejnici sestaví každá dvojice žáků, nemusí být zcela ukončená. Každá dvojice tak pracuje se svou pomůckou.

Balanční podložky, koberečky

Žáci ve skupinkách připraví cestu pro ostatní kamarády (skupinky). Využijí k tomu balančních podložek, koberečků z různých materiálů. Skupinky poté prochází jednotlivé cesty: cestu lze proběhnout, projít pomalu, na každé podložce se zastavit a nějakou dobu setrvat, na podložce setrvat ve stoji na jedné noze, na podložce udělat dřep, ve stoji na podložce zavřít oči, ve stoji na podložce se zhoupnout dopředu a dozadu apod.

Nápadník: Koberečky může učitel s žáky vyrobit. Jednou z možností je polepit kousky kartonu pomocí tavné pistole či oboustranného suchého zipu různým materiálem: bublinková fólie, brčka, měkké kuličky, žaludy, kaštany, oblázky, vata nebo jemná látka, hrubá látka, jemný smirkový papír, hrubý smirkový papír apod. Je třeba střídat jemné a hrubší materiály.

Pozn. Doporučuji balanční podložky zakoupit v obchodech se sportovním náčiním, zde se nabízí za nižší ceny než ve zdravotních potřebách. Koberečky = rohožky lze zakoupit za příznivé ceny v domácích potřebách (gumová rohožka do koupelny, jemná rohožka ke dveřím, drsnější rohožka). Aby docházelo k větší stimulaci plosky nohy, doporučuji aktivitu provádět na boso, případně v ponožce.

Autor díla: Petra Pšeničková

Nabírání kamínků nožkou

Učitel připraví pro každou dvojici / menší skupinku žáků mělkou nádobu a hromádku kamínků / větších korálků / menších nerozvinutých šišek apod. Kamínky jsou rozsypané kolem nádoby, žáci pouze ploskou nohy (sevřením prsty) ve stoje vhazují drobné předměty do nádoby.

Čím je nabídka drobných předmětů pestřejší, tím žáky více láká. Někteří potřebují sedět na zemi či na židli. Aby docházelo k větší stimulaci plosky nohy, doporučuji aktivitu provádět na boso, případně v ponožce.

Označovače sklenic

Učitel připraví pomocí gumových označovačů sklenic (gumová přísavka na sklenice často ve tvaru zvířátek či jiných postaviček) ostrůvky – vytvoří v prostoru několik hromádek gumových označovačů. Žáci mají nožkama ostrůvek prozkoumat, poté doplavat/doplout na další ostrůvek. Aby docházelo k větší stimulaci plosky nohy, doporučuji aktivitu provádět na boso, případně v ponožce.

Autor díla: Petra Pšeničková

Skákání panáka

Učitel připraví pro žáky hru „skákání panáka“ – křídou na chodník namaluje postavu, kterou rozdělí na jednotlivá pole a očísluje. Čísla napomáhají v lepší orientaci vedení cesty. V učebně panáka utvoří pomocí obručí nebo nalepení barevné pásky na lino. Panák nemusí mít pouze tvar postavy, ale i zvířete, mašinky apod. Žáci jednotlivá pole proskakují po jedné noze, snožmo…

Provlékání obručí

Provlékání svého těla obručí zlepšuje dovednosti v oblékání. Žáci provlékají obruče individuálně nebo např. v rámci štafet.

Chůdy – slalom z kuželů

Učitel má k dispozici dětské chůdy – menší kyblíky na provázku nebo pěnové stopy na provázku. Použití kyblíků vyžaduje již větší zkušenost, žáci jsou výš od země. Použití pěnových stop vyžaduje menší zkušenost, žáci jsou více při zemi. Chůdy lze využít k volné chůzi, ke štafetám či ke zdolání slalomu např. z kuželů.

Tunel

Nejrůznější úkoly na prolézání tunelu vedou k lepšímu vnímání vlastního těla, orientace v prostoru.

Kop na cíl

Žákům, kterým se nedaří zachytit nohou přihrávku míčem či do něj cíleně kopnout, doporučuji použití měkčího míče, např. overballu nebo nafukovacího míče při bezvětří. Zároveň zvětšit prostor, který představuje cíl.

Guma

Učitel zapře delší kus gumy na prádlo o dvě židle / dva sloupky. Žáci gumu přeskakují nejdříve dle svého, později se pokouší o sestavu skoků. Začínají bokem ke gumě. Jednou z možností je jeden skok vpravo, druhý skok vpravo, do středu a obě nohy vně gumy. Jednodušší variantou je skok na místě, skok vpravo, skok ve středu gumy, skok na straně gumy a zpět. Tuto variantu lze postupně ztížit počtem skoků: dva/tři skoky na místě bokem ke gumě, dva/tři skoky vpravo, dva/tři skoky ve středu gumy, dva/tři skoky na straně gumy a zpět.

Obměna: Učitel s pomocí dalšího dospěláka utvoří z gumy prolézací pavučinu. Žáci se snaží pavučinou prolézat tak, aby se nedotkly žádného vlákna.

Lžíce a ping pong míček

Žáci poponáší ping pong míček na polévkové lžíci, kterou drží v ruce / v ústech. Lze použít i větší plastové či dřevěné lžíce a větší míček.

Rytmizace

Žáci pochodují / pohybují se do rytmu tleskání učitele (hra na hudební nástroj), jde o rozpoznání pomalého a rychlého tempa.

Válení sudů

Žáci v tělocvičně, na zahradě či ve vyklizené třídě válí sudy. Snaží se mít natažené ruce i nohy. Stačí např. zacvičit jen tři sudy a přejít k jiné aktivitě, pokud je pro dotyčného činnost složitá.

Doporučená literatura

 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDA, R: Jedním tahem – uvolňovací grafomotorické cviky. Praha: DYS-centrum Praha, 2009.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2569-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Jak se pastelky učily kreslit. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0082-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Co si tužky povídaly. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0046-6.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Na návštěvě u malíře – Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0047-3.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky  a jejich úspěšný start ve škole. D₊H, Praha 2007.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H.: Dysgrafie  Metody reedukace specifických poruch učení. D₊H, Praha 2005.
 • KIRBYOVÁ, A.: Nešikovné dítě, Dyspraxie a další poruchy motoriky. Praha, Portál 2000. ISBN 80-7178-424-9.
Článek je v těchto kolekcích:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 09. 01. 2018
Zobrazeno: 4076krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Jak rozvíjet motoriku v přípravné třídě? – 4. díl. Metodický portál: Články [online]. 09. 01. 2018, [cit. 2020-02-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/21507/JAK-ROZVIJET-MOTORIKU-V-PRIPRAVNE-TRIDE---4-DIL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 09. 01. 2018 11:43
Uvedené činnosti jsou vhodné pro práci s dětmi v mateřské škole.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.