Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > gymnaziální vzdělávání > Bernoulliho rovnice a tahová síla vody

Ikona prakticky

Bernoulliho rovnice a tahová síla vody

Ikona inspirace
Autor: Jaroslav Reichl
Spoluautor: Jaroslav Skala
Anotace: Důležité fyzikální vztahy lze demonstrovat řadou jednoduchých experimentů. Pomocí velmi jednoduchého experimentu žáci mohou snáze pochopit Bernoulliho rovnici.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Pohyb těles a jejich vzájemné působení » využívá zákony zachování některých důležitých fyzikálních veličin při řešení problémů a úloh
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: proudění tekutin, Bernoulliho rovnice

V tomto článku bude popsán další experiment, který pomůže objasnit kvalitativní závěry Bernoulliho rovnice.

Popis experimentu

Velmi jednoduchý experiment můžeme provést s míčkem na stolní tenis a provázkem délky přibližně 1 metr (viz obr. 1). Do delší jehly na šití navlékneme provázek a jehlou propíchneme míček ve dvou protilehlých bodech téhož jeho průměru. Na jedné straně zakončíme provázek uzlíkem, aby se z míčku nevyvlékl (viz obr. 2). A můžeme přistoupit k provedení experimentu.

Pomůcky k experimentu
1. Pomůcky k experimentu
Autor díla: Jaroslav Reichl
Pomůcka připravená k experimentu
2. Pomůcka připravená k experimentu
Autor díla: Jaroslav Reichl

S takto zhotovenou pomůckou přistoupíme k vodovodnímu kohoutku nad umyvadlem. Je vhodné, aby vodovodní kohoutek nebyl až těsně u umyvadla, ale byl ve větší výšce – snáze se bude experiment žákům ukazovat. Pustíme vodu a míček vložíme do jejího proudu tak, aby provázek byl přibližně rovnoběžný proudem vody vytékajícím z vodovodního kohoutku. Pak začneme konec provázku, který držíme v ruce, opatrně oddalovat od proudu vody (viz obr. 3). Míček přitom zůstává v proudu vody. Proudění vody kolem míčku je zobrazeno v detailu na obr. 4.

Průběh experimentu
3. Průběh experimentu
Autor díla: Jaroslav Reichl

4. Proudění vody kolem míčku
Autor díla: Jaroslav Reichl

Provázek může svírat se svislým směrem poměrně velký úhel a míček bude stále udržován v proudu vody. Je-li to technicky a časově možné, je vhodné, aby si tento experiment zkusili sami žáci. Velikost síly, kterou je možné napínat provázek, aniž by míček opustil svoje místo v proudící vodě, je relativně velká. Lze ji vnímat i bez měřicího přístroje pouze opatrným taháním za provázek.

Vysvětlení experimentu

Vysvětlení provedeného experimentu vyplývá z kvalitativního závěru Bernoulliho rovnice pro tekutiny. Bernoulliho rovnici platnou pro ideální kapalinu lze psát ve tvaru `1/2 rho v_1^2+p_1=1/2 rho v_2^2+p_2`, kde `v_1` je velikost rychlosti proudící kapaliny v užší části potrubí, `p_1` je tlak kapaliny v této části potrubí, `v_2` je velikost rychlosti proudící kapaliny v širší části potrubí a `p_2` je tlak kapaliny v této části potrubí. Symbolem `rho` je označena hustota uvažované kapaliny. Pro plyn (případně tekutiny) obecně rovnice v tomto tvaru neplatí, protože vlivem změny tlaku se mění i hustota. Ale kvalitativní závěry v platnosti zůstávají: v místě, ve kterém tekutina proudí větší rychlostí, má menší tlak.

Proto vzniká v místě proudění vody kolem míčku podtlak vzhledem k atmosférickému tlaku; síla vznikající jako důsledek tohoto rozdílu tlaků pak drží míček v relativně stabilní poloze v proudu vody.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Bernoulliho rovnice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 09. 2012
Zobrazeno: 8794krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
REICHL, Jaroslav. Bernoulliho rovnice a tahová síla vody. Metodický portál: Články [online]. 18. 09. 2012, [cit. 2020-09-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/16369/BERNOULLIHO-ROVNICE-A-TAHOVA-SILA-VODY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 18. 09. 2012 11:00
Článek popisuje jednoduchý experiment, který si může i doma vyzkoušet opakovaně každý zvídavý žák. Využívá dostupné pomůcky. Jeho provedení je jasným důkazem platnosti Bernoulliho rovnice.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.