Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Komunistické myšlení v dějinách

Ikona prakticky

Komunistické myšlení v dějinách

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Roman Anýž
Anotace: Příspěvek je zaměřen na práci s moderními dějinami. Žáci se při této aktivitě seznamují se základními tezemi komunismu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Moderní doba » charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
  2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: předtištěné a rozstříhané lístečky s popisem událostí (viz příloha)
Klíčová slova: Československo, komunismus, teze komunismu
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Skupinová práce k tématu
Cíle:

Opakování dějin komunistických idejí, například jako příprava k tématu Československo ve druhé polovině 20. století. Žáci by měli pochopit, že komunismus nevznikl najednou, kdesi na Východě, ale že úvahy o vybudování „spravedlivější" společnosti jsou staré jako lidstvo samo. Jde také o to připomenout si základní teze komunismu (resp. Marxismu a leninismu). Skupinová práce může také podporovat schopnost diskutovat, zdůvodňovat řešení apod.

Popis aktivity

Úkolem 3 - 4 členné skupiny je seřadit chronologicky události od nejstarších po nejmladší (viz příloha). Dále je možné k příběhům a událostem připisovat či přiřazovat osoby.

Úloha učitele

Učitel si všímá efektivity práce ve skupinách. Klade doplňující otázky. Uzavře a zhodnotí aktivitu.

Obměny

Jakékoli obměny, podle pokročilosti žáků, například bez předtištěných událostí a osobností.

Příloha

Příloha - Seznam událostí a osob

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Kompetence komunikativní – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.
Integrace průřezových témat OSV – Sociální rozvoj (Komunikace, Kooperace a kompetice)
Mezioborové přesahy a vazby Výchova k občanství
Český jazyk a literatura
Organizace řízení učební činnosti skupinová
Organizace prostorová školní třída
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda Aktivizující – diskusní
Nutné pomůcky a prostředky předtištěné a rozstříhané lístečky s popisem událostí (viz příloha)
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf71 kBPříloha - Seznam událostí a osob
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 26. 02. 2008
Zobrazeno: 5323krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ANÝŽ, Roman. Komunistické myšlení v dějinách. Metodický portál: Články [online]. 26. 02. 2008, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2052/KOMUNISTICKE-MYSLENI-V-DEJINACH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.