Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Vedení žáků ke zdravému životnímu stylu pomocí...

Vedení žáků ke zdravému životnímu stylu pomocí projektové metody

Praktický příspěvek
inspirace
Ve svém článku popisuji projekt, který jsme realizovali na ZŠ, kde jsem ve školním roce 2008/2009 vyučovala. Jedná se o projekt nazvaný „Co vyjde levněji?“. Žáci zde mají za úkol sestavit dva odlišné jídelníčky na jeden den. Jeden jídelníček má obsahovat pouze zdravá jídla a druhý naopak nezdravou možnost stravování a životosprávy. Žáci mají za úkol nejen jídelníčky samostatně sestavit a zamyslet se, co mohou jíst celý den, ale také nakonec vypočítat, která varianta vyjde finančně levněji. Projekt byl realizován s žáky 4. třídy.

Zdraví člověka je významnou hodnotou pro všechny lidi, kterou lidé umisťují na nejvyšší příčky ve svém hodnotovém žebříčku. Problém však je v tom, že řada lidi si začne svého zdraví opravdu cenit a naplňovat ideje zdravé životosprávy až v době, kdy je postihne nějaká nemoc. Proto je důležité vést žáky k odpovědnosti za své zdraví tak, aby chápali zdravou životosprávu jako prevenci proti nemoci. Vedení žáku ke zdravému životnímu stylu a zdravé stravě je jistě důležitým cílem dnešní školy.

Výuka o zdraví, zdravém životním stylu a zdravé stravě je mezipředmětové téma. Proto se mi pro výuku tohoto tématu osvědčila projektová metoda. V článku uvádím projekt, který jsem realizovala jako učitelka na prvním stupni ZŠ.

Projekt „Co vyjde levněji?“

Ročník: 4. ročník ZŠ
Téma: Zdravý životní styl
Časová dotace: 5  vyučovacích hodin přírodovědy a 1 vyučovací hodina výtvarné výchovy
Výchovně-vzdělávací cíl: Žáci si vštípí informace o zdravém životním stylu a zdravé stravě. Žáci si uvědomí hodnotu zdraví člověka, sestaví správný jídelníček, naučí se rozlišovat potraviny na zdravé a nezdravé.

Přírodověda

1. vyučovací hodina

Tekutiny

Motivace: Jestlipak si uvědomujete, jak je pro naše zdraví důležitý „pitný režim“. Voda je pro nás velice důležitá, v těle rozvádí nepostradatelné látky a umožňuje vylučovat odpadní látky. Pitný režim nám pomáhá předcházet mnoha zdravotním problémům. Denně bychom měli vypít 2 litry vody.

Na téma tekutin s žáky diskutujeme také o jejich kvalitě a upozorníme je na nevhodné tekutiny.

Úkol: Žák má za úkol si celý den zapisovat veškeré tekutiny, které vypije. Žáci si spočítají, zda dodržují pitný režim. Zde si procvičí počítání desetinných čísel, při sčítání decilitrů.

2. vyučovací hodina

Beseda: Poté ve škole učitel společně s žáky formou besedy úkol vyhodnotí.

Kromě množství vypitých nápoje, kontrolujeme i jejich kvalitu.

Jídlo

Úkol: Žák má za úkol sepisovat si celý den veškeré jídlo, které sní.

3. vyučovací hodina

Beseda: Úkol ve škole vyhodnotíme formou besedy s žáky. Hodnotíme, co všechno žáci jedli a nakolik to odpovídá pravidlům zdravé výživy. Žáci si vzájemně radí a učitel jen do besedy vstupuje a opravuje a moderuje.

Výchovně-vzdělávací cíl: Žáci si během besedy uvědomí, že denní jídlo je třeba rozdělit do 5 menších porcí. Nejvíce jíst ráno, kdy potřebujeme energii, a na večeři, která má být alespoň 2 hodiny před spánkem, si dát jen lehké jídlo. Žáci si uvědomí, které potravin jsou zdravé a které ne.

Zdravý a nezdravý jídelníček

Úkol: Žáci mají za úkol sestavit dva odlišné jídelníčky na celý den. Jeden má obsahovat jen zdravá jídla a odpovídat zdravým stravovacím návykům, má zde být i vhodně zastoupen pitný režim. Druhý má odpovídat nevhodné životosprávě a nezdravému životnímu stylu. Nakonec mají žáci spočítat, které stravování je vyjde levněji.

4. vyučovací hodina

Beseda: Kontrola úkolu a diskuse o nich. Žáci své úkoly, tj. jídelníčky, prezentují před třídou a vzájemně se hodnotí a opravují.

Zhodnocení: Všem žákům bylo po získání předchozích informací celkem jasné, co zařadit do kterého jídelníčku. Zdravý jídelníček obsahoval vždy 5 jídel, byly v něm zastoupeny ovoce, zelenina, jogurty a další mléčné výrobky, libové maso, ryby, z nápojů bylinné čaje, voda, džusy, mléko. Pod pojmem nezdravý jídelníček si žáci představovali jídla z fast foodu, chipsy, kávu, cigarety, alkohol. V nezdravém jídelničku se často objevovala jen káva a cigareta k snídani, na oběd jídlo z fast foodu a opulentní večeře. Avšak zřejmě pod vlivem reklamy se u jedné žákyně objevila ve zdravém jídelníčku Kinder čokoláda.

5. vyučovací hodina

Soutěž: Žáci jsou rozděleni do skupin po čtyřech. Každá skupina dostane test s otázkami o zdraví, zdravé stravě a zdravém životním stylu. Vyhraje skupina, která má nejvíce správných odpovědí.

Výtvarná výchova

Koláž: Žáci mají za úkol vytvořit koláž, která má propagovat zdravý životní styl a zdravou stravu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám