Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Čínská lyrika a její překlady

Čínská lyrika a její překlady

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Srovnání tří různých překladů čínské lyriky, analytická i tvořivá práce s textem

Žáci dostanou pracovní list s úkoly. Předpokladem je, že se s ukázkou čínské lyriky setkali již v minulých hodinách, poznali formu čtyřverší a jeho strukturu. Tato hodina je zaměřena na srovnání tří překladů Wang Wejovy poezie. Po tichém i hlasitém čtení textů žáci řeší ve skupinách zadané úkoly z pracovního listu. Každá skupina může řešit jiný. Vedle úkolů analytických, které jsou zadány v pracovním listu a umožňují i zcela samostatnou individuální práci, mohou žáci pracovat i na vlastních dílčích literárních pokusech, které lze zadat souběžně nebo až po splnění analytických úkolů.

 • Seřaď překlady podle doby vzniku, řešení zdůvodni
  První úkol je zaměřen na vnímání vývoje jazyka - spisovného i literárního - a jeho proměny v čase. V nejstarším Mathesiově textu určitě zaujme tvar pozírám, klíčem k řešení ale bude zjištění, že v nejmladším překladu Marty Ryšavé zcela chybí interpunkce, naopak matoucí bude fakt, že v nejstarším i nejmladším překladu se objevuje básnické slovo luna. Za pozornost stojí specifický význam slova halekat. Cílem není prosté seřazení textů, ale poctivá snaha svá řešení zdůvodňovat. Zjistíme, že pouhé půlstoletí mezi překlady je na velké změny jazyka příliš krátká doba. V návaznosti na tento úkol mohou žáci nejmladší text dále upravit do současného hovorového jazyka tak, jak jej běžně užívají. Pravděpodobně zmizí slova a tvary jako hraji, hloubi, tu, luna, září, ale i příšeří.

 • Vyhledej motivy společné všem překladům, najdi čtyři hlavní
  Druhý úkol připomíná typické motivy čínské lyrické poezie (bambus, loutna, samota, měsíc) a zároveň opakuje strukturu čínského čtyřverší, ve kterém obvykle první verš zachycuje objektivní skutečnost (bambusový háj), druhý náladu (hra na loutnu), třetí přináší zvrat (samota) a čtvrtý dokončuje gradaci a přináší překvapivá řešení (svit měsíce). V návaznosti na tento úkol mohou žáci převést Mathesiův text na čtyřverší, které vlastně napovídá rýmové schéma. Z vybraných motivů lze také vytvořit text vlastní, zcela nový.

 • Srovnej, jak překladatelé pracují s motivem měsíce
  Třetí úkol obrací pozornost na různé přístupy překladatelů, kromě básnického slova luna budou žáci sledovat různá řešení slov zachycujících děj - zalil, přichází, východ. Mathesius navíc řeší závěr formou otázky. V návaznosti na tento úkol mohou žáci tvořit vlastní variace posledního verše k jednotlivým překladům, nebo obdobně pracovat s motivem činnosti doprovázející hru na loutnu - vzdech, halekám, zahvízdám.

 • Další úkoly
  Tři úkoly uvedené na pracovním listu samozřejmě nevyčerpávají všechny možnosti. Další úkoly mohou být pouze dobrovolné. Nabízí se hledání charakteristických jazykových prostředků Wang Wejovy poezie uvedené v doprovodném textu - kontrast příšeří houštiny a jasné luny, zkratkovitost neslovesných vět Dlouhý vzdech a vzdech, Hluboký les. Podobně bychom mohli hledat typicky buddhistické myšlenky - pomíjivost vysokého úřadu nebo kontrast věčnosti přírody a nicoty lidského údělu. Žáci mohou vyhledávat i další příklady staré čínské poezie, mohou se pokusit o vytvoření pásma a jeho přednes.

Mezioborové možnosti

Doprovodný text o Wang Wejovi odkazuje na znalosti z dějepisu (dynastie Tchang, buddhismus), doprovodná ilustrace s motivem bambusu představuje zkratkovitost čínské tušové malby ovlivněné zenovým buddhismem. Mezioborové přesahy mohou pokračovat dále směrem k výuce cizího jazyka (překlady), do přírodopisu (bambus), do hudební výchovy (pokus o zhudebnění textů).

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf73 kBPříloha: Pracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek