Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Deník divoké přírody

Ikona prakticky

Deník divoké přírody

Ikona inspirace
Autor: Jakub Holec
Anotace: Námět do výuky rozvíjející digitální gramotnost žáků ve výuce přírodopisu. Aktivita navazuje na předchozí výuku venku, při které žáci poznávají běžné živočichy přírody blízkého okolí školy. Na základě toho si zpracovávají karty živočichů do společného třídního deníku divoké přírody s využitím různých zdrojů informací a digitálních technologií.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: výuka v terénu, digitální gramotnost, čtenářská gramotnost, přírodopis, PPUČ

Aktivita cílí na určování vybraných živočichů a vyhledávání důležitých informací o nich s využitím jak tištěných, tak i on-line zdrojů. Výsledkem činnosti žáků jsou sdílené „karty živočichů“ jako součást třídního deníku divoké přírody okolního přírodního prostředí školy.

Popis výukové aktivity:

Aktivitu je dobré navázat na předchozí přírodovědnou vycházku do okolí školy, na které žáci pozorovali živočichy české přírody. Učitel nasdílí žákům do adresáře fotografie venku pozorovaných živočichů a každému žákovi přidělí jednoho živočicha ze složky.

Posléze žák samostatně vyhledává informace z různých tištěných i on-line dostupných zdrojů a v přehledné podobě si zaznamenává název živočicha, vzhled (barvu, velikost), ekologické nároky (potravu, výskyt) a zajímavosti o něm. Následuje zpracování listu živočicha pomocí vhodně zvolených aplikací s využitím fotografie živočicha a žákem vyhledaných informací. Ty musí žák uspořádat do co nejpřehlednější podoby „listu živočicha“, který bude součástí deníku divoké přírody.

Na závěr žák nahraje jím zpracovaný list živočicha do učitelem připraveného on-line adresáře pro budoucí tisknutí karty.

upraveno podle https://barefootcas.org.uk/

Komentář z hlediska gramotností:

Digitální gramotnost: Využívání vhodných digitálních zdrojů za účelem správného a efektivního vyhledávání potřebných informací o určovaném živočichovi. Přitom bere v potaz právní aspekty Získané informace žák využívá pro tvorbu nového digitálního obsahu v podobě „karty živočicha“. Přitom zohledňuje právní aspekty při tvorbě a publikování nových materiálů. Vytvořené materiály posléze sdílí s ostatními spolužáky a učitelem pro tvorbu společného třídního deníku divoké přírody.

Čtenářská gramotnost: Vyhledávání a samostatné vyhodnocování relevantních informací o daném živočichovi. Rozvíjení vztahu k věcnému čtení a kritické práce se zdroji včetně jejich porovnávání s jinými zdroji a vlastní zkušeností.

Článek je v těchto kolekcích:
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 2. stupni ZŠ.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - barefootcas.org.uk. [cit. 2018-12-8]. Dostupný z WWW: [https://barefootcas.org.uk/].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf371 kBList_sýkora
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 02. 01. 2019
Zobrazeno: 2737krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLEC, Jakub. Deník divoké přírody. Metodický portál: Články [online]. 02. 01. 2019, [cit. 2020-02-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21928/DENIK-DIVOKE-PRIRODY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.