Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Barvy přírody

Ikona inspirace
Autor: Jakub Holec
Anotace: Venkovní výuková aktivita, která podporuje pozorovací schopnosti žáků a rozvíjí jejich vnímavost k okolní přírodě. K realizaci je potřeba najít místo, kde se na různorodých stanovištích (stinná a slunná stanoviště) vyskytují rozmanité druhy rostlin s listy s různými odstíny zelené barvy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Základy ekologie » uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: proužky s různými odstíny barev
Klíčová slova: fotosyntéza, rostliny, rostlinná barviva, chloroplast, chlorofyl, stanovištní podmínky, terénní výuka

Cíl aktivity: prostřednictvím pozorování barev přírody a přírodnin podpořit vnímavost žáků k okolní přírodě

Popis aktivity:

Venkovní výuková aktivita podporuje pozorovací schopnosti žáků a rozvíjí jejich vnímavost k přírodě, která je obklopuje. K realizaci je potřeba najít místo, kde se na různorodých stanovištích (stinná a osluněná stanoviště) vyskytují rozmanité druhy rostlin s listy o různých odstínech zelené barvy.

Učitel v místě, které poskytuje různorodá stanoviště (stinná i osluněná), vyzve žáky, aby se pozorně kolem sebe zadívali a snažili se vnímat rozmanitost okolních barev přírody. Najde v nejbližším okolí několik rostlin, které rostou v různorodých podmínkách stanovišť. Přitom se žáků zeptá, jak se rostliny, které rostou na různých stanovištích, od sebe vzhledově liší. Upozorní je, aby se zaměřili jak na vzhled celé rostliny, tak i na vzhled jejich listů.

Následně žákům pokládá další otázky – proč jsou listy rostlin zelené a co způsobuje to, že rostliny z rozdílných stanovišť mají odlišný odstín zelené apod. Žáci patrně z výuky budou znát, že rostliny mají chloroplasty a v nich zelené rostlinné barvivo – chlorofyl, který způsobuje zelenou barvu rostlin. Už ale možná nebudou vědět, že chlorofyl silně absorbuje elektromagnetické záření v oblastech odpovídajících modré a červené barvě, což způsobuje, že odražené světlo se jeví jako zelené. Proto tedy zelená barva rostlin.

Dále žákům na konkrétních rostlinách z různorodých stanovišť ukáže, že barva rostlin často souvisí s prostředím, ve které rostlina žije. Rostliny rostoucí na stinných stanovištích zpravidla obsahují více chlorofylu. To způsobuje tmavší barvu listů rostlin na zastíněných stanovištích v porovnání s rostlinami rostoucími v místech, která jsou po většinu dne osluněná. Kromě toho upozorní žáky, že rostliny obsahují i jiná barviva, která výsledné zbarvení listů ovlivňují.

Učitel následně vyzve žáky, aby se rozdělili do malých skupin (2–3 žáci ve skupině). Každá skupina si vyzvedne proužek obsahující různé odstíny zelené barvy, které je možné v okolní přírodě pozorovat. Tyto proužky je možné vyrobit ze vzorkovnic barev běžně dostupných v obchodech, které se specializují na prodej barev pro malování interiérů. Proužky s různými odstíny zelené, kterou je možné v okolní přírodě u rostlin pozorovat, je možné ještě pro dlouhodobější použitelnost výukové pomůcky zalaminovat.

Autor díla: Jakub Holec

Žáci posléze budou v okolí sbírat listy z rostlin a přiřazovat je k různým odstínům barvy na proužku. Poté, co všechny skupiny měly dostatek času na vyhledání rostlin s růžnými odstíny zelené, se všechny skupiny sejdou a společně si představí, co se podařilo najít. Společně si ukážou, na jakých stanovištích dané rostliny rostou. K této aktivitě je možné zařadit práci, při níž žáci ve skupinách pracují s určovacími klíči rostlin při jejich určování. Využívají přitom fotoaparát např. telefonu, aby rostlinu co nejlépe zaznamenali v případě, že by ji potřebovali ještě identifikovat pomocí dalších informačních zdrojů při práci ve škole.

V závěru společné aktivity učitel s žáky zopakuje, proč jsou rostliny zelené a co způsobuje jejich odlišné odstíny zelené barvy. Poté žáky znovu vyzve, aby se zadívali kolem sebe a snažili se vnímat okolní barvy přírody v její plné nabídce a rozmanitosti.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 19. 04. 2018
Zobrazeno: 3864krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLEC, Jakub. Barvy přírody. Metodický portál: Články [online]. 19. 04. 2018, [cit. 2020-07-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21598/BARVY-PRIRODY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 19. 04. 2018 14:05
Článek Jakuba Holece nahlíží ze zajímavého úhlu na téma fotosyntéza. Přináší nápaditou jednoduchou aktivitu, která žákům objasní princip funkce chlorofylu.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.