Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Srnčí sluch

Ikona inspirace
Autor: Jakub Holec
Anotace: Výuková aktivita v přírodě se zaměřuje na rozvoj smyslů, zejména sluchu, při vnímání přírody a orientaci v přírodě. Jedná se o hru, v níž vždy jeden žák hraje srnu, která se snaží za pomoci svého dokonalého sluchu odhalit pomalu se přibližující spolužáky, kteří hrají rysy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Základy ekologie » vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období » zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Něco na zavázání očí (nesmí krýt uši), barevná látka či fáborek.
Klíčová slova: výuka v přírodě, rozvoj smyslů, predátor, kořist, potravní vztahy, senzitivita k přírodě

Délka: 30 minut

Cíl aktivity: rozvoj smyslů, zejména sluchu, při vnímání přírody a orientaci

Pomůcky a materiál: něco na zavázání očí (nesmí krýt uši), barevná látka či fáborek

Lokalita: vhodná a bezpečná lokalita v přírodě, která poskytuje dostatek prostoru pro pohyb žáků.

Popis výukové aktivity:

Jedná se o hru, v níž jeden žák představuje srnu/srnce, kterou pronásledují rysi v podobě ostatních spolužáků. Srna bude mít zavázané oči, tudíž bude nucena využívat hlavně sluch k odhalení možného nebezpečí. Aktivitu je vhodné realizovat v lese, kde se nachází různý rostlinný opad.

Učitel nejprve aktivitu uvede a vysvětlí základní pravidla. Řekne žákům o srnčích uších, které jsou tvarovány, aby zachytily nejjemnější zvuky v okolí. Nechá žáky vytvarovat obě dlaně, aby mohly v případě nalití vody nějakou udržet. Takto miskovitě tvarované dlaně si následně všichni žáci dají za uši a chvíli poslouchají přírodní zvuky v lese (přitom se pomalu otáčí). Poté si zkusí ruce opět sundat a rozpoznat onen rozdíl. Uši srny dobře reagují na zvuky nižší frekvence (např. tekoucí voda v potoce, vítr v korunách stromů či hluk od nedaleké silnice).

Následně učitel vybere jednoho dobrovolníka – „srnu/srnce“, kterému zaváže oči šátkem, a vyzve ho, aby si dal ruce za uši jako v předchozí zkoušce a pozorně poslouchal, co se kolem hýbe (přitom musí nechat uši žáka nepřekryté). Žákovi, který hraje srnce, bude z kapsy koukat sytě barevný kus látky či fáborku, dlouhý přibližně po úroveň kolen. Spolužáci budou představovat rysy, jejich úkolem bude se neslyšně přiblížit k srnci a ulovit ho tak, že ukořistí jeho barevný fáborek. Pokud srnec uslyší rysa, může mu utéct tak, že ukáže v jeho směru prstem a řekne „hladověj“. V případě, že srnec ukáže správným směrem na rysa, tak rys opouští hru, protože umírá hlady (rys přitom zůstává stát nehybně na místě, kde byl odhalen).

Učitel je ve hře rozhodčím, jehož úkolem je „zmrazit“ hru v momentě, kdy srnec ukáže konkrétním směrem na rysa. Učitel zároveň určuje, zda srnec ukazuje správným směrem, tedy jestli rys umírá, či pokračuje ve hře. Hra se opět rozběhne, když rozhodčí řekne „pronásledování pokračuje“.

Rysi by na začátku měli být 10–15 metrů od srnce. Ten, kdo uloví srnce, se sám stává srncem/srnou. Srncovi je dobré při hře vymezit omezený počet ukázání do míst, kde vnímá přítomnost rysa. Počet pokusů může být třeba jen o polovinu větší, než je celkový počet rysů lovících srnce. Tímto se hra celkově zrychlí a předchází se zdržování spojenému s metodou pokus/omyl. Není účelem, aby rysi co nejrychleji „uštvali" srnce. Jejich úkolem je se chovat jako kočkovitá šelma, tedy nepozorovaně a tiše se přiblížit ke kořisti a až poté zaútočit. V závěru je možné s žáky reflektovat, jak se cítili jako lovená zvěř.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 05. 04. 2018
Zobrazeno: 4791krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLEC, Jakub. Srnčí sluch. Metodický portál: Články [online]. 05. 04. 2018, [cit. 2020-08-14]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21586/SRNCI-SLUCH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 05. 04. 2018 09:04
Zajímavá výuková - herní aktivita, která smysluplným a přirozeným způsobem propojuje rozvíjení sociálních a osobnostních kompetencí spolu s přírodovědnou gramotností žáků.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.