Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Internet ve výuce geografie

Internet ve výuce geografie

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Internet je velmi dobrým zdrojem informací a je možné jej s úspěchem využít ve všech předmětech, tedy i pro výuku geografie.

Internet vyučující využije jak při realizaci výuky, tak i při její přípravě.

Při přípravě výuky může vyučující například rychle vyhledat tyto informace:

 • všeobecné údaje o jednotlivých zemích (poloha, rozloha, počet obyvatel)
 • aktuální statistiky
 • lokální a regionální zajímavosti
 • nejvýznamnější lokality pro cestovní ruch

Při realizaci výuky můžeme internet využít ve všech fázích výuky. Ve fázi motivační (kupř. využijeme fotografií daného místa či úryvku ze zajímavě sepsaného cestopisu), ve fázi expoziční  a ve fázi fixační (můžeme žákům kupříkladu zadat projekt, při němž hodně informací vyhledávají sami), ve fázi diagnostické (můžeme využít didaktického testu, které jsou také k dispozici na internetu), ve fázi aplikační (kupříkladu zadáme žákům problémovou úlohu, ve které musí zúročit osvojené znalosti a další vyhledat na internetu).

Pro vyhledávání informací do výuky se hodí jak portály a vyhledávače, tak webové stránky různých důležitých světových institucí, které obsahují statistické údaje.

Portály a vyhledávače

Ze světových portálů jsou nejznámější a nejvíce doporučované Yahoo, Altavista nebo Google, nejlepšími českými vyhledávači jsou Seznam  a Atlas.

Kromě vyhledávačů a portálů existují i webové stránky určené na vyhledávání informací o jednotlivých zemích nebo regionech, tedy například tyto stránky: 

Encarta Encyklopedia, Lonely Planet obsahují  všeobecné informace o geografii, historii, přírodě, kultuře nebo ekonomice jednotlivých zemí. Stránky Encarta Encyklopedia představují online zdarma dostupnou encyklopedií pojednávající o regionálně geografických tématech. Tyto stránky jsou považovány za bibli všech geografů cestovního ruchu.

World Travel Guide Online – zde najdeme základní údaje o všech zemích světa a navíc zde máme k dispozici možnost využít a sestavit si vlastní průvodce, který bude vyhledávat informace, které potřebujeme. Tyto webové stránky jsou zaměřeny především na cestovní ruch, plní tak roli průvodce, pojednávají o jednotlivých destinacích, hotelích a aktivitách, které v těchto destinacích můžeme provozovat.

Stránky European  Commission obsahují údaje týkající se Evropské unie. Najdete zde údaje o zemědělské politice EU, průmyslu a jeho odvětvích, ochraně zákazníků, jednotlivých zemích, vzdělávacích systémech jednotlivých zemí, výměnných pobytech studentů, eTwinningu, ...

Statistické údaje

Statistické údaje o jednotlivých zemích najdeme na těchto webových stránkách

 • CIA Factbook je volně dostupný souhrn statistických dat, spravovaný americkou agenturou CIA, kterou je průběžně aktualizován. Jsou zde i k dispozici dětské stránky pro žáky základní a střední školy (Kids´ Page), které jsou rozděleny podle věku dětí, tedy pro žáky první až páté třídy a následně pro žáky šesté až dvanácté třídy (odpovídající tedy našemu druhému stupni ZŠ a škole střední). Na těchto stránkách najdete i informace o jednotlivých zemích i s fotkami a mapami.

Na těchto stránkách jsou i odkazy určené rodičům a učitelům, které pojednávají například o protidrogové prevenci či prevenci proti kyberšikaně. Jsou zde i různé hry pro žáky.

 • Na http://www.fao.org/ najdete ročenku organizace FAO, tj. Organizace pro výživu a zemědělství (anglicky: Food and Agriculture Organization, FAO). FAO je specializovaná agentura OSN, cílem této organizace je zajištění dostatku potravin a pitné vody pro obyvatelstvo rozvojových zemí, kterým organizace FAO pomáhá po technické, technologické, finanční a vzdělávací stránce. Cílem organizace FAO je dosáhnout soběstačnosti rozvojových zemí ve výživě a omezit tak problémy s nedostatkem potravin a zlepšit životní podmínky venkovského obyvatelstva, které je v těchto zemích zcela závislé na zemědělství. Proto FAO usiluje o zvyšování produktivity zemědělství v rozvojových zemích a zajištění přístupu k nezávadným zdrojům pitné vody. Na těchto stránkách najdeme komplexní údaje o zemědělské produkci a výživě, údaje o zemědělství a zemědělské produkci v jednotlivých státech světa (v angličtině).
 • Na stránkách Geohive najdete demografické statistiky z celého světa, tj. populační vývoj a prognózy vývoje, aktuální data o počtu obyvatel, statistické údaje o ekonomické situaci obyvatel jednotlivých zemí atd.
 • Statistické údaje o cestovním ruchu najdete na stránkách České centrály cestovního ruchu, zde najdete informace o aktuálním stavu cestovního ruchu v ČR a jeho jednotlivých regionech, statistická šetření týkající se cestovního ruchu.
 • Statistiky o lidské populaci na celém světě najdete na stránkách Global statistics (http://unstats.un.org/unsd/default.htm). Zde najdeme ekonomická statistická data o jednotlivých zemích, demografické a sociální statistiky jednotlivých zemí, statistiky pojednávající o životním prostředí a energetických zdrojích v jednotlivých zemích.
 • Zajímavé stránky jsou také stránky Českého statistického úřadu, zde najdeme informace o  životním prostředí a zemědělství, práci a nezaměstnanosti a sociální statistiky.

Didaktické testy

Na internetu lze také najít didaktické testy nebo inspiraci k nim. Na internetu najdeme didaktické testy kupříkladu na těchto stránkách:

 • Na stránkách Geografie – Testy a kvízy najdete testy o hlavních městech a vlajkách jednotlivých států světa a také zaměřené na informace o jednotlivých světadílech světa.
 • Na stránkách Online testy ze zeměpisu pro žáky základní školy najdete testy týkající sluneční soustavy, testy o hlavních městech a vlajkách jednotlivých států světa a také zaměřené na informace o jednotlivých světadílech světa. Na těchto stránkách nejdete i spoustu testů formou spojovaček.
 • Na stránkách Zeměpis – testy, škola, mapy naleznete různé slepé mapy k vyzkoušení
 • Na stránkách Zeměpis – testy najdete spoustu testů (testy zaměřené na informace o jednotlivých kontinentech, testy zaměřené na jednotlivé státy světa, na regiony ČR, na horstvo, vodstvo, města států)   
 • Na stránkách Testy nanic  se nachází testy zaměřené na jednotlivé kontinenty a státy světa.

Tyto didaktické testy se hodí pro inspiraci při sestavování svých testů do výuky na hodnocení znalostí žáků o probíraném tématu. Také je lze také využít na skupinové soutěže. Žáci jsou rozděleni do skupin a vypracovávají ve skupině určitý test. Ta skupina, která test vyplní nejlépe, vyhrává. Tak například testujeme, co si žáci pamatují o dříve probíraném učivu či o novém učivu, které budeme probírat, či jaké mají všeobecné znalosti ze zeměpisu.

Použití internetových stránek ve výuce zeměpisu

Internetové stránky můžeme využívat kupříkladu k zadávání samostatných problémových úkolů žákům či studentům.

 • Žákům zadáme následující úlohu: Zjistěte, které země mají nejvyšší a nejnižší střední délku života. Jaké tyto země mají HDP na 1 obyvatele? Existuje vztah mezi velikostí HDP na 1 obyvatele a střední délkou života? A žáci na základě statistických údajů o střední délce života, které naleznou na těchto stránkách, najdou deset zemí s nejdelší a nejnižší střední délkou života. Pak si na základě statistických údajů o HDP, které naleznou na těchto stránkách, zjistí HDP na 1 obyvatele v těchto vyhledaných zemích a zjistí souvislost mezi těmito dvěma jevy. Tyto dva jevy mezi sebou mají příčinnou souvislost. Po této samostatné práci následuje diskuse, jak velikost HDP na 1 obyvatele ovlivňuje střední délku života obyvatel.
 • Podobným způsobem můžeme porovnávat dva jevy, které také spolu souvisí, a to je úroveň vzdělání obyvatelstva s mírou nezaměstnanosti. Pro tuto práci využijeme stránek http://www.czso.cz/ a žáci budou porovnávat míru nezaměstnanosti a úroveň vzdělání obyvatelstva v jednotlivých krajích ČR. V diskusi rozebereme, které skupiny obyvatelstva jsou nejvíce postiženy nezaměstnaností a proč.
 • Pro výuku zeměpisu jsou také vhodné stránky, které přinášejí informace o jednotlivých zemích světa a slouží jako průvodce po různých zemích světa. Žákům zadáme tento úkol. Mají za úkol vymyslet turistickou trasu pro svou fiktivní cestovní kancelář a popsat podrobně jednotlivé zastávky na cestě. Udělat tedy takový popis trasy, který by měl za cíl získat případné klienty, aby si chtěli koupit tento poznávací zájezd. K tomuto účelu lze využít webové stránky World Travel Guide Online, Encarta Encyklopedia a Lonely Planet. Žáci mohou také pro tuto práci využít stránky České centrály cestovního ruchu a navrhnout poznávací zájezd po ČR.
 • Webové stránky také mohou žáci využít k vypracování referátu na ještě neprobírané téma. Referátem tak toto téma spolužákům předloží místo výkladu učitele.
 • Vhodné je například využít stránky European Commission pro seznámení s tematikou EU.
 • Podobně lze využít stránek FAO, podlenichž žáci mohou zpracovat referáty o zemědělství různých rozvojových zemí a pomoci těmto zemím.
 • Pro tuto práci lze také využít stránek CIA Factbook, z nichž mohou žáci zpracovat referáty o jednotlivých zemích světa. Z těchto stránek mohou využít mapy a fotky států a vytvořit tak prezentaci o daném státu a prezentovat vše před třídou.

Problémy

Problémem internetu současnosti je kvalita poskytovaných informací, mnoho údajů, které na internetu najdeme, jsou zkreslené, zastaralé či nepravdivé. Proto je třeba dbát na vyhledávání údajů na kvalitních a spolehlivých vyhledávačích a webových stránkách.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek