Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Prázdninová školka s dvouleťáky – Maková...

Ikona prakticky

Prázdninová školka s dvouleťáky – Maková panenka

Ikona zkusenostIkona strednedobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Po celý týden budou děti provázet příběhy Makové panenky. Seznámí se s příběhy: Jak potkala motýla Emanuela, Jak se líbila motýlu Ibrahímovi, Jak uvízla v leknínu, Jak si ji veverka Barka odnesla do hnízda. Zažijí cestu po semínkách, pouštění lodiček, koulení oříšky, navlékání velkých korálů pro panenku. Vyrobí si Makovou panenku, cylindr, motýla Emanuela, rybník s lekníny i veverčátka.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji ap
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Klíčová slova: prázdninová školka, dětská skupina, Maková panenka, dvouleté děti v MŠ

Cíl výuky:

Cílem příspěvku je nabídnout učitelkám a chůvám aktivity pro práci s dvouletými dětmi tak, aby pro děti byly poutavé a přitom přiměřené. Zásadní pak je jemný přístup k dítěti s pochopením jeho individuálních potřeb než výkon dítěte.

Příspěvek nabízí aktivity pro učitele a chůvy dvouletých dětí v dětské skupině, mateřské škole. O letních prázdninách můžeme docházku dětí do školky zpříjemnit celotýdenním jednotným tématem.

Osvědčilo se mi malé děti pravidelně vítat ve školce nabídkou tvořivé činnosti. Daří se tak lépe překonat tzv. překročení přes práh, odpoutání od rodičů. S kolegyní tvořivou činnost dětem nabízíme, avšak do ní nenutíme.

Denní režim:

 • 7:20–9:00 – příchod dětí, nabízená tvořivá činnost, volná hra 
 • 9:00–9:10 – úklid hraček
 • 9:10–9:30 – společná didaktická činnost dle zaujetí a koncentrace dětí
 • 9:30 – společná hygiena
 • 9:40–10:00 – svačinka
 • 10:00 – oblékání, následný pobyt na zahradě, vycházka, přesun na veřejné hřiště: volná hra, případně nabídka krátké organizované činnosti
 • 12.00 – příchod, převlékání, hygiena
 • 12.20 – oběd
 • 12.45–15:00 – odpočinek: čtená pohádka – Maková panenka, následně poslechová pohádka z CD, svévolné buzení dětí a svačinka
 • do 16.30 – svačinka, volná hra dětí, odchody domů

Pondělí

Ranní tvořivá činnost – Maková panenka

Učitel připraví šablonu Makové panenky, vystřižené různé druhy střevíčků, sukýnek, účesů. Děti Makové panence přilepují vlasy, sukýnku, střevíčky dle svého výběru. Ostatní části dovyznačí, vybarví.

Didaktická část – uvítání, seznámení s tématem, korále pro panenku

Učitel se s dětmi přivítá. Seznámí je s tématem pro tento týden.

Po třídě rozmístí velké dřevěné korále s větší dírkou. Děti korále sbírají do taštiček a spolu s učitelem navlékají na šňůrku.

Venkovní organizovaná chvilka – třídění okvětních lístků máku

Učitel připraví ze čtvrtky / zalaminovaného papíru okvětní lístky máku v různých odstínech červené barvy. Děti okvětní lístky hledají na zahradě, třídí dle odstínů barev.

Úterý

Celý den je inspirován příběhem „Jak potkala motýla Emanuela“.

Ranní tvořivá činnost – cylindr

Učitel připraví roličky od toaletního papíru (rozstřižené na polovinu), větší kruhy z černé čtvrtky, menší kruhy z černé čtvrtky, různobarevné mašle. Děti roličku (polovinu roličky kvůli správné velikosti cylindru) vybarví z vnější strany černou voskovkou. Na spodní část nalepí větší kruh z červené čtvrtky, tak aby kruh přesahoval roličku. Horní část roličky zalepí menším kruhem, který velikostně sedí přesně. Vzniklý cylindr s pomocí učitelé dozdobí mašlí dle svého výběru.

Didaktická část – říkanka s pohybem

Motýl (zdroj internet) 

Poletuje motýl tiše            (Děti chodí po prostoru, ruce mají jako křídla.)

křidélka má jako z plyše.  (Děti chodí po prostoru, ruce mají jako křídla.)

Dosedne na kytičku,         (Děti dosednou do dřepu.)

odpočívá chviličku.           (Odpočívají v dřepu.)

Pak poletí zase dál,          (Děti běhají po prostoru, ruce dělají křídla.)

jako by se dětí bál.          (Děti běhají po prostoru, ruce dělají křídla.)

Venkovní organizovaná chvilka – semínková cesta

Učitel na zahradě ze semínek (např. černá slunečnicová) vytyčí trasu, kterou budou děti procházet. Kvůli malé viditelnosti semínek je vhodnější cesta mimo travnaté plochy. Na konci cesty děti objeví cylindr, ve kterém na každého bude čekat malé překvapení (např. bonbonek, obrázek, samolepka). 

Středa

Celý den je inspirován příběhem „Jak se líbila motýlu Ibrahímovi“.

Ranní tvořivá činnost – motýl

Učitel na čtvrtky formátu A4 předkreslí tělo motýla. Děti vytvoří křídla otisknutím svých ručiček namočených ve žluté tempeře (jedna ruka = jedno křidélko).

Didaktická část – říkanka, více o motýlech

Učitel s dětmi zopakuje pohybovou říkanku. Poté si prolistují leporelo o motýlech. Prohlédnou si další možné druhy motýlů, případně jejich vývoj a další zajímavosti. Např. Kolektiv autorů: Motýli – Odkud se berou? CPress 2019. ISBN: 978-80-264-2546-5.

Venkovní organizovaná chvilka – Hod kostkou

Učitel připraví velkou kostku (např. z kartonu). Na stěny kostky namaluje velké puntíky do maximálního počtu 3: jeden puntík, dva puntíky, tři puntíky. Dítě hodí kostkou, zatřepotá křídly (ruce na ramena) ve stejném množství, jako je množství puntíků na kostce.

Čtvrtek

Celý den je inspirován příběhem „Jak uvízla v leknínu“.

Ranní tvořivá činnost – rybník s lekníny

Děti na čtvrtku modrou temperou namalují rybník (= pokryjí plochu čtvrtky temperou). Po zaschnutí dolepí lekníny z fleecu.

Didaktická část – loďka z kostek, říkanka

Děti s učitelem vytvoří z velkých molitanových kostek loďku, do které se následně posadí. Loďky mohou utvářet i individuálně z šátků, brček, víček od pet lahví apod.

Venkovní organizovaná chvilka – pouštění lodiček

Učitel připraví na zahradu lavůrek s vodou. Děti vynajdou lístky, které pouští po vodě, sledují, jak daleko doplují. Lístek mohou zatížit klacíkem, kamínkem, dalšími přírodninami.

Pátek

Celý den je inspirován příběhem „Jak si ji veverka Barka odnesla do hnízda“.

Ranní tvořivá činnost – veverčata

Učitel připraví šablony malých veverčat. Děti vymalují temperou (smícháním hnědé a černé). Po zaschnutí dolepí hýbací oči, fixem mohou dovyznačit uši, čumák, tlamičku.

Didaktická část – koulení gumových míčků, říkanka

Místo oříšků budou děti koulet gumové míčky do obruče.

Venkovní organizovaná chvilka – koulení skleněnek

Učitel na zahradě vytvoří ďůlek, děti koulí skleněné kuličky. Pro rozloučení s dětmi můžeme využít oříškovou hostinu. Pozor však na zaskočení i alergie.

Použitá literatura:

 • ČTVRTEK, V., DUBSKÁ, G.: Maková panenka. Albatros, Praha 2000. ISBN 80-00-00846-7.

Reflexe:

Má zkušenost z letních pobytů s dvouletými dětmi v dětské skupině ukazuje na potřebu snížit nároky na děti. Lidský a přívětivý přístup je více než tvoření nebo jiná činnost. Některé děti ve školce pouze čekají na návrat své maminky, nejsou schopny se do aktivit zapojit. Nevadí, není třeba na takto malé děti tlačit. Úkolem učitelky je vytvořit pro děti bezpečné a vlídné prostředí, kde se budou cítit jistě a příjemně.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 06. 2020
Zobrazeno: 1315krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Prázdninová školka s dvouleťáky – Maková panenka. Metodický portál: Články [online]. 09. 06. 2020, [cit. 2020-10-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/22287/PRAZDNINOVA-SKOLKA-S-DVOULETAKY---MAKOVA-PANENKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 09. 06. 2020 10:01
Obsah příspěvku je dokladem toho, že i s dvouletými dětmi lze realizovat zajímavé a tvůrčí činnosti, které přispívají k jejich rozvoji. Oceňuji provázanost činností zastřešených pohádkovým tématem.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.