Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Aktivity v přírodě s předškoláky II – podzim,...

Ikona prakticky

Aktivity v přírodě s předškoláky II – podzim, rozvoj smyslů

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek představuje druhou část čtyřdílného seriálu se zaměřením na předškolní aktivity v přírodě. Nabízí inspiraci/nápady, jak do tematického plánu předškolní přípravy zahrnout podzimní aktivity v přírodě. Rozvíjíme smysly: zrak, sluch, čich, chuť i hmat.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: hmat, chuť, čich, zrak, rozvoj smyslového vnímání, předškoláci, aktivity v přírodě, sluch
Vazby článku:
Předchozí díl: Aktivity v přírodě s předškoláky I – podzim
Následující díl: Aktivita v přírodě s předškoláky III – zima

Příspěvek nabízí inspiraci/nápady, jak do tematického plánu předškolní přípravy zapojit aktivity v přírodě v souladu s plynutím kalendářního roku, s ohledem na jevy, které se právě v přírodě odehrávají.

Druhá část seriálu se zaměřuje na rozvoj smyslů: zrak, sluch, hmat, čich a chuť. 

Na první část, nazvanou Podzim, navazuje druhý díl: Podzim – rozvoj smyslů, třetí díl – Zima a poslední díl – Jaro.

Materiál je určen především pro poslední rok vzdělávání v mateřské škole či při vzdělávání ve třídě přípravné. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat i mladší děti. 

Stručný popis dění v přírodě:

Podzim je čas dozrávání a sklizně, čas přípravy na zimu. Začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už ale přibývá stále více tmy. Už během babího léta víme, že něco končí, a začínáme pozorovat náznaky přicházející zimy. V přírodě všechno dozrává, sklízí se plody, které se vyvíjely už od jara. Ptáci odlétají za teplem na jih, zvířata, která přes zimu zůstanou doma, shromažďují zásoby. Rostliny rozsévají svá semena, která budou čekat na příští jaro. 

(Zdroj: http://www.mezistromy.cz/cz/les/rok-v-lese/podzim

Rozvíjení smyslů

Sluchové vnímání – naslouchání

Učitel je k dětem otočený zády, vytváří zvuky, které děti poznávají/pojmenovávají. Např. křupnutí větviček, šustění listů, ťukání kamínků, přešlapování, ...  V dalších kolech se děti se zvuky již seznámily a mohou lépe pojmenovávat slyšené.

Sluchové vnímání – naslouchání – určování směru zvuku

Děti rozdělíme na dvě skupiny. Děti z první skupiny vytváří zvuky (např. šustění listů, křupání větviček, zatleskání, ...), děti z druhé skupiny rozpoznávají, odkud zvuky přicházejí.

Druhá skupina stojí v malém kruhu. Děti z druhé skupiny jsou rozestoupeny kolem první skupiny, v ruce mají připravené předměty, přírodniny pro vytváření zvuků. Učitel určuje, který zvuk má zaznít. Učitel vyřkne: „Prosím šustění listí.“ Dítě, které má tento zvuk na starost, zašustí. Děti prstem ukazují, odkud zvuk přichází.

  • Moje zkušenost: Doporučuji menší počet dětí. Při velkém počtu děti neudrží pozornost, různě popochází a tím znemožňují rozpoznávání zvuků.

Zrakové vnímání – zraková paměť – přírodninové pexeso

Učitel s dětmi vyhledá přírodniny, z kterých připraví kelímkové pexeso. Přírodniny učitel schová pod kelímky od jogurtů/tvarohů stejných tvarů. Každá přírodnina je zastoupena dvakrát. Doporučuji hru hrát s menším počtem kelímků i menším počtem dětí, aby hra měla spád.

  • Moje zkušenost: Osvědčilo se mi hrát pexeso pro radost, zábavu, ne na počet bodů a vítězství. Děti pak mají radost i z úspěchu ostatních a hru si více užívají.
  • Obměna: Každá přírodnina je zastoupena třikrát.

Zrakové vnímání – zrakové rozlišování – stavby z přírodnin/ze špejlí

Děti si při vycházce připraví sadu přírodnin podle zadání učitele (např. 4 klacíky, 2 kamínky, 2 listy apod.). Poté učitel z přírodnin pomalu skládá obrázek, který děti napodobují. Pokud učitel dá oranžový list doprava, dítko by mělo dát oranžový list též doprava. Děti mají k dispozici stejnou sadu přírodnin. Aktivitu lze provádět pouze v menším počtu děti. 

Motorika – jemná motorika – tajemný sáček plný přirodnin

Učitel připraví do látkového sáčku (klobouku, neprůhledné tašky) různé přírodniny. Děti sedí nebo stojí v kruhu. Každé dítě postupně nechá vytáhnout ze sáčku jeden předmět, který dítě hmatem rozpoznává (ruce předmět vytahují ze sáčku a následně zkoumají za svými zády). Pro kontrolu dítě předmět předloží před sebe.

Motorika – jemná motorika – provlékačky

Učitel spolu s dětmi připraví listové provlékačky. Venku společně nasbírají různé opadané listy ze stromů. Po krátkém oschnutí (pozor, ne vylisování, příliš suché listy by se lámaly) je možné začít s vyráběním. Každé dítě si vezme list, který přemaluje voskovkou přes měkký či průsvitný papír. Takto vzniknou listy různých barev, struktur, velikostí. Přemalované listy zalaminujeme, proděrujeme děrovačkou a můžeme provlékat. Na provlékání se mi nejvíce osvědčily barevné tkaničky od bot nebo chlupaté drátky (drátek obalený barevných chlupem) – pro děti velmi lákavý, i když není tak poddajný jako tkanička. 

Autor díla: Petra Pšeničková

Další náměty pro rozvoj smyslů

Čichové pexeso

Učitel připraví pro děti látkové/papírové sáčky nebo krabičky naplněné různým kořením, kávou, bylinkami tak, aby každá ingredience byla zastoupena dvakrát. Cílem aktivity je čichem najít dvě stejné nádoby. V první části učitel připraví několik tácků/misek, na kterých jsou 3 nádobky, dvě se stejným obsahem a jedna s odlišným. Dítě si vezme tácek pro samostatnou činnost, prozkoumá, na závěr dvě shodné nádoby nechá na tácku a odlišnou položí vedle. Po navrácení pomůcky do původního stavu si může vybrat další.

Obtížnější varianta je, kdy na tácku už je např. 6 nádob, vzniknou tedy 3 dvojice. Obtížnost aktivity učitel stěžuje podle individuálních schopností jednotlivých dětí.

  • Moje zkušenost: Využití dobře vymytých krabiček od bonbonů typu tik tak. Skladné a účelné.
  • Obměna: Máme-li k dispozici školkovou zahradu s bylinkami. Obsah sáčků vytvoříme spolu s dětmi.
Autor díla: Petra Pšeničková

Sluchové pexeso

Učitel připraví pro děti nádobky (např. žlutá vajíčka z kinder vejce) s různým obsahem. Může použít kamínky, korálky, rýži, čočku, klacíky apod. Postup je stejný jako u čichového pexesa. V první variantě 3 nádoby, kdy dvě mají stejný obsah. V obtížnější variantě je již více nádob. Na ukládání nádob lze použít papírový kryt od vajíček. 

Zrakové pexeso – odstíny barev

Učitel připraví pro děti karty s různými odstíny barev. Před samotnou hrou děti k sobě dávají stejné odstíny, které pojmenují. Poté již hrají pexeso, doporučuji využít menší množství karet, aby hra měla spád.

  • Obměna: Odstíny barev z karet hledáme kolem sebe v přírodě.
Autor díla: Petra Pšeničková

Hmatové pexeso

Učitel připraví pro děti destičky s různým povrchem. Může použít např. víčka od zavařovacích lahví, do kterých nalepí různý typy látek. Děti pak s šátkem na očích rozpoznávají dva stejné kusy.

  • Obměna: Do víček od zavařovacích lahví učitel vloží/vlepí různé přírodniny: šípky, mech, žaludy, klacíky, trávu. 

Chuťové pexeso

Učitel připraví pro děti lahvičky/kelímky s různým obsahem nápojů. Chuť může být slaná, sladká, kyselá, malinová šťáva, citrónová šťáva, mléko, caro apod. Postupujeme obdobně jako u předchozích aktivit.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 09. 2016
Zobrazeno: 12249krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Aktivity v přírodě s předškoláky II – podzim, rozvoj smyslů. Metodický portál: Články [online]. 13. 09. 2016, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/20917/AKTIVITY-V-PRIRODE-S-PREDSKOLAKY-II---PODZIM-ROZVOJ-SMYSLU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 13. 09. 2016 05:31
Článek obsahuje běžné činnosti, hry pro děti předškolního věku.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.