Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > gymnaziální vzdělávání > Internet a další vzdělávání učitelů cizích...

Ikona teoreticky

Internet a další vzdělávání učitelů cizích jazyků

Ikona odbornost
Autor: Tereza Šmídová
Anotace: Příspěvek nabízí pohled na možnosti dalšího vzdělávání učitelů cizího jazyka, a to v oblastech informačních a komunikačních technologií a jazykových kompetencí (mj. cestou kulturních výměn). Nabízí také odkazy na zajímavé portály a webové stránky pro výuku jazyků a ICT. Načrtá on-line možnosti pro distanční vzdělávání pedagogických pracovníků.
Téma příspěvku:Informační a komunikační technologie
Klíčová slova: eTwinning, internet, ICT, vzdělávání, cizojazyčná výuka, školní projekt, materiály k výuce
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Obeznámenost mladých lidí s informačními a komunikačními technologiemi nabízí velkou příležitost pro učitele jazyků. Zdá se, že odhodlání mladých lidí využívat virtuální svět je klíčem k tomu, jak zapojit všechny věkové kategorie do jazykového vzdělávání. Nové technologie mohou usnadnit skutečné kontakty se školami a dalšími lidmi v jiných zemích. Mohou rovněž poskytnout podněty pro kreativní a interaktivní výuku.

Učitelé cizích jazyků mohou svou výuku zpestřit využitím ICT, zprostředkovat žákům výměnné pobyty, a tím tak docílit vysoké motivace svých žáků, která překračuje hranice vyučovaného předmětu. V současné době však učitelé cizích jazyků mohou narazit na překážky hned dvojího typu. Jednak ve své vytíženosti pracovního týdne těžko nachází čas se dále vzdělávat (např. účastí na konferencích, seminářích a kurzů DVPP) a jednak učitelům nemusí být známy způsoby a prostředky použití informační technologie v cizojazyčné výuce. Určitě se nechtějí potkat s žáky, kteří umí s počítačem lépe než oni sami, a proto je vhodné hledat velice efektivní nástroje pro profesní sebevzdělávání. Na následujících řádkách popisuji několik možností, jak toho docílit.

E-twinning nejen pro žáky

Pro učitele je v prvé řadě prioritou nejen udržet si, ale také dále rozvíjet své jazykové znalosti. Na mnohých školách zvláště univerzitního typu vyjíždějí na výměnné pobyty studenti přes program Erasmus/Comenius. Naskýtá se možnost zahraniční výměny učitelů tzv. eTwinning pro získání reálné sociokulturní zkušenosti z cizí země a zvýšení komunikativní kompetence v jazyce. Program eTwinning je určen primárně učitelům (také však žákům) a může běžet souběžně s programem Erasmus/Comenius. Vyberete si hostující zemi, v ní adekvátní školu a svého eTwinning partnera – učitele. Systém zajišťující nalezení výměnných partnerů nabízí www.globalgateway.org.uk. Registrací do systému zadáte základní údaje o vaší škole a s jakým typem škol byste rádi navázali spolupráci. Když se Vám profil nějaké mezinárodní školy zalíbí, začínáte komunikovat e-mailem. Můžete poslat fotografie školy, žáci mohou natočit video z jejího života nebo si vyměnit obrázky ilustrující kulturní jedinečnost svých zemí. Vy i vaši žáci se tak distanční formou spojí se třídou vašeho eTwinning partnera. "Brána" je otevřená do škol nejen v Evropě, ale i Africe, Asii, zemí Blízkého a Středního Východu, Latinské Americe apod.

Návodný materiál jak spolupracovat na školním projektu na mezinárodní úrovni naleznete na www.etwinning.net. V tuto chvíli si můžete stáhnout příručku "Více než školní projekty – zpráva o aktivitě eTwinning ve školním roce 2008–2009, která informuje o vzrůstající vzdělávací komunitě učitelů eTwinningu, podává charakteristiku nových vzdělávacích programů a prostředků pro vytváření sítí, sdílení a obohacování vzdělávacích zkušeností pomocí informačních a komunikačních technologií. Podporu mobility nabízí také francouzský portál www.curiosphere.tv, kde naleznete ilustrující videosekce nebo portál podporující německo-francouzské výměny www.ofaj.org. V ČR program výměn zajišťuje Národní agentura pro evropské programy (www.naep.cz), která blíže poradí, jak a kde začít.

Materiály do výuky on-line

Zdrojem pro zajímavé materiály pro výuky jazyků s pomocí ICT je portál www.languages-ict.org.uk, kde v sekci "Technologie pro jazyky" jsou ke stažení určitá témata (životní prostředí, bezpečnost na internetu, současné problémy v zemích EU) ve třech cizích jazycích: francouzštině, němčině a španělštině.

Britské Národní centrum pro jazyky spravuje webovou stránku www.primarylanguages.org.uk, která byla založena na podporu ICT ve vzdělávání a implementaci kurikula jazyků na I. stupni (Key Stage 2) ve Velké Británii. Nabízí příklad použití ICT ve výuce ve formě videa doplněný o transkript v šesti cizích jazycích. Sekce je přístupná pod názvem "Training Zone". V podsekci "Media library" naleznete nepřeberné množství zdrojových materiálů k výuce cizích jazyků – španělštiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, bengálštiny a mandarínské čínštiny. Jelikož jde o žáky mladšího školního věku, výuka cizích jazyků se děje na pozadí anglického jazyka. Dalším zajímavým odkazem je portál www.cilt.org.uk, kde v sekci pro střední školy naleznete návod, tutoriál a zdroje toho, jak pracovat s digitálními fotografiemi, videem, audiem, podcastem a např. "social networking" ve třídě. Internetový odkaz sleduje tuto cestu; home page►.secondary►14-19►ICT.

Jedna z dalších možností distančního vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích nabízí on-line tutoriály (=výukové programy), pro něž doporučuji dva zdroje: www.ltschotland.org.uk a www.teach-ict.net. Pomocí tutoriálů si sami můžete ověřit a zdokonalit své ICT dovednosti. Nakonec je důležité nebát se začít něco nového a nebát se toho, že mnohému se budeme učit společně s žáky.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 21. 01. 2010
Zobrazeno: 4898krát
TOP příspěvek
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠMÍDOVÁ, Tereza. Internet a další vzdělávání učitelů cizích jazyků. Metodický portál: Články [online]. 21. 01. 2010, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/7179/INTERNET-A-DALSI-VZDELAVANI-UCITELU-CIZICH-JAZYKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.