Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Evropské jazykové portfolio v roce 2012

Ikona informativni

Evropské jazykové portfolio v roce 2012

Autor: Mgr. Kamila Sladkovská
Anotace: Od roku 2012 je plně k dispozici webová aplikace Evropského jazykového portfolia. V rámci projektu Evropské jazykové portfolio v praxi (CZ.1.07/1.1. 00/08.0014) byla vyvinuta nejenom tato aplikace a stejnojmenná příručka, ale byly i nabízeny semináře v rámci DVPP. V srpnu 2012 proběhlo Letní setkání lektorů EJP a v říjnu 2012 byla zorganizována závěrečná konference projektu, a to vše ve spolupráci s Evropským střediskem pro moderní jazyky Rady Evropy (ECML).
Klíčová slova: Evropské jazykové portfolio, DVPP, EJP, e-portfolio
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Česká republika se díky aktivní účasti Radky Perclové podílela na prvních evropských aktivitách vedoucích ke vzniku Evropského jazykového portfolia (EJP). Čeští učitelé mají možnost již od roku 2001 používat ve výuce českou národní verzi Evropského jazykového portfolia. V roce 2005 se naplno rozběhla česká školská reforma, která prosazuje principy jako klíčové kompetence, celoživotní a samostatné učení a osobnostní rozvoj. EJP se jeví být ideálním nástrojem pro realizaci těchto principů.

I přes zdánlivě ideální podmínky pro implementaci EJP v českém prostředí ukázaly dosavadní průzkumy, že EJP je využíváno v malém procentu škol. Evropské jazykové portfolio dostalo v českém prostředí novou šanci vytvořením webové aplikace www.evropskejazykoveportfolio.cz, která je od roku 2011 zdarma dostupná všem uživatelům. Jedná se o inovativní nástroj, který v přehledné a elektronické podobě nabízí prostředí, ve kterém si uživatel zaznamenává informace o studiu cizích jazyků a o zkušenostech s cizími jazyky.

Pomocí EJP se podporuje nejenom aktivní účast žáků na výuce a učebním procesu, ale i se žáci učí hodnotit své vlastní výsledky, uvědomují si lépe přítomnost a roli cizích jazyků a kultur, přemýšlejí o tom, jak se učí a vytvářením sebereflektivního dokumentu – Jazykového pasu, ve kterém se soustředí všechny potřebné informace o žákovi a cizích jazycích, dělají první kroky k uvědomění si budoucího profesního rozvoje.

V rámci projektu Evropské jazykové portfolio v praxi (CZ.1.07/1.1. 00/08.0014) byla nejenom vytvořena uvedená webová aplikace, ale jsou i školeni lektoři, kteří diseminují myšlenky Evropského jazykového portfolio a webovou aplikaci v rámci kurzů pro učitele. Ve spolupráci s Evropským střediskem pro moderní jazyky Rady Evropy (ECML) bylo nejprve v srpnu 2012 uspořádáno Letní setkání lektorů EJP v praxi, jehož cílem bylo podpořit lektory EJP kurzů v rámci DVPP a vylepšit jejich stávající koncepci, a dále v říjnu 2012 proběhla na pražském Goethe Institutu závěrečná konference výše uvedeného projektu. Obou akcí se za ECML zúčastnil profesor Michael Langner, který nabídl některé podnětné informace a zkušenosti s EJP a také příklady práce s EJP v zahraničí, a přispěl tak k vylepšení koncepce kurzů, dále prezentoval základní definici Evropského jazykového portfolia, naznačil, s jakými problémy se ve školách můžeme při zavádění portfolia setkat, vymezil rozdíl mezi papírovou a elektronickou podobou portfolia, přičemž pojmenoval konkrétní výhody a nevýhody elektronické verze portfolia.

Cílem konference bylo seznámit všechny klíčové osoby cizojazyčného vzdělávání v ČR nejenom s nově vytvořenou webovou aplikací Evropského jazykového portfolia a stejnojmennou příručkou, ale i s aktuálními českými a zahraničními zkušenostmi s jazykovými portfolii a v neposlední řadě ukázat potenciál EJP pro moderní jazykovou výuku.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 20. 12. 2012
Zobrazeno: 2978krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SLADKOVSKÁ, Kamila. Evropské jazykové portfolio v roce 2012. Metodický portál: Články [online]. 20. 12. 2012, [cit. 2020-05-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16879/EVROPSKE-JAZYKOVE-PORTFOLIO-V-ROCE-2012.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.