Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Voda 3, dlouhodobé pozorování

Voda 3, dlouhodobé pozorování

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu podporují badatelskou činnost žáků ZŠ.

Cílem práce Voda 3, dlouhodobé pozorování bylo zpracování dat dlouhodobého pozorování, samostatné zpracování grafů, zlepšení čtenářské gramotnosti a výtvarné představivosti a fantazie, zpracování textu moderními metodami, pochopení odborného textu.

Cíle:

 • žák vytváří přehledné zpracování dlouhodobého měření (tabulka, grafy);
 • žák rozlišuje známé a nové informace v textu;
 • žák rozlišuje informace v textu, které jsou v rozporu s jeho původním názorem;
 • žák hledá vysvětlení k částem textu, kterým nerozumí;
 • žák vyhledává v textu potřebné informace.

Metody práce, časový plán:

Práce je rozdělena na dvě části. Hlavním důvodem je možnost využít pracovní listy ve dvou hodinách, které nemusí být řazeny jako dvouhodinovka.

 1. částZpracování dlouhodobých pozorování

První část je připravena jako samostatná práce. Žáci pracují s pracovním listem.

Co je třeba připravit:

milimetrové papíry na vytvoření grafů, sady křivítek, které mohou žáci využít dle své úvahy

Na konci hodiny by měli odevzdat vyplněný pracovní list a dva grafy k závěrečné klasifikaci.

Hodnocení práce:

 • Grafy: sestavení svislé a vodorovné osy a jejich označení, správné vynesení bodů, sestavení křivky, celková úprava a vzhled grafů.
 • Obrázek koloběhu: správnost, držení se textu, úprava.
 • Zhodnocení dlouhodobého zpracování: schopnost formulovat věcné závěry a vytvoření názoru, hodnotíme i správnost vyjadřování a pravopis (žákům to vysvětlíme předem, protože proti tomu dost často protestují)  slovy "Je to vaše vizitka. Představte si, že informace připravujete pro svého nadřízeného, který si má vybrat spolupracovníky, kterým zvýší plat. Je vás dvacet a míst je pět. Snažte se svým zpracováním dostat se do VIP pětky!"
 • Známku doporučuji udělit po prostudování všech prací porovnáním.
 1. část – Získání rozšiřujících informací o vodě

Druhá část se orientuje na práci s textem s využitím metody I. N. S. E. R. T. Zároveň má za úkol rozšířit znalosti o vodě. Dá se použít v běžné hodině v 8. ročníku při probírání tématu Voda.

Metoda I. N. S. E. R. T. je popsána v metodickém listu v příloze.

Časový plán:

5 minut na vysvětlení metody I.N.S.E.R.T;

25 minut na samostatnou práci žáků;

15 minut na diskusi.

Poznámky a doporučení:

 • Je třeba si hlídat čas a nezůstávat dlouho u jedné informace.
 • Snažte se, aby každý žák dostal v hodině slovo.
 • Pozorujte žáky při samostatné práci. 

Co můžeme zjistit:

  • část žáků ani nedočte text, protože mu jednoduše nerozumí;
  • první, daleko před ostatními, jsou hotovi žáci s nejhorším prospěchem a je zajímavé pozorovat jejich chování, když jsou spolužáci ponořeni do práce (práci většinou nedodělají a potom se vymlouvají např., že si dalších úkolů nevšimli nebo že nevěděli, že musí vyplnit vše);
  • někteří žáci kladou neustále otázky, které v textu najdou vysvětlené nebo byly vysvětleny před prací, nejsou schopni se soustředit;
  • žáci, které práce zajímá, často „rušitele“ slovně usměrňují;
  • pilní a nadaní žáci mají s textem skutečně co dělat celých 25 minut.
 • Často diskutované pojmy ze článku: dehydratace krystalohydrátů, totální destrukce, statická a dynamická rovnováha vody, spotřeba vody, kde spotřebuji denně tolik vody.
 • V závěru hodiny je třeba odpovědět na otázky z textu.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc446 kBVoda 3_ML
doc450 kBVoda 3_TL
doc448 kBVoda 3_PL
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek