Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Voda 1, fyzikální vlastnosti

Voda 1, fyzikální vlastnosti

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod, které podporují rozvoj čtenářské gramotnosti, kritického myšlení, environmentální výchovy a upevňování mezipředmětových vazeb.

Cílem práce Voda 1, fyzikální vlastnosti bylo vyzkoušet pozorování a odběry v terénu, plánování a spolupráci v týmu.

Metody práce:

Práce v týmech po 3 - 4 žácích. Postup je třeba vysvětlit před odchodem ze školy. Pokyny jsou žáci schopni vnímat lépe v učebně než u vody. Postup práce je vysvětlen v pracovním listu. Hlavním důvodem je, že pracovní list berou žáci s sebou k místu odběru. Je zbytečné brát i list teoretický.

Časový plán:

Práce je plánována na dvouhodinové cvičení. Záleží i na vzdálenosti místa odběru od školy. Odběry se provádí jednou za měsíc. Vzorky se uloží do chladničky a v následující hodině LCv zkoumáme chemické vlastnosti vody. Za školní rok provedeme alespoň 8 odběrů. V květnu uzavřeme celé pozorování závěrečnou prací.

Pro žáky jsou odběry vítaným každoměsíčním zpestřením výuky v přírodě. Po dvou až třech měřeních v nich nabudou značné zručnosti a rychlosti. Z toho důvodu jim pokaždé nakopírujeme nový pracovní list. Odpovídají v něm i na další doplňující otázky týkající se přírodních změn v rámci roku. Pracovní listy si žáci zakládají. Můžeme se k nim vrátit na konci školního roku.

Co je třeba si připravit:

Pro každý tým sklenici od kompotu, samolepicí štítek na lahev, dostatečně dlouhý provázek, teploměr, plastovou lahev o objemu alespoň 1 litr, pásmo na měření šířky mostu (šířka se dá určit i pomocí provázku a doměřit až po návratu do školy). Na měření času necháme žáky použít stopky na mobilu.

Hodnocení:

Tuto laboratorní práci hodnotíme pouze ústně, nedoporučuji klasifikovat z důvodu, že nelze všechny týmy neustále mít na očích a hodnocení by nemuselo být objektivní.

Poznámky:

  • Pozor na teploměry!
  • Na odběry doporučuji nést náhradní odběrnou nádobu a teploměr.
  • Žáci si mohou před odběrem vyrobit nálevku z plastové lahve odstřižením její horní části s hrdlem. Bude se jim hodit při přelévání vody z odběrné nádoby do lahve.
  • Rychlost průtoku lze určit i ze břehu, pokud to dovolí charakter břehu takto: na břehu žáci odměří 50 m od mostu. Potom měří čas od dopadu lahve do vody do proplutí 50m vzdálenosti. Z těchto údajů vypočítají rychlost průtoku.
  • Před prvním měřením připravte se žáky plakát pro zapisování průběžných výsledků a vyvěste na chodbě nebo v učebně, aby průběžné výsledky mohli sledovat i ostatní žáci a rodiče.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc442 kBVoda 1_ML
doc447 kBVoda 1_PL
doc442 kBVoda 1_TL
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek