Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Var

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Var bylo pozorování fyzikálních dějů zahřívání a varu za využití návodných pojmů, aby bylo dosaženo plného porozumění pozorovaného jevu, zpětné ověření porozumění vytvořením otázek žáky, nácvik komunikace a řešení problému v týmu, posílení jemné motoriky.

Metody práce:

Práce v dvoučlenných až tříčlenných týmech. Žáci nejdříve prostudují teoretický list. Je důležité nechat jim čas k jeho prostudování. Tím si udělají představu, co mají přesně pozorovat.

Následně si vyberou na nosítkách pomůcky k sestavení jednoduché aparatury, natočí si vodu do kádinky a začnou zahřívat. Souběžně při zahřívání vyplňují pracovní list.

Pracovní list je vytvořen tak, aby žáky přesně naváděl k pozorování, jak potřebuje učitel. Návodnými větami odstraníme odpovědi typu: Z kádinky se kouří, něco tam bublá atd.

Na závěr hodiny se snažíme, aby žáci samostatně vytvořili otázky. Pro většinu žáků je právě tato úloha obtížná a míří k talentovaným žákům, kteří o práci přemýšlí.

Časový plán:

Laboratorní práce je určena pro dvouhodinové cvičení. Při dobré organizaci lze stihnout za jednu vyučovací hodinu. V tom případě použijte malé množství vody.

Poznámky a doporučení:

  • Žákům je vhodné doporučit, aby podtrhané věty mezi sebou řádně konzultovali a následně si je zapsali do sešitu jako zápis.
  • Na závěr hodiny učitel všechny důležité informace, které žáci získali experimentálně, shrne a zopakuje několika větami sám. Považuji to za velmi důležité. Pokud se pozorování některému týmu z nějakého důvodu nepodařilo, je třeba nově získané informace sjednotit v celé třídě.

Hodnocení:

Tuto práci nedoporučuji hodnotit známkou, především pokud se jedná o pozorování v rámci výkladu. Ústně hodnotíme pouze průběh hodiny a práci jednotlivých týmů.

Pracovní list si zkontrolujeme a doporučuji zanechat ho žákům jako učební materiál. V další hodině můžeme reagovat na otázky z pracovních listů.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc460 kBVar ML
doc471 kBVar PL
doc476 kBVar TL
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek