Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Tání

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Tání bylo pozorování fyzikálního děje tání a plné porozumění pozorovanému jevu, posilování jemné motoriky rukou při sestavování aparatury, spolupráce v žákovských dvojicích při sestavování aparatury a samotném měření, procvičování sestavení grafu a především získávání informací z grafu, získávání cílených informací z internetu.

Metody práce a časový plán:

Práce je určena pro dvouhodinové laboratorní cvičení.

Zadáváme ji až po výkladu tání v hodině fyziky.

Žáci pracují ve dvojicích. Nejdříve jim necháme dostatek času k prostudování pracovního a teoretického listu. Potom si několika otázkami ověříme, že textu porozuměli.

Dále žáci sestaví aparaturu, nechají si ji zkontrolovat, změří počáteční teplotu látky, zapálí si pod dozorem učitele kahan a začnou měřit.

Co je třeba si připravit:

 • Především si sestavíme vzorovou aparaturu a necháme ji stát na katedře. (Žáci by ji jistě zvládli sestavit i podle nákresu, ale občas je třeba změnit používané metody práce.)
 • Pro jednu dvojici připravíme: stojan, kruh, keramická síťka, 2 svorky, 2 držáky, teploměr, kousek rozstřižené hadičky na upevnění teploměru, kádinka, zkumavka, sirky.
 • Všechny pomůcky necháme ležet na jedné lavici. Žáci si nejdříve prohlédnou aparaturu a potom si vyberou pomůcky, které budou potřebovat.
 • Thiosíran sodný.
 • Milimetrový papír pro každého žáka.

Poznámky:

 • Při zpracování na žáky nespěcháme. Pracovní list je dost náročný.
 • Práci je možné provést i s lihovým kahanem.

Hodnocení práce:

 • Provedení grafu (správné označení os a jednotek, správně zvolené měřítko, čistota grafu, přesnost)
 • Vlastní práce v laboratoři (snaha, přesnost dodržování postupu, chování, ...)
 • Správné odpovědi na otázky (žák se může poradit s ostatními, ale odpovědnost za svou práci nese sám)

Varianty provedení laboratorní práce:

 • Práci lze provést i demonstračním způsobem v hodině fyziky. Práci si musíme rozdělit na 3 hodiny:
 • První hodinu provedeme vlastní měření. Musíme mít připravenou aparaturu a začít měřit co nejrychleji po začátku hodiny. Jeden žák hlídá čas, učitel odečítá teplotu, žáci si průběh zapisují do tabulky a v intervalech mezi jednotlivými měřeními si doplňují pracovní list.
 • Druhou hodinu věnujeme na sestrojení grafu. Pokud to nemají žáci ještě zažité, sestrojují ho celou hodinu. Pokud pracují již zkušeně, stihnou i prodiskutovat a vyplnit celý pracovní list.
 • Třetí hodinu doporučuji věnovat dokončení práce a celkovému zopakování problematiky tání. Tím se upevní získané vědomosti a žáci si je zapamatují trvale.
 • Se zbytky roztátého octanu lze provést velmi efektivní pokus. Slitý roztátý octan nalijeme do zkumavky a ochladíme ho v lednici na 15 °C (asi 1 hodinu podle množství).
 • Potom nalijeme do skleněné misky. Octan rychle ztuhne, krystaly se lepí na sebe a vypadají jako sopka nebo krápníky. Při pouhém dotyku prstem hladiny vznikne krystalizační jádro a obsah kádinky skokem zamrzne. Možno při rozpuštění vícekrát opakovat. Při této reakci se uvolňuje teplo, tak vznikl název pokusu „horký led“. Této vlastnosti se využívá např. v hřejivých polštářcích.
 • Jako náhradní látku lze použít octan sodný (teplota tání je 58 °C). Je i levnější.
 • K pozorování tání lze využít i ledu. Křivka vychází také velmi pěkně.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc468 kBTání ML
doc471 kBTání PL
doc466 kBTání TL
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek